2023. gada 31. maijs

Rēzeknē notika Latvijas un Norvēģijas sociālo pakalpojumu iestāžu un policijas pieredžu apmaiņa

Pirmdien, 29.05.2023., kad visā valstī bija pasludināta brīvdiena, pie viena sarunu galda Valsts policijas Rēzeknes iecirknī sēdās Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Prevencijas grupas galvenais inspektors Aldis Saukāns, biedrības "Centrs MARTA" Rēzeknes filiāles pārstāvji, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde "Sociālais dienests" vadītājs Gunārs Arbidāns un viesi no Ārendāles (Norvēģija) – Inge Engelands Johansens (Inge Engeland Johansen) un Toršteins Pilmans (Torstein Pihlmann).

Klātesošie sapulcējās, lai dalītos abu valstu sociālo pakalpojumu iestāžu un policijas darba pieredzē dzimumnoziegumu, cilvēktirdzniecības un vardarbības apkarošanas un prevencijas jomā. Tikšanās notika projekta "Hand in Hand to Protect" ietvaros, ko finansiāli atbalsta Ziemeļvalstu Ministru padome*.

Tikšanās laikā Norvēģijas un Latvijas pārstāvji iepazīstināja ar savām darba metodēm vardarbības ģimenē apkarošanā un prevencijā. Saukāna kungs informēja par procesuālo kārtību Valsts policijas darbā, tiesiskajiem līdzekļiem un temiņiem, plaši apskatot tūlītējās varmākas nošķiršanas un pagaidu aizsardzības aspektus.

Ārendāles policijas pārstāvis Toršteins Pilmans (Norvēģija) savā uzrunā vairākkārt uzsvēra, ka bez sadarbības ar sabiedrību un citām valsts un nevalstiskajām organizācijām veicamais darbs nebūtu pietiekami efektīvs, lai arī cik vēlētos to paveikt pēc labākās sirdsapziņas. Ātra, efektīva informācijas apmaiņa un koordinēta rīcība starp policiju, krīzes centriem, patversmi, sociālo dienestu un nevalstiskajām organizācijām palīdz ne tikai izmeklēt jau notikušus noziegumus, bet novērst jaunus. Pilmana kungs informēja par Norvēģijas policijas darba kārtību izsaukumos uz ģimenes konfliktiem, īpašu vērību vēršot bērnu tiesību aizsardzībai konflikta laikā, tūlītējās nošķiršanas un pagaidu aizsardzības instrumentiem. Jāsaka, ka tehnoloģisko progresu mūsu ziemeļu kaimiņi izmanto lietderīgi – policisti operatīvai un objektīvai informācijas fiksēšanai un apmaiņai izmanto dienesta viedtālruņus, aizsargājamā persona nēsā īpašu aproci, kuras signāls apdraudējuma gadījumā nekavējoties tiek saņemts policijas centrālajā pultī.

Abas puses bija vienisprātis, ka milzīga loma drošākas vides veidošanā ir sabiedrības izglītošanai, kurai jāsākas jau pamatskolā. Saukāna kungs atklāja, ka papildus likumiskajām procesuālajām darbībām darbā ar vardarbībā cietušajām personām Valsts policija veic arī informatīvu funkciju, informējot cietušo personu par tās tiesībām, Sociālā dienesta pakalpojumiem, par psiholoģiskā un juridiskā atbalsta iespējām biedrībā "Centrs MARTA", palīdz personai pieteikuma par pagaidu aizsardzību sastādīšanā. Abu valstu policijas pārstāvji un Sociālā dienesta vadītājs klātesošos iepazīstināja arī ar statistikas datiem.

Kopumā vizītes dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka procesuālā kārtība abās valstīs ir diezgan līdzīga, taču tika konstatētas arī būtiskas atšķirības. Norvēģijā izsaukuma laikā izpaliek dokumentēšana rakstiski – tiek veikts video ieraksts; policijas darbs ir prestižs un darbaspēka trūkums nepastāv, policijai ir "brīvākas rokas" tūlītēju lēmumu pieņemšanā. Turklāt sociālā rehabilitācija tiek nodrošināta ne tikai cietušajai personai, bet arī tiek piedāvāta vardarbības veicējam. Diemžēl imigrantu pieplūdums no citām valstīm Norvēģijā ievērojami palielina cilvēktirdzniecības riskus.

Latvija savukārt var lepoties ar rūpīgu personas datu aizsardzību un labu sadarbību ar Sociālo dienestu. Kā izaicinājumu policijas darbā Saukāna kungs min dažas likumdošanas nepilnības un faktu, ka grūti palīdzēt cilvēkam, kurš nevēlas, lai viņam palīdz. Šim apgalvojumam piekrita arī Ārendāles viesi, uzsverot, ka šī ir patiesi abas valstis vienojoša iezīme.

Par vērtīgu šo tikšanos vērsa klātesošo dedzīgās sarunas, daudzpusīgā viedokļu apmaiņa, kas pārauga aizvien jaunās diskusijās starp abu valstu policijas pārstāvjiem, biedrību “Centrs MARTA” un Sociālo dienestu. Latvijas policija vēlas sīkāk iepazīties ar Norvēgijas kolēģu procesuālo kārtību, kaut ko pārņemot un kaut ko arī dodot. Vizītei policijas iecirknī atvēlētais laiks paskrēja nemanot, bet puses palika vienisprātis, ka diskusija nākotnē jāturpina.

Turpinājumā viesi apmeklēja Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes Sociālo dienestu, kur tika iepazīstināti ar plašo pakalpojumu apjomu, kas pieejams Rēzeknes iedzīvotājiem. Senioru dienas centrs un dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kam noteikta invaliditāte, īpaši šiem bērniem aprīkots baseins ar iespēju saņemt individuālas fizioterapijas nodarbības ūdenī, sāls istaba – tā ir tikai maza daļa no visa pakalpojuma apjoma, ko sniedz Sociālais dienests. Pie dienesta ieejas durvīm uzstādīts bezmaksas pārtikas skapis.

Jāpiebilst, ka Sociālais dienests ir izveidojis veiksmīgu sadarbību ar vairākām nevalstiskām organizācijām. Tikšanās noritēja vieglā un nepiespiestā atmosfērā un tās noslēgumā radās patīkama pārliecība, ka skatāmies vienā virzienā, strādājam viena mērķa labā un kopīgiem spēkiem vēlamies mainīt situāciju vardarbības apkarošanas un novēršanas jomā uz labo pusi.
 
Sakām paldies par klātbūtni arī Vadims Murašovs un Izolde Aņiskoviča – par atbalstu!

------------------------
Šis ieraksts ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
Lasi vēl
 MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu
Cilvēku tirdzniecība

MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu

Šī gada 4. un 5. septembrī Varšavā norisinājās EDSO (Eiropas Drošības un sadarbības organizācija) Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja rīkotās apmācības par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu – jo īpaši Krievijas uzsāktā kara Ukrainā kontekstā....

2023. gada 20. septembris Lasīt vairāk
Jaunatnes programmas

"Youth+": tiešsaistes kursi, lai palīdzētu jauniešiem no riska grupām

“Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā “Youth+” līdztekus starptautiskām darbnīcām jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir izstrādāts arī interaktīvi tiešsaistes kursi jaunatnes darbiniekiem, lai vairotu zināšanas par to, kā uzrunāt un atbalstīt jauniešus no...

2023. gada 19. septembris Lasīt vairāk