2023. gada 10. augusts

Starptautiskā projektā veicina jauniešu no mazāk aizsargātām grupām iekļaušanu

8. un 9. augustā Rīgā norisinājās Centra MARTA kūrēta starptautiska konference “Youth+”, kas ir “Erasmus+ KA2” stratēģiskās partnerības projekta noslēguma daļa. Tās mērķis ir vairot zināšanas par jaunatnes iespējām, mazinot aizspriedumus un veicinot jauniešu no mazāk aizsargātām grupām iekļaušanu un iesaistīšanos sabiedriskos procesos. 

Šajā projektā, kas norit sadarbībā ar “Elmenyakademia”, “Outward Bound Romania”, “VIA Kreaktion”, “Hungarian National Agency for International Programs for Youth” un Eiropas Komisiju, iesaistīti vairāk nekā 100 jaunieši no Latvijas, Vācijas, Ungārijas un Rumānijas. Rezultātā riska grupu jaunieši veido pašpārvaldītas grupas un uzsāk vietējos projektus, liekot lietā projektā gūtās zināšanas un prasmes. 

Vanesa Vorosmartija no Ungārijas pirmo reizi šāda veida projektā iesaistījusies pirms 5-6 gadiem, kad viņu uz to pamudināja vecākā māsa, bet viņai pašai necik liela izpratne par tur notiekošo nemaz nebija. Taču ik gadu viņa turpināja atgriezties un piedalīties līdzīgās programmās, jo, pirmkārt, tur guvusi daudz zināšanu pati par sevi, bet, otrkārt, – iemācījusies sadarboties ar citiem sev līdzīgiem. Turklāt ne vien sadarboties, bet arī palīdzēt!
 
“Man patika gan tas, ka es varu palīdzēt, gan ari iespēja izpaust savas rūpes un mīlestību. Ik reizi, kad es piedalos šāda veida programmās, es jūtos, ka esmu nokļuvusi mājās. Un nu projektos gūtās zināšanas un prasmes es izmantoju savā darbā. Šajos projektos es sapratu, ka ne tikai mums katram atsevišķi ir jācīnās un jācenšas darīt labāko, bet gan mums citam citu ir jāuzmundrina un jāiedrošina. To redzu arī tagad savā darbā – kā brīvprātīgā es patlaban vadu jaunu sieviešu grupu, kuras dzīvo rases segregācijas apstākļos.”

Pirmā konferences diena tika atklāta ar Rīgas cirka skola un Mākslas muzeju Jauniešu kluba aktivitātēm, bet interaktīvas darbnīcas par savās mītnes zemēs aktuālajiem problēmjautājumiem vadīja projekta dalībnieki no Latvijas, Ungārijas, Vācijas un Rumānijas, kā arī savas zināšanas un prasmes prezentēja “Dia+Logs”, runājot par jauniešu iekļaušanu un daudzveidību, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne – par garīgo veselību, Klubs “Māja”, stāstot par brīvprātīgo darbu un aktīvismu Eiropas Savienībā, Jaunatnes organizācija “Protests” – par iespējām radīt pārmaiņas, “3D Friends LV” improvizācijas teātris – par sociālo iekļaušanu un Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs  izglītoja par piekrišanas konceptu attiecībās.

Otrās dienas prezentācijas un darbnīcas bija sagatavojuši Centrs MARTA, kas iepazistināja ar metodoloģiju darbam ar jauniešu grupām par veselīgām attiecībām un vardarbības novēršanu, “Elmenyakademia” par pieredzes mācīšanos un brīvprātīgo darbu jaunatnes darbā, “Outward Bound Romania” par nelabvēlīgos apstākļos esošu jauniešu iespēju veicināšanu un “VIA Kreaktion” ar ritma un perkusiju nodarbību jaunatnes darbiniekiem “Music Clic”.

Dienas otrajā daļā pēc pusdienu pauzes darbnīcas vadīt turpināja “Dia+Logs” par iekļaušanu un daudzveidību, Centrs MARTA un “Elmenyakademia” par izdegšanas novēršanu palīdzības sniegšanas profesijās, “#Nekluse.lv” par praktiskiem instrumentiem jaunatnes darbiniekiem un pedagogiem par mobinga novēršanu jauniešu vidū) un Papardes zieds, kas prezentēja “Karogu sistēmu” – metodisko materiālu par bērnu un jauniešu seksuālo attīstību un izglītību.

Savukārt diena noslēdzās ar izglītības tehnoloģiju uzņēmuma “Edurio” Latvijas komandas vadītājas Laumas Tučas prezentāciju par skolēnu un skolotāju labbūtību mācību iestādēs Latvijā. Tikko veiktās aptaujas rezultāti nav neko iepriecinoši – augsts noguruma un stresa līmenis konstatēts abās respondentu grupās. 

Secinājumi? “Mēs ārstējam simptomus, nevis cēloņus. Ir nepieciešama kompleksa pieeja un izglītojošais darbs gan vecākiem, gan cilvēkiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem – skolotājiem, pulciņu vadītājiem, treneriem utt., kā arī atbalsts krīzes situācijā. Izdegušam pedagogam ar augstu stresa līmeni ikdienā, kam primāri būtu pašam jāatjaunojas gan mentāli, gan fiziski, būs ļoti grūti palīdzēt skolēniem,” uzskata eksperte, reotiriski vaicājot, kur ir kopiena, kad mūsu bērni un pedagogi ikdienā dzīvo šādā noguruma un stresa stāvoklī, un vai mēs patiešām varam atļauties ignorēt šādus datus?

PALDIES visiem dalībniekiem, panelistiem, darbnīcu vadītājiem, apmeklētājiem un atbalstītājiem, kuri šo projektu un pasākumu padarīja par iespējamu! Tas bija vareni, vērtīgi un iedrošinoši, ka kopā nudien mēs varam vairāk un labāk! 

#YouthPlusEurope 
#OutwardBoundRomania
#Elmenyakademia
#VIAKreaktion
#HungarianNationalAgencyforInternationalProgramsforYouth
#EuropeanCommission
Lasi vēl
 MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu
Cilvēku tirdzniecība

MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu

Šī gada 4. un 5. septembrī Varšavā norisinājās EDSO (Eiropas Drošības un sadarbības organizācija) Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja rīkotās apmācības par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu – jo īpaši Krievijas uzsāktā kara Ukrainā kontekstā....

2023. gada 20. septembris Lasīt vairāk
Jaunatnes programmas

"Youth+": tiešsaistes kursi, lai palīdzētu jauniešiem no riska grupām

“Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā “Youth+” līdztekus starptautiskām darbnīcām jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir izstrādāts arī interaktīvi tiešsaistes kursi jaunatnes darbiniekiem, lai vairotu zināšanas par to, kā uzrunāt un atbalstīt jauniešus no...

2023. gada 19. septembris Lasīt vairāk