2023. gada 1. jūnijs

MARTA kopā ar nozares ekspertiem tirzā sadarbību vardarbības ģimenē gadījumos

Trešdien, 31. maijā, biedrība “Centrs MARTA” devās uz Daugavpili, lai piedalītos Labklājības ministrijas rīkotā darbseminārā – diskusijā par starpinstitūciju sadarbību vardarbības ģimenē gadījumos. Tajā piedalījās Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts bērnu aizsardzības inspekcijas, sociālo dienestu un bāriņtiesas pārstāvji no visa Latgales reģiona. 

Lielākais akcents tika likts uz “Ziņojums par vardarbību” iesaistīto institūciju pieredzi, bērna interešu aizstāvību ģimenes konflikta laikā un starpinstitucionālās sadarbības veidošanu starp visām iesaistītajām iestādēm. 

Pēc dalībnieku prezentācijām un situāciju analīzes notika darbs grupās par jautājumiem, kas skar “Ziņojuma par gadījumu” iekļauto informāciju, par ziņojumā sniegtās informācijas apriti starp iesaistītajām institūcijām, par to, kādi ir būtiskākie izaicinājumi dienestu darbā un ko mainīt likumdošanā, lai sadarbība būtu efektīvāka. 

Kā galvenās grūtības darba grupu dalībnieki minēja atgriezeniskās saites trūkumu, kas vieš neskaidrību par konkrēta gadījuma procesuālo norisi katrā no iestādēm, darbinieku trūkumu un darbinieku pārslodzi, kā arī konkrētu vadlīniju trūkumu katras institūcijas darbībā. Kā izaicinājumu darba grupas pauda arī darbinieku speciālās kvalifikācijas trūkumu. 

Darba grupās veidojās priekšlikumi pēc regulārām operatīvām sanāksmēm 1-2 reizes mēnesī, kurā piedalītos visas gadījumā iesaistītās iestādes. Tika pausts aicinājums veikt likumdošanas izmaiņas, lai policijā būtu savs psihologs, lai bērna tiesības īstenotu tikai viena iestāde, lai policijas “Ziņojumā par vardarbību” tiktu atslepenota noteikta personas sensitīvā informācija, kas vajadzīga pārējo iesaistīto iestāžu darbam. 

Darbsemināra noslēgumā “Centrs MARTA” aicināja valsts institūcijas aktīvāk sadarboties ar krīzes centriem un “Centru “MARTA”, jo vienas konkrētas personas gadījumu risina vairākas institūcijas, tajā skaitā arī nevalstiskās organizācijas. Šāds kopdarbs sekmēs esošo gadījumu efektīvāku izmeklēšanu un palīdzēs novērst jaunus noziegumu, kā arī veidosies kopīga situācijas uzraudzība pār ģimeni. 

***
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

#SIFNVOfonds
Lasi vēl
Noslēgts projekts „Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens“
Aktīvo iedzīvotāju fondsInterešu aizstāvība

Noslēgts projekts „Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens“

Šī gada 29. februārī noslēdzās Centra MARTA projekts "Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens", kura īstenošanu atbalstīja Aktīvo iedzīvotāju fonda programma "Demokrātijas kultūra". Projekta mērķis bija stiprināt sieviešu tiesības Latvijā un veidot izpratni sabiedrībā par...

2024. gada 29. februāris Lasīt vairāk
Fonds PLECS noslēdz līgumu ar Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) par projekta “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” īstenošanu
Aktualitātes

Fonds PLECS noslēdz līgumu ar Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) par projekta “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” īstenošanu

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir apstiprinājis nodibinājuma “Fonds PLECS” (reģistrācijas numurs: 40008281764) iesniegto projektu “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” (Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/VK/014). Projekts ir vērsts uz nevalstisko organizāciju pārstāvniecības...

2024. gada 16. maijs Lasīt vairāk