2022. gada 29. augusts

Rēzeknes speciālistu komanda papildina savas kompetences Norvēģijā

No 24.augusta līdz 28.augustam Centra MARTA Rēzeknes speciālistu komanda, klātesot arī kolēģiem no Rīgas pakalpojumu daļas un komunikācijas daļas kopā ar Rēzeknes pilsētas pārstāvi – Rēzeknes domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītāju Gunāru Arbidānu, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju, Ārendāli. Brauciena laikā tika gūta neatsverama pieredze, gūstot praktisku priekšstatu par dažādiem Norvēģijas labklājības sistēmas aspektiem un pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām, kas vērstas uz atbalstu mazaizsargātākajām sociālajām grupām, kā arī iejūtīgas, atbalstošas attieksmes stiprināšanu sabiedrībā.

25.augustā tikāmies ar Ārendāles sociālajiem darbiniekiem, sniedzot ieskatu mūsu biedrības darbības jomās, kā arī diskutējot par sociālā darba atšķirībām Skandināvijā un Baltijas valstīs. Savukārt nevalstiskās organizācijas "Alternativ Til Vold" pārstāvji mums pastāstīja par vardarbības prevenciju Norvēģijā un to, kāda pieeja nacionālā līmenī tiek izmantota darbā ar vardarbību veikušām personām, tostarp, iepazīstinot ar jaunākajām metodēm traumas pārvarēšanā, kā arī aktualizējot dažādu mītu un stigmatizācijas postošo ietekmi. Klātesošajiem bija iespēja noskatīties fragmentus no animācijas filmas “Dusmīgais cilvēks” (Sinna Mann), kas vēsta par vardarbību ģimenē. Šī animācijas filma guvusi arī starptautisku atzinību. Pēc tam notika tikšanās ar Agderas apgabala krīzes centra (Østre Agder Krisesenter) pārstāvjiem, kuri sniedza daudzpusīgu ieskatu savā ikdienas darbā un tajā, kāda ir labā prakse, organizējot patvērumu no vardarbības ģimenē cietušajiem, nodrošinot uz cilvēka patstāvības veicināšanu vērstu atbalstu un uzturēšanās drošību. Tāpat mums tika parādīta Norvēģijā ļoti populāra animācijas filmiņa, kurā saprotamā un viegli uztveramā veidā izstāstīts par krīzes patvērumu un situācijām, kad tas var būt nepieciešams. 26.augusta rītā tikāmies ar Norvēģijas arodbiedrības (LO Aust-Agder) pārstāvjiem, lai diskutētu par dzimumu līdztiesības izaicinājumiem. Lai gan Norvēģija ir viena no līderēm dzimumu līdztiesības jomā pasaulē, tomēr viņi atzina, ka Norvēģijā katra trešā sieviete strādā nepilnu darba laiku, kā arī joprojām būtiski atšķiras atalgojums starp sievietēm un vīriešiem, un, lai arī situācija pēdējo 30 gadu laikā ir uzlabojusies, tomēr pie sasniegtā nedrīkst apstāties. Tāpat tika runāts par seksuālo uzmākšanos darba vietā un veidiem, kā ar to cīnās gan arodbiedrība, gan darba devēji.

Pēc tam viesojāmies kristīgajā organizācijā “Kirkens Bymisjon”, kas apvieno vairāk nekā 6000 nodarbinātos un brīvprātīgos 40 vietās Norvēģijā. Tās mērķis ir stiprināt un atbalstīt katru, kam nepieciešama palīdzība, neatkarīgi no dzimuma, rases, tautības, vecuma, dzīves pieredzes. Ārendālē šī organizācija nodrošina t.s. brīvo bērnudārzu (tajā uzturas vecāki kopā ar bērnu), dažādas apmācības mazaizsargātajām sabiedrības grupām, kā arī atbalstu personām ar atkarības problēmām.

Dienas atlikušajā daļā viesojāmies Ārendāles policijā, kur ar tās pārstāvjiem izrunājām jautājumus, kas saistīti ar izmeklēšanu vardarbības ģimenē gadījumos, piemēram, Norvēģijā katrs vardarbības gadījums, neatkarīgi no cietušā gribas, tiek izmeklēts kā kriminālnoziegums, tādā veidā atbildību par notikušo noņemot no cietušā pleciem. Tāpat iepazināmies ar pieejām, kas izmantotas, lai stiprinātu vardarbības prevenciju un pēc iespējas efektīvi novērstu vardarbības epizožu atkārtošanos.

27.augustu sākām ar nelielu pastaigu pa Ārendāli Inges Engelanda Johansena vadībā, klausoties viņa stāstījumā par dažādām pilsoniskajām iniciatīvām, kas ļāvušas Ārendālei attīstīties, tostarp vairākos gadījumos arī saglabājot dabas un kultūras mantojumu. Tāpat guvām ieskatu Ārendāles un Rēzeknes pilsētas sadarbības vēsturē, kā arī diskutējām par dažādām iniciatīvām, kas būtu realizējamas nākotnē.

Dienas izskaņa tika veltīta, lai tīklotos ar vietējiem Ārendāles lēmumu pieņēmējiem un Centra MARTA atbalstītājiem, kam bijusi nozīmīga loma dažādu Ārendāles pilsētas un Agderas apgabala iniciatīvu plānošanā un realizēšanā. Guvām ieskatu Norvēģijas labklājības veicināšanas politikā un tajā, kā tā faktiski darbojas t.s. skandināvu modeļa ietvaros, kā arī diskutējām par likumdošanu, sociālo uzņēmējdarbību, komunikāciju un citām būtiskām lietām un rīkiem, kas mums varētu palīdzēt stiprināt Latgales pilsonisko sabiedrību.


Dažas atziņas, kas gūtas pieredzes apmaiņas brauciena laikā:

  • "Norvēģijas brauciens bija lieliska iespēja ielūkoties sakārtotā un pārdomātā sociālajā darbā. Īpaši patīkamu pārsteigumu sagādāja Ārendāles policijas iecirkņa apmeklējums. Visur jutāmies ļoti gaidīti un mīlēti, katra iestāde pārsteidza ar kārtību un pārdomātu struktūru. Lieliska pieredzes apmaiņa!" (psihologa asistente Linda Saviele)
  • "Apbrīnojami, cik lielā mērā visa sabiedrība aktīvi iesaistās katra cilvēka labklājībā. Mani patīkami pārsteidza starpinstitucionālā sadarbība, kā arī visu mūsu satikto speciālistu, savu jomu profesionāļu, atvērtība un gatavība dalīties savā pieredzē." (sociālā darbiniece Ināra)
  • "Lielisks pieredzes apmaiņas brauciens, kura laikā bija iespēja pārliecināties par starpinstitucionālās sadarbības pozitīvajiem un rezultatīvajiem augļiem, jo tikai kopā ir spēks un tikai kopīgi sadarbojoties ir iespējams risināt sabiedrībai un valstij kopumā nozīmīgus jautājumus. Īpaši iedvesmojošs bija krīzes centra apmeklējums, kas mūs mudina veidot kopīgu sadarbības modeli ar Rēzeknes Sociālo dienestu. Esam sajūsmināti un iedvesmoti, jaunām idejām pārpildīti un gatavi jaunu projektu realizēšanai, ciešā sadarbībā ar citām NVO, ar pašvaldību un Rēzeknes pilsētas Sociālo dienestu." (Rēzeknes filiāles vadītāja Alīse Potaša)
  • “Man bija patiess prieks apzināties, ka Norvēģijā tiek iedzīvināts tas, uz ko mēs varam tikai tiekties, -- uz cilvēka individualitāti un personību vērsta labklājības sistēma, kas dara visu, lai smagākā krīzes brīdī nevis nosodītu, atkārtoti traumētu vai birokratizētu, bet sniegtu praktisku atbalstu grūtību pārvarēšanai un turpmākai novēršanai. To, ka vardarbība ir visas sabiedrības atbildība, Norvēģijā jau ir sapratuši ļoti sen.” (komunikācijas speciāliste Ligija Purinaša)
  • "Pieredzes apmaiņa bija ļoti vērtīga. Ir radušās jaunas idejas, ko attīstīt, un jau šobrīd pie tā sākts strādāt." (Rēzeknes operatore/administratore Sandra Talapina)


Brauciens bijis iespējams, pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstam divpusējai iniciatīvai “MARTAs jaudas celšana iedvesmojoši sadarbojoties” (proj.nr. AIF/2022/BI/02)

Lasi vēl
Panākta vienošanās par pirmajiem ES noteikumiem par vardarbības pret sievietēm apkarošanu
Interešu aizstāvībaVardarbība

Panākta vienošanās par pirmajiem ES noteikumiem par vardarbības pret sievietēm apkarošanu

ES likumdevēji panākuši provizorisku ilgi gaidīto vienošanos par noteikumiem, lai apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību un aizsargātu tās upurus, īpaši sievietes un vardarbības ģimenē upurus, liecina informācija Eiropas Parlamenta mājaslapā.Neoficiālā vienošanās, ko otrdien panāca Parlamenta...

2024. gada 8. februāris Lasīt vairāk
Drošības ABC: kas ir tehnoloģijās balstīta seksuālā vardarbība, un kur meklēt palīdzību
Aktualitātes

Drošības ABC: kas ir tehnoloģijās balstīta seksuālā vardarbība, un kur meklēt palīdzību

Šodien, 6. februārī, ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!” jau 21. gadu pēc kārtas tiek pieminēta Vispasaules Drošāka interneta diena, aicinot vairot zināšanas par drošību interneta vidē, lai mēs visi kopā veidotu nevardarbīgāku komunikāciju ikvienam, neatkarīgi no...

2024. gada 6. februāris Lasīt vairāk