2022. gada 11. februāris

Tikšanās ar Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku

10.februārī, tiekoties ar Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku un Valsts policijas pārstāvjiem, pārrunājām grozījumus likumā “Par policiju”, kas paredz, ka turpmāk policijai būs tiesības nošķirt varmāku bez aizsargājamās personas iesnieguma. 

Šī ir ļoti svarīga ziņa, lai novērstu situācijas, kad policija ilgstoši nevar atbilstoši reaģēt uz vardarbību. Izmaiņas attiecas uz gadījumiem, kad pastāv tūlītēji draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai. Bieži ir situācijas, kad vardarbība turpinās ilgstoši, jo upuris dzīvo bailēs, ka pēc iesnieguma policijā kļūs vēl sliktāk un policija atgriežas neskaitāmas reizes – tomēr bez cietušā iesnieguma viņu rīcības iespējas ir ierobežotas. Arī upura tuvinieki ir bezspēcīgi, vērojot vardarbību, kas nebeidzas. Likuma grozījumi ļaus policijai rīkoties efektīvi.

Sarunas un tikšanās palīdz pusēm novērtēt vienai otras darbu un meklēt labākos risinājumus labākam rezultātam, - tā vienojāmies par MARTAs speciālistu ieguldījumu, motivējot klientes sadarbībai ar policiju. Pārrunājām arī sarežģītos seksuālās ekspluatācijas un prostitūcijas jautājumus un vienojāmies, - ir jāvairo izpratne sabiedrībā, ka vardarbība nav privāta lieta, bet gan noziegums, kas ir sodāms. 

Aktivitāte tiek īstenota projekta "Sieviešu tiesību kultūra - demokrātijas stūrakmens" ietvaros, ko finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina un SIF NVO fonda projekta “Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana” (Nr.2021.LV/NVOF/MAC/032/16) ietvaros

#NVOfonds2022
Lasi vēl
 MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu
Cilvēku tirdzniecība

MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu

Šī gada 4. un 5. septembrī Varšavā norisinājās EDSO (Eiropas Drošības un sadarbības organizācija) Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja rīkotās apmācības par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu – jo īpaši Krievijas uzsāktā kara Ukrainā kontekstā....

2023. gada 20. septembris Lasīt vairāk
Jaunatnes programmas

"Youth+": tiešsaistes kursi, lai palīdzētu jauniešiem no riska grupām

“Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā “Youth+” līdztekus starptautiskām darbnīcām jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir izstrādāts arī interaktīvi tiešsaistes kursi jaunatnes darbiniekiem, lai vairotu zināšanas par to, kā uzrunāt un atbalstīt jauniešus no...

2023. gada 19. septembris Lasīt vairāk