2024. gada 8. februāris

Panākta vienošanās par pirmajiem ES noteikumiem par vardarbības pret sievietēm apkarošanu

ES likumdevēji panākuši provizorisku ilgi gaidīto vienošanos par noteikumiem, lai apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību un aizsargātu tās upurus, īpaši sievietes un vardarbības ģimenē upurus, liecina informācija Eiropas Parlamenta mājaslapā.

Neoficiālā vienošanās, ko otrdien panāca Parlamenta un Padomes sarunu dalībnieki, ietver pasākumus izvarošanas novēršanai, stingrākus noteikumus par vardarbību kibertelpā un labāku atbalstu upuriem. Pirmo reizi ES mērogā tiks ieviesti noteikumi par noteiktu ar dzimumu saistītas vardarbības veidu kriminalizēšanu un labāku piekļuvi tiesai, aizsardzībai un profilaksei. Dalībvalstis centīsies palielināt informētību par to, ka seksuālie sakari bez piekrišanas tiek uzskatīti par noziedzīgu nodarījumu.

Jaunajā tiesību aktā būs arī ietverts:
  • garāks atbildību pastiprinošu apstākļu saraksts attiecībā uz noziegumiem, tostarp noziegumiem pret publisku personu, žurnālistu vai cilvēktiesību aizstāvi, nodomu sodīt cietušos par viņu seksuālo orientāciju, dzimumu, ādas krāsu, reliģiju, sociālo izcelsmi vai politiskajiem uzskatiem, kā arī nodomu saglabāt vai atjaunot “godu”;
  • noteikumi pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un piespiedu laulībām;
  • īpaši noteikumi par noziegumiem tiešsaistē, tostarp par intīmu materiālu publiskošanu un intīmu vizuālo materiālu nosūtīšanu bez saņēmēja piekrišanas;
  • uzlabotas procedūras cietušo drošībai un veselībai, ņemot vērā starpnozaru diskrimināciju un piekļuvi veselības aprūpei, tostarp seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • pastiprināta ziņošana un pierādījumu vākšana, ko veic varasiestādes.
Pēc Parlamenta prasības Komisija ik pēc pieciem gadiem ziņos par to, vai noteikumi būtu jāpārskata.

Foto: “Pexels”, RDNE Stock project
Lasi vēl
Noslēgts projekts „Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens“
Aktīvo iedzīvotāju fondsInterešu aizstāvība

Noslēgts projekts „Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens“

Šī gada 29. februārī noslēdzās Centra MARTA projekts "Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens", kura īstenošanu atbalstīja Aktīvo iedzīvotāju fonda programma "Demokrātijas kultūra". Projekta mērķis bija stiprināt sieviešu tiesības Latvijā un veidot izpratni sabiedrībā par...

2024. gada 29. februāris Lasīt vairāk
Fonds PLECS noslēdz līgumu ar Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) par projekta “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” īstenošanu
Aktualitātes

Fonds PLECS noslēdz līgumu ar Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) par projekta “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” īstenošanu

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir apstiprinājis nodibinājuma “Fonds PLECS” (reģistrācijas numurs: 40008281764) iesniegto projektu “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” (Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/VK/014). Projekts ir vērsts uz nevalstisko organizāciju pārstāvniecības...

2024. gada 16. maijs Lasīt vairāk