Centrs MARTA
2018. gada 27. februāris

No 1. līdz 3. martam Vīnē (Austrijā) tiksies ES projekts “WHOSEFVA – Darbs veselības aprūpes organizācijās

No 1. līdz 3. martam Vīnē (Austrijā) tiksies ES projekts “WHOSEFVA – Darbs veselības aprūpes organizācijās, lai atbalstītu vecāka gadagājuma sievietes, kas cietušas no vardarbības” (2017. – 2018. gads) partneri, lai apkopotu un apspriestu projekta līdzšinējos sasniegumus. Projektu līdzfinansē EK Daphne programma un tā mērķis ir palielināt veselības aprūpes organizāciju kapacitāti, lai tās efektīvi pārstāvētu vardarbībā cietušu vecāka gadagājuma sieviešu intereses un tiesības, veidojot tādu veselības aprūpes politiku, kas atbilst ES nostādnēm. WHSOEFVA projektu pašlaik īsteno sešās partnervalstīs: Austrijā, Igaunijā, Somijā, Grieķijā, Latvijā un Apvienotajā Karalistē.

ES projekts “WHOSEFVA – Darbs veselības aprūpes organizācijās, lai atbalstītu vecāka gadagājuma sievietes, kas cietušas no vardarbības” (2017. – 2018. gads)

Trešā partneru tikšanās Vīnē. Projekta WHOSEFVA panākumi

2018. gada 27. februāris

No 1. līdz 3. martam Vīnē (Austrijā) tiksies projekta partneri, lai apkopotu un apspriestu projekta līdzšinējos sasniegumus. Projektu līdzfinansē EK Daphne programma un tā mērķis ir palielināt veselības aprūpes organizāciju kapacitāti, lai tās efektīvi pārstāvētu vardarbībā cietušu vecāka gadagājuma sieviešu intereses un tiesības, veidojot tādu veselības aprūpes politiku, kas atbilst ES nostādnēm. WHSOEFVA projektu pašlaik īsteno sešās partnervalstīs: Austrijā, Igaunijā, Somijā, Grieķijā, Latvijā un Apvienotajā Karalistē.

Vardarbība pret vecāka gadagājuma cilvēkiem, it īpaši sievietēm, ir Eiropā plaši izplatīta problēma, kas skar visus sabiedrības slāņus un novērojama dažādās kultūrās. Kaut arī vardarbības apjoms ir liels un cietušās sievietes piedzīvo dažāda veida vardarbību ģimenē, publiskajā un profesionālajā sfērā, šī problēma nav daudz apspriesta. “Ar WHOSEFVA mēs spējam panākt, ka vardarbība pret vecāka gadagājuma sievietēm vairs nav tabu tēma, “ saka Maria Rösslhumer, projekta partnere Austrijā.

Kopš WHOSEFVA uzsākšanas partnervalstīs ir notikuši 14 mācību semināri, kuros projekta partneri pētīja problēmas, sadarbojās ar 280 ārstiem, sociālajiem darbiniekiem, sociālā un veselības aprūpes speciālistiem, kā arī vardarbībā cietušo sieviešu aizsardzības organizāciju ekspertiem. Semināru galvenie mērķi bija savstarpēja zināšanu un pieredzes apmaiņa, kā arī skaidras nostājas pret jebkādām vardarbības formām izstrādāšana. Lai efektīvi risinātu vardarbības pret vecāka gadagājuma sievietēm problēmu, cieši jāsadarbojas daudziem speciālistiem un ļoti būtiska ir dažādu dienestu iesaistīšanās.

Papildus tam WHOSEFVA ir devis iespēju fokusa grupu ietvaros uzklausīt 67 sieviešu un vīriešu pieredzes stāstus par piedzīvoto vardarbību. Šo aktivitāšu rezultāti palīdz definēt konkrētas politiskas prasības vardarbības pret vecāka gadagājuma sievietēm izbeigšanai gan nacionālā, gan Eiropas mērogā.

WHOSEFVA galvenā ES mēroga prasība ir apmācības profesionāļiem, īpaši veselības aprūpes sektora darbiniekiem, par uz dzimumu balstītu vardarbību, kā minēts Stambulas Konvencijas 15.1. pantā: “Konvencijas dalībvalstis nodrošina vai pastiprina apmācību, kas paredzēta attiecīgo profesiju pārstāvjiem, kuri strādā ar tādas vardarbības upuriem vai vardarbības izdarītājiem, uz kuru attiecas šī Konvencija, par šādas vardarbības novēršanu un atklāšanu, sieviešu un vīriešu līdztiesību, vardarbības upuru vajadzībām un tiesībām un to, kā rīkoties, lai nepieļautu, ka cietušais atkārtoti kļūst par upuri.”

Nesen izdotā WHOSEFVA Mācību rokasgrāmata paredzēta kā viens no svarīgākajiem speciālistu apmācības elementiem. Tā piedāvā vispārēju mācību programmu par vardarbību pret vecāka gadagājuma cilvēkiem, īpaši uzsverot sieviešu vajadzības un intereses. No 2018. gada vasaras mācību materiāli būs publiski pieejami projekta mājaslapā, iztulkoti visu partnervalstu valodās (angļu, igauņu, vācu, grieķu, somu un latviešu). Projekta gaitā tiks izstrādātas arī vadlīnijas tādu instrumentu ieviešanai, kas veiksmīgāk novērstu un identificētu vardarbību pret vecāka gadagājuma sievietēm veselības un sociālajā aprūpē.

WHOSEFVA partneru kontaktinformācija:
Sieviešu atbalsta un informācijas centrs, Igaunija, Pille Tsopp-Pagan: pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee
Tartu Universitāte, Igaunija, Hector Pagan: hector@ut.ee

eksperte Sirkka Perttu, Somija: slperttu@gmail.com
Kilkūlijas sieviešu centrs, Apvienotā Karaliste, Roberta Gray: roberta@kilcooleywomenscentre.co.uk

Heraklionas prefektūras sieviešu asociāciju apvienība, Grieķija, Nicholas Spetsidis, projects@kakopoiisi.gr
Centrs MARTA, Latvija, Dita Lāce: dita@marta.lv
Austrijas Sieviešu patversmju tīkls, Maria Rösslhumer: maria.roesslhumer@aoef.at
Sievietes pret vardarbību Eiropā, Eiropa, Kelly Blank: kelly.blank@wave-network.org
WHOSEFVA projekta mājas lapa: www.whosefva-gbv.eu

Lasi vēl
Ieteikumi jūsu drošībai ārkārtas situācijas laikā
Aktualitātes

Ieteikumi jūsu drošībai ārkārtas situācijas laikā

COVID-19 vīrusa smagāk skarto valstu pieredze liecina, ka neskaidrā nākotne un sociālā izolācija var radīt saspringtu atmosfēru mājās un attiecībās ar partneri. Tiem, kas arī iepriekš ir piedzīvojuši vardarbību ģimenē, saspringtā situācija, paliekot mājās, rada riskus. Vardarbība ir cikliska, tā...

2020. gada 23. marts Lasīt vairāk
ANO 16 dienās vardarbības pret sievieti novēršanai Centrs MARTA organizē vairākus nozīmīgus pasākumus iesaistītajiem jomas profesionāļiem
Vardardbība

ANO 16 dienās vardarbības pret sievieti novēršanai Centrs MARTA organizē vairākus nozīmīgus pasākumus iesaistītajiem jomas profesionāļiem

ANO 16 dienās vardarbības pret sievieti novēršanai Centrs MARTA organizē vairākus nozīmīgus pasākumus iesaistītajiem jomas profesionāļiem.27. novembrī notiks seminārs "Riska izvērtēšana un vadības process vardarbības ģimenē gadījumos", kuru vadīs Orebro (Zviedrija) universitātes Kriminoloģijas...

2019. gada 21. novembris Lasīt vairāk