Centrs MARTA
Ieklausāmies.
Palīdzam.
Strādājam.
Kopā

Kas ir MARTA?

Centrs MARTA ir dibināts 2000. gada maijā.

Centrs MARTA ir vienīgā sieviešu tiesību aizstāvības organizācija Latvijā.

Centrā MARTA sniedz profesionālus sociālos, juridiskos, psiholoģiskos pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām, nodrošina palīdzību sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās.

Centrā MARTA attīsta un īsteno jaudīgas jauniešu programmas, lai mazinātu vardarbību jauniešu vidē un nodrošinātu apmācības izglītības speciālistiem.

Centra MARTA eksperti ir iniciējuši Forumu CELIES, lai iesaistītu vīriešus sarunās un rīcībā, mazinot vardarbību un dzimumu stereotipus.

Centra MARTA darbības uzmanības centrā ir kompetence, konsekvence, saskaņotība, emocionāli vērtīga pieredze un atbildīgi lēmumi.

MARTAs mērķis: veidot uz dzimumu līdztiesību balstītu pilsonisko sabiedrību, kalpojot sievietēm un aizstāvot tiesības.

Centra MARTA speciālisti ir pieraduši meklēt vissarežģītākos risinājumus sieviešu un viņu bērnu dzīvju uzlabošanai, iedvesmojoties no pasaules sieviešu tiesību ievērojamiem piemēriem.

Centrā MARTA uzskata, ka pārmaiņas ir iespējamas, piedaloties procesā ar idejām, ietekmējot politiskos lēmumus un panākot pārmaiņas sabiedrības izpratnē.

Par Centra MARTA biedru ir iespējams kļūt, aizpildot anketu un nosūtot to uz biedrības e-pasta adresi centrs@marta.lv . Biedrības valde mēneša laikā izskata pieteikumu un nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas sazinās ar pretendentu, lai informētu par pieņemto lēmumu.

Kas darbojas MARTĀ?

Iluta Lāce, biedrības vadītāja
Dita Lāce, finanšu direktore
Gundega Tentere, sabiedrisko attiecību speciāliste
Lelde Vaivode, attīstības programmu vadītāja
Liene Celmiņa, sociālā darbiniece
Lelde Švarca, sociālā darbiniece
Viktorija Blūma, sociālā rehabilitētāja
Agnese Skrastīte, sociālā darbiniece
Lolita Borovska, administratore
Madara Mazjāne, jaunatnes programmu vadītāja
Madara Kanasta, foruma “Celies!” koordinatore
Jeļena Kaļiņičenko, sekretāre
Līga Kalniņa, galvenā grāmatvede
Līva Matuzele, politikas koordinatore
Juris Dilba, Liepājas filiāles vadītājs
Ieva Dzerkale, projekta asistente
Anita Geguste, sociālā darbiniece
Irina Mazurika, pakalpojumu daļas vadītāja
Ligija Purinaša, Rēzeknes filiāles vadītāja
Annija Vilcāne, juriste

Oksana Petroviča
Ilze Klimaševska
Sibilla Migliniece
Daina Leščinska
Lotte Tisenkopfa-Iltnere
Elizabete Vizgunova
Gundega Graudiņa
Jūlija Volonta
Elza Meikšāne
Elīza Brūklena
Ida Kyrk
Ieva Salna
Anete Bužoka
Santa Laimiņa
Dina Ivanova
Liene Ciguze
Anna Mutore
Anastasia Koksharova
Halie Jackson
Kimey Barrionuevo
Alba Maria Sanchez Alvarez
Jeļena Gladkova
Eva Pildegoviča

Santa Dzērve, psiholoģe
Nida Rubīna, psiholoģe un psihoterapeite
Iveta Brīnuma, juriste
Aiga Cīpola, juriste
Ingmara Bergmane, advokāte
Līga Sovere, psiholoģe
Juta Ķuda-Mozaļevska, psiholoģe
Laura Liberte, psiholoģe
Vija Zēlerte, psiholoģe
Aldis Dreiblathens, jurists
Linda Elsberģe, advokāte
Evija Ivanova, psiholoģe
Jūlija Volonta, psiholoģe, mākslas terapeite (brīvprātīgais darbs)

Sievietes un vīrieši, meitenes un zēni līdztiesīgā pasaulē, droši un brīvi. Viņu tiesības sargā. MARTAs misija ir veicināt sieviešu, jauniešu un bērnu tiesību aizsardzību, uzlabot sociāli ekonomisko situāciju un veidot drošu vidi. Mēs sekmējam savstarpēja atbalsta, izpratnes un solidaritātes veidošanos sieviešu vidū neatkarīgi no vecuma, etniskās piederības vai sociālekonomiskā stāvokļa.
Inge Engelands Johansens

Inge Engelands Johansens Valdes priekšsēdētājs

58 gadi. No Ārendāles, Norvēģijas. Kopš 1994. gada atbalsta un līdzdarbojas sociālā darba projektos Latvijā. Norvēģijas sociālo darbinieku un sociālo izglītotāju reģiona sekretārs.

Annika Jannson

Annika Jannson Valdes locekle

Somijas zviedru sieviešu apvienības Martaforbund izpilddirektore. Martaforbund ir 120 gadus sena organizācija, kura nodarbojas ar mājturības, ekoloģijas un ekonomikas jautājumiem. Martaforbund galvenais mērķis ir dalīties zināšanās, lai dzīvotu piepildītu un līdzsvarotu dzīvi.

Dita Lāce

Dita Lāce Valdes locekle

Profesionāla vides speciāliste, kuras pārliecība ir dzimumu līdztiesīga nākotnes sabiedrība un aicinājums dzimumu līdztiesības veicināšana.

Iluta Lāce

Iluta Lāce Valdes locekle

Centra MARTA dibinātāja. Feministe – aktīviste, kas aktīvi iestājas par sieviešu tiesībām. Sniegusi ekspertīzi par sieviešu tiesībām Krievijā, Moldovā, Turcijā, Vidusāzijas reģionā, Seišelu salās un citviet, veicinot sociālo pakalpojumu attīstību sievietēm ievainojamās situācijās.