2023. gada 1. jūnijs

MARTA kopā ar nozares ekspertiem tirzā sadarbību vardarbības ģimenē gadījumos

Trešdien, 31. maijā, biedrība “Centrs MARTA” devās uz Daugavpili, lai piedalītos Labklājības ministrijas rīkotā darbseminārā – diskusijā par starpinstitūciju sadarbību vardarbības ģimenē gadījumos. Tajā piedalījās Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts bērnu aizsardzības inspekcijas, sociālo dienestu un bāriņtiesas pārstāvji no visa Latgales reģiona. 

Lielākais akcents tika likts uz “Ziņojums par vardarbību” iesaistīto institūciju pieredzi, bērna interešu aizstāvību ģimenes konflikta laikā un starpinstitucionālās sadarbības veidošanu starp visām iesaistītajām iestādēm. 

Pēc dalībnieku prezentācijām un situāciju analīzes notika darbs grupās par jautājumiem, kas skar “Ziņojuma par gadījumu” iekļauto informāciju, par ziņojumā sniegtās informācijas apriti starp iesaistītajām institūcijām, par to, kādi ir būtiskākie izaicinājumi dienestu darbā un ko mainīt likumdošanā, lai sadarbība būtu efektīvāka. 

Kā galvenās grūtības darba grupu dalībnieki minēja atgriezeniskās saites trūkumu, kas vieš neskaidrību par konkrēta gadījuma procesuālo norisi katrā no iestādēm, darbinieku trūkumu un darbinieku pārslodzi, kā arī konkrētu vadlīniju trūkumu katras institūcijas darbībā. Kā izaicinājumu darba grupas pauda arī darbinieku speciālās kvalifikācijas trūkumu. 

Darba grupās veidojās priekšlikumi pēc regulārām operatīvām sanāksmēm 1-2 reizes mēnesī, kurā piedalītos visas gadījumā iesaistītās iestādes. Tika pausts aicinājums veikt likumdošanas izmaiņas, lai policijā būtu savs psihologs, lai bērna tiesības īstenotu tikai viena iestāde, lai policijas “Ziņojumā par vardarbību” tiktu atslepenota noteikta personas sensitīvā informācija, kas vajadzīga pārējo iesaistīto iestāžu darbam. 

Darbsemināra noslēgumā “Centrs MARTA” aicināja valsts institūcijas aktīvāk sadarboties ar krīzes centriem un “Centru “MARTA”, jo vienas konkrētas personas gadījumu risina vairākas institūcijas, tajā skaitā arī nevalstiskās organizācijas. Šāds kopdarbs sekmēs esošo gadījumu efektīvāku izmeklēšanu un palīdzēs novērst jaunus noziegumu, kā arī veidosies kopīga situācijas uzraudzība pār ģimeni. 

***
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

#SIFNVOfonds
Lasi vēl
 MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu
Cilvēku tirdzniecība

MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu

Šī gada 4. un 5. septembrī Varšavā norisinājās EDSO (Eiropas Drošības un sadarbības organizācija) Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja rīkotās apmācības par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu – jo īpaši Krievijas uzsāktā kara Ukrainā kontekstā....

2023. gada 20. septembris Lasīt vairāk
Jaunatnes programmas

"Youth+": tiešsaistes kursi, lai palīdzētu jauniešiem no riska grupām

“Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā “Youth+” līdztekus starptautiskām darbnīcām jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir izstrādāts arī interaktīvi tiešsaistes kursi jaunatnes darbiniekiem, lai vairotu zināšanas par to, kā uzrunāt un atbalstīt jauniešus no...

2023. gada 19. septembris Lasīt vairāk