2020. gada 11. jūnijs

Vīrieši kā sabiedrotie dzimumu līdztiesības sasniegšanā: ko tu vari darīt?

Cik no turpmākajiem apgalvojumiem vari attiecināt uz sevi? “Es varu mierīgi iet pa ielu bez bailēm, ka mani seksuāli aizskars.” “Es nekad neesmu juties nedroši sava dzimuma dēļ.” “Lēmums pieņemt mani darbā vai nē, nekad netiks izdarīts, balstoties uz pieņēmumu par to, vai es drīzumā varētu izvēlēties veidot ģimeni.” “Es pelnu vairāk kā man līdzvērtīgi pretējā dzimuma kolēģi.” Šie un vēl neskaitāmi citi aspekti ir vairuma sieviešu dzīves realitāte. Pēc statistikas datiem viena no trim tev svarīgām sievietēm vismaz vienreiz savas dzīves laikā ir saskārusies vai saskarsies ar emocionālu, seksuālu, fizisku vai kāda cita veida vardarbību no vīrieša – dzīvesbiedra, ģimenes locekļa, partnera, kolēģa vai svešinieka –  puses. Viņa, iespējams, ir piedzīvojusi vai piedzīvos nevēlamus pieskārienus, seksistiskus komentārus par savu izskatu, draudus, diskriminējošu attieksmi darba vai studiju vietā un daudz citu negatīvu situāciju tāpēc vien, ka viņa ir sieviete.

Dzimumu līdztiesība ir stāvoklis, kad sievietēm un vīriešiem ir vienlīdzīgas tiesības un iespējas. Kad sieviešu un vīriešu loma sabiedrības attīstībā tiek atzīta par līdzvērtīgu, viņiem tiek piešķirtas vienādas tiesības un vienāda atbildība, nodrošināta vienāda pieeja resursiem un to izmantošanai. Arī vīriešu un sieviešu ieguldījums sabiedrības labā un viņu problēmas tiek uztvertas līdzvērtīgi. Latvijā joprojām ir daudz vietas uzlabojumiem – sievietes biežāk ir nodarbinātas zemāk atalgotās nozarēs un profesijās, sievietes retāk ieņem augstus amatus lēmumus pieņemošās pozīcijās, sievietes joprojām saņem par 14% mazāk kā vīrieši (par katru eiro, ko nopelna vīrietis, sieviete saņem vien 86 centus) [1], sievietes veic arī 75% t.s. “rūpju darba”[2] – rūpes par ģimeni, mājokli utt. Turklāt katra trešā sieviete dzīves laikā ir piedzīvojusi pret sevi vērstu fizisku, seksuālu vai emocionālu vardarbību.[3]

 

Tieši tāpēc būtiski apzināties, ka dzimumu nelīdztiesība un vardarbība pret sievietēm nav tikai sieviešu jautājums. Tā ir mūsu visu problēma. Pasaulē arvien vairāk vīriešu tādu kustību kā White Ribbon[4] un HeforShe[5] iedvesmoti pievēršas dzimumu līdztiesības veicināšanai un vardarbības mazināšanai, savukārt Latvijā vīriešus iesaistīties aicina iniciatīva “Forums Celies!”[6]. Lai arī vīriešu iesaistīšanās nav brīnumrīks, skaidrs ir viens – vīrieši ir daļa no nevienlīdzības problēmas, līdz ar to viņiem jābūt arī daļai no risinājuma. Turklāt vīrieši ir labā pozīcijā, lai pievērstu līdzcilvēku – citu vīriešu – uzmanību un mainītu problemātiskās attieksmes un paradumus. Te daži ieteikumi, kā tu vari būt labs sabiedrotais dzimumu līdztiesības veicināšanā.

Lasi rakstu tālāk šeit

 

[1] Centrālā statistikas pārvalde. Nodarbinātība un darba samaksa. 

[2] European Commission. The Gender Equality Strategy 2020-2025 

[3] 38,6% sieviešu Latvijā ir pieredzējušas fizisku vai seksuālu vardarbību kopš 15 gadu vecuma, bet 6,3% – pēdējo 12 mēnešu laikā, 32,1% no šīm sievietēm to nebija nevienam teikušas, kas ir vairāk nekā divas reizes biežāk nekā vidēji ES. 60% sieviešu Latvijā ir pieredzējušas psiholoģisko vardarbību no esošā vai bijušā partnera, 14% – izsekošanu. 

[4] White Ribbon 

[5] HeforShe 

[6] Forums Celies 

Rakstu ievietoja Madara Kanasta
Lasi vēl
Noslēgts projekts „Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens“
Aktīvo iedzīvotāju fondsInterešu aizstāvība

Noslēgts projekts „Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens“

Šī gada 29. februārī noslēdzās Centra MARTA projekts "Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens", kura īstenošanu atbalstīja Aktīvo iedzīvotāju fonda programma "Demokrātijas kultūra". Projekta mērķis bija stiprināt sieviešu tiesības Latvijā un veidot izpratni sabiedrībā par...

2024. gada 29. februāris Lasīt vairāk
Fonds PLECS noslēdz līgumu ar Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) par projekta “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” īstenošanu
Aktualitātes

Fonds PLECS noslēdz līgumu ar Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) par projekta “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” īstenošanu

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir apstiprinājis nodibinājuma “Fonds PLECS” (reģistrācijas numurs: 40008281764) iesniegto projektu “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” (Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/VK/014). Projekts ir vērsts uz nevalstisko organizāciju pārstāvniecības...

2024. gada 16. maijs Lasīt vairāk