2013. gada 10. maijs

Uzbekistānas „Zelta ķēde”. Vai tā savienosies arī ar Latviju?

Cerību un intereses pārpilnas un arī mazliet satrauktas, mēs, trīs MARTAs pārstāves no Latvijas – es, Iluta, MARTAs vadītāja, Dita, Eiropas Komisijas atbalstītā projekta sieviešu atbalsta centru paplašināšanai Uzbekistānā koordinatore un Lolita, MARTAs karstā tālruņa operatore, 27.aprīļa vakarā izlidojām uz Uzbekistānu. Galvenais brauciena mērķis bija klātienē pārliecināties, kā darbojas Eiropas Komisijas atbalstītā projekta ietvaros izveidotie sieviešu atbalsta centri. Bet, kā jau ikreiz, dodoties uz tālu zemi ar pilnīgi atšķirīgu kultūru, bijām gatavas arī dažādiem pārsteigumiem un piedzīvojumiem.

Uzbekistāna patiesi ir zeme, kas aizrauj, dārgakmens, kas katru reizi atklājas un uzzaigo vēl neredzētās krāsās. Zeme, caur kuru gāja slavenais zīda ceļš. Pilsētas, kurās gadu tūkstošu sena pagātne sadzīvo ar mūsdienām. Cilvēki, kas daudzu gadsimtu garumā saglabājuši senās zināšanas par pavārmākslu, izšūšanu, kokgriešanu, un joprojām dzīvo saskaņā ar senajām tradīcijām. Vieta, kur dzīvojuši un darbojušies izcili pagātnes filozofi, dzejnieki un zinātnieki, tādi, kā astronoms Ulugbeks, un kas ir atvērta arī 21. gadsimta izaicinājumiem un aktualitātēm. Valsts, kurā tur godā Islāmu, bet tas nav izskaudis tautas unikālās, „pagāniskās” ierašas (kādas paralēles ar kristietību Latvijā!) un nekalpo par ieganstu neiecietībai pret citādo. 

Ieradušās, lai noskaidrotu, kā izdodas Eiropas Komisijas atbalstītais projekts par Sieviešu atbalsta centru paplašināšanu Taškentā, Fergānā un Andižānā, ko pārrauga Itālijas tirdzniecības, rūpniecības un lauksaimniecības kamera FORMAPER, Itālijas sieviešu lobijs LEF Italia, MARTA un Pilsonisko iniciatīvu atbalsta centrs Latvijā, tikām ierautas dažādu notikumu virpulī. Tieši 28.aprīlī notika nu jau ikgadējais labdarības koncerts „Dzīvības vārdā”: koncerta mērķis ir savākt līdzekļus, lai novērstu krūts vēzi, lai sievietēm būtu pieejama agrīna diagnostika un savlaicīgi uzsākta ārstēšana. Šī  pasākuma patronese ir Guļnara Karimova, Uzbekistānas prezidenta meita. Es patiešām nezinu nevienu valsti Eiropā, kur pusaudži ar tik milzīgu degsmi iegādātos krekliņus, atbalstot akciju pret krūts vēzi,  un rautin rautos uz pasākumu, kas ir veltīts krūts vēža novēršanai. Ciktāl sniedzās mans skatiens, milzīgā estrāde bija pilna ar pusaudžiem un jauniešiem.

Uzbekistānā, līdzīgi kā Latvijā un citviet pasaulē, sieviešu dzīve ir sarežģītāka un grūtāka nekā vīriešiem, toties ir vērojama vismaz politiskā griba situāciju risināt. Prezidenta paspārnē ir izveidota Sieviešu komiteja, kurai visā Uzbekistānā ir reģionālās struktūrvienības. Sievietes tur var vērsties ar saviem bēdu stāstiem. Lai reāli stiprinātu šo palīdzības darbu, jau 2009.gadā ar Eiropas Komisijas atbalstu tika uzsākts projekts par sieviešu atbalsta centru izveidi. MARTA izglītoja juristus, psihologus, mahaļu (vietējo pašpārvaldes sistēmu) darbiniekus, citas nevalstiskās organizācijas, lai sievietes visdažādākajās sarežģītās situācijās saņemtu profesionālu un saskaņotu atbalstu. Projekta ietvaros darbu uzsāka centri Taškentā, Kokandā un Navoi. Atbalstu saņēma tūkstošiem sieviešu. Jāpiebilst, ka projekts darbojās vienlaikus ar valsts iniciatīvām, kas mudina cilvēkus uzsākt savu nelielo uzņēmējdarbību, tajā skaitā arī mājās veicamu, piemēram, izšūšanu, raušu cepšanu, paklāju un mūzikas instrumentu darināšanu. Pirmā projekta veiksme palīdzēja gūt atbalstu nākamajam projektam. Darbība tika paplašināta, izveidojot centrus arī Fergānā un Andižānā, vietās, kur joprojām valda striktas patriarhālas tradīcijas, kas brīžiem nonāk pretrunā ar valsts politiku. Lauku apvidos ir pieņemts izdot par sievām meitenes, kas tikko beigušas pamatskolu. Tiek sagaidīts, ka viņas būs priekšzīmīgas saimnieces vīra mājās un absolūti paklausīgas vīramātei. Šobrīd meitenes nereti jau uzdrīkstas vērsties sieviešu komitejā un jaunizveidotajos atbalsta centros. Pārliecinot vecākus, precības tad bieži vien izdodas atcelt, ļaujot meitenēm vispirms iegūt izglītību. Ir gadījumi, kad sievietes šķiras no vīriem, kuri ieņem augstus, ietekmīgus amatus, un viņām, līdzīgi kā sievietēm Latvijā, ir pamatotas bažas, ka neizdosies iegūt adekvātus uzturlīdzekļus no bijušajiem vīriem. Mūsu kopīgo projektu rezultātā arī Uzbekistānā sāk parādīties pozitīvi stāsti: pateicoties atbalsta centru darbam, ir iegūti ievērojami uzturlīdzekļi bērna vajadzībām, neraugoties uz vīra ietekmīgiem amatiem. Ir gadījumi, ka ģimenes, kas atrodas uz izjukšanas robežas, nostiprinās, tiklīdz sieviete īsteno pašrealizēšanās iespējas – atver šūšanas vai cepšanas cehu un reāli gūst ienākumus savas ģimenes vajadzībām. Īpaši daudz šādu gadījumu ir Kokandas pusē. Bieži vien jaunās sievietes, kas guvušas atbalstu centros, nes savas zināšanas tālāk citiem - jauniešu grupās, kur tiek pārrunāti dažādi jautājumi. Daudzas sievietes, kas guvušas atbalstu, pēc tam pašas iesaistās brīvprātīgo darbā. Sievietes, kas uzsākušas savu biznesu, palīdz centriem vai nu ar produktiem, vai citiem resursiem, un aicina citas sievietes, kļūt par „Zelta ķēdes” dalībniecēm.

4. un 5. maijā, nu jau septīto gadu pēc kārtas, Guļnara Karimova un jauniešu organizācija „Fonds Forum” organizēja kultūras tradīciju pasākumu „Asral Sadosi” („Gadsimtu Elpa”), kurā šoreiz palaimējās piedalīties arī mums.  Šajā pasākumā ir iespēja vienuviet iepazīties ar Uzbekistānas daudzveidību, nogaršot plovu, kas katrā  Uzbekistānas vietā tiek gatavots atšķirīgi, līdzīgi kā samsas, plāceņi vai citi gardumi,  iegādāties brīnišķīgos izšuvumus, kas rotāti ar tradicionāliem rakstiem un pagatavoti pēc sensenām metodēm, paklājus, segas, tērpus, somas, padzīvoties jurtās. Īpašas pieminēšanas vērtas ir kaisles un slēptu vēstījumu pilnās uzbeku dejas, kurās katrai kustībai un žestam ir sava nozīme. Pasākums šogad notika tuksnesī netālu no Navoi pilsētas. Uzmanīties vajadzēja no čūsku alām, lai nejauši neuzkāptu dzīvībai, kas rosās arī tuksnesī. Lai arī dabas ainava - tuksnesis un kalni - atšķīrās no Latvijas, toties uzbeku vēlme saglabāt savu kultūru un lepnums par savu identitāti man radīja daudz paralēles ar Latviju. Un, jāatzīst, ne tikai mēs varam palīdzēt uzbekiem ar savu pieredzi, bet arī no viņiem daudz mācīties. Kaut kas netverams saskarsmē ar vietējiem cilvēkiem stiprina vēlmi sadarboties un veidot kopīgu „Zelta ķēdi” ar Latviju.
Rakstu ievietoja Iluta Lāce
Lasi vēl
 MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu
Cilvēku tirdzniecība

MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu

Šī gada 4. un 5. septembrī Varšavā norisinājās EDSO (Eiropas Drošības un sadarbības organizācija) Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja rīkotās apmācības par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu – jo īpaši Krievijas uzsāktā kara Ukrainā kontekstā....

2023. gada 20. septembris Lasīt vairāk
Jaunatnes programmas

"Youth+": tiešsaistes kursi, lai palīdzētu jauniešiem no riska grupām

“Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā “Youth+” līdztekus starptautiskām darbnīcām jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir izstrādāts arī interaktīvi tiešsaistes kursi jaunatnes darbiniekiem, lai vairotu zināšanas par to, kā uzrunāt un atbalstīt jauniešus no...

2023. gada 19. septembris Lasīt vairāk