2018. gada 28. novembris

Sadzirdi arī mani!

Sākoties ANO 16 dienām vardarbības pret sievieti novēršanai, sieviešu tiesību aizstāvji un eksperti daudzviet pasaulē, rosinot sabiedrību un politikas veidotājus runāt tieši un atklāti, aicina: Sadzirdi arī mani!, lietojot mirkļbirku #HearMeToo

ANO 16 dienas vardarbības pret sievieti novēršanai #HearMeToo

____________________________________________________________

Šogad, 25. novembrī, sākoties ANO 16 dienām vardarbības pret sievieti novēršanai, sieviešu tiesību aizstāvji un eksperti daudzviet pasaulē, rosinot sabiedrību un politikas veidotājus runāt tieši un atklāti, aicina: Sadzirdi arī mani!, lietojot mirkļbirku #HearMeToo.

Latvijā joprojām noklusēts ir jautājums par vardarbību pret vecāka gadagājuma sievietēm, kuras visbiežāk cieš no saviem pieaugušajiem bērniem, citiem ģimenes locekļiem un paziņām. Vecāka gadagājuma sievietes parasti par piedzīvoto vardarbību nerunā.

Statistika rāda, ka pasaulē 80% gadījumu sievietes par piedzīvoto vardarbību nevienam neziņo.

“Vardarbība pret vecāka gadagājuma sievietēm ir plaši izplatīta problēma, tās apjoms ir liels un cietušās sievietes piedzīvo dažāda veida vardarbību ģimenē un publiskajā sfērā. Latvijā ir nepieciešams funkcionāls finansējums krīzes intervences pakalpojumam.
Šobrīd pieejamais finansējums krīzes intervences pakalpojumam neveicina iespēju sniegt kvalitatīvu un pilnīgu pakalpojumu vardarbībā cietušām personām”, uzskata Centra MARTA vadītāja Iluta Lāce.

Lai izzinātu vecāka gadagājuma sieviešu vajadzības, Centrā MARTA tika organizētas intervijas ar sievietēm no Rīgas un reģioniem, kuras piedzīvojušas vardarbību vai bijušas liecinieces vardarbībai. Parasti vecāka gadagājuma sievietes vardarbību ir piedzīvojušas no partnera vai dēla.
Sievietes nenoliedz speciālistu profesionalitāti, tomēr neslēpj, ka pašas palīdzību meklē pie draugiem un radiem, jo netic, ka sociālajā dienestā varētu saņemt atbalstu. Uzticības nav arī policijas darbam: “Policistiem netrūkst nekā, viņi vienkārši nepilda šo pienākumu”, saka viena no aptaujātajām sievietēm.

Skaidrojot iemeslus, kāpēc sievietes nevēršas pēc palīdzības, parasti tiek minēta tuvinieku un sabiedrības attieksme, attaisnojot varmāku - “viņš taču tik labs cilvēks” vai “Tev tak’ ir  tik solīds vīrs”. Sievietes atzīst, ka bijušas pilnīgi vienas cīņā, lai pārtrauktu vardarbīgās attiecības. Turklāt nozīmīgs faktors vienmēr ir sievietes materiālā nodrošinātība un finansiālā neatkarība.

Centra MARTA speciālistu diskusijas ar Latvijas mediķiem, kuri savās praksēs ik dienas saskaras ar vecāka gadagājuma sievietēm, kuras ikdienā piedzīvo vardarbību, atklāj, ka, iespējams, Latvijā to sieviešu skaits, kuras neziņo par vardarbību, varētu būt vēl lielāks. Latvijā ir izteikta tendence, ka īpaši gados vecākas sievietes krīzes situācijās nesauc policiju, bet sauc neatliekamo palīdzību. Neatliekamās palīdzības ārste no Rīgas, kura dienestā strādā jau 30 gadus, atzīst, ka ik dienas nākas saskarties ar vardarbībā cietušām sievietēm un gandrīz vienmēr sievietes lūdz neziņot policijai. Sievietes gan laukos, gan pilsētās baidās atklāt vardarbību, slēpj notikušo un nelabprāt par to runā ar savu ģimenes ārstu vai aprūpētāju. Sievietes lūdz sniegt medicīnisko palīdzību, bet, ja ārsts ziņos policijai, viņas draud izdarīt pašnāvību vai atkārtoti nevērsties pēc medicīniskās palīdzības. 

Mājaprūpes speciālistu vērojumi liecina, ka vecāka gadagājuma sievietes visbiežāk cieš no emocionālās, ekonomiskās un seksuālās vardarbības, kad dēli un aizvien biežāk mazdēli atņem vecajām sievietēm pensiju, aptuveni pusē šo gadījumu tikusi novērota arī fiziskā vardarbība. Tie ir gadījumi, kurus pamana medicīnas darbinieki, bet pašas sievietes nesūdzas, jo notikušo pieņem kā “savu likteni”, nesaprotot, ka tā ir vardarbība un neapzinoties savas tiesības.

“Sievietes ir iemācītas nevērsties pret saviem ģimenes cilvēkiem. Ir gadījumi, kad ziņo kaimiņi, vai kādi citi tuvi cilvēki. Praksē nākas saskarties ar situācijām, kad vecāku sieviešu bērniem un mazbērniem trūkst sociālās un komunikācijas prasmes, līdz ar to attiecības ģimenē ir destruktīvas un sievietes sargā ģimenes godu,” saka viena no ģimenes ārstēm.

Lai skaidrotu vardarbības pret vecāka gadagājumā sievietēm problēmu jautājumus, meklētu risinājumus un attīstītu starpinstitūciju sadarbību, Centrs MARTA sadarbībā ar partneriem, Labklājības ministriju, Ziemeļu Ministru padomi, ASV, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas vēstniecību atbalstu ANO izsludinātajās 16 dienās pret vardarbību organizē virkni pasākumu:

26. novembrī Liepājā darbnīca jauniešu darba līderiem

27. novembrī Balvos seminārs speciālistiem “Efektīvs starpinstitucionālas sadarbības modelis vardarbības ģimenē gadījumos”

27. novembrī Saldū, seminārs speciālistiem “Efektīvs starpinstitucionālas sadarbības modelis vardarbības ģimenē gadījumos”

27. novembrī Liepājā Darbnīca jauniešiem;

28. novembrī Rīgā seminārs tiesnešiem, LTMC

28. novembrī Cēsīs seminārs speciālistiem “Efektīvs starpinstitucionālas sadarbības modelis vardarbības ģimenē gadījumos” 

28. novembrī Liepājā, seminārs speciālistiem “Efektīvs starpinstitucionālas sadarbības modelis vardarbības ģimenē gadījumos”

28. novembrī Rīgā tikšanās ar zviedru dzimumu līdztiesības ekspertu  Klasu Hīlanderu, Ezītis Miglā, Avotu iela

29. novembrī Rīgā Starptautiska konference “Atbalsta sistēma vardarbībā cietušām sievietēm. Starpinstitucionālās sadarbības modelis Latvijā”.

_____________________________________________________

 

Kontaktinformācija: Līva Matuzele, Centra MARTA Politikas koordinatore,

www.marta.lv centrs@marta.lv Tālrunis: +371 67378539

@CentrsMARTA @CentrsMARTALiepaja

#HearMeToo

Lasi vēl
 MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu
Cilvēku tirdzniecība

MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu

Šī gada 4. un 5. septembrī Varšavā norisinājās EDSO (Eiropas Drošības un sadarbības organizācija) Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja rīkotās apmācības par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu – jo īpaši Krievijas uzsāktā kara Ukrainā kontekstā....

2023. gada 20. septembris Lasīt vairāk
Jaunatnes programmas

"Youth+": tiešsaistes kursi, lai palīdzētu jauniešiem no riska grupām

“Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā “Youth+” līdztekus starptautiskām darbnīcām jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir izstrādāts arī interaktīvi tiešsaistes kursi jaunatnes darbiniekiem, lai vairotu zināšanas par to, kā uzrunāt un atbalstīt jauniešus no...

2023. gada 19. septembris Lasīt vairāk