Centrs MARTA
Aktualitātes

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība

Centrs MARTA sniedz bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušām personām.Valsts programmas https://likumi.lv/ta/id/271251-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-sniegsanas-kartiba-no-vardarbibas-cietusam-un-vardarbibu-veikusam-pilngadigam-personam- ietvaros pakalpojums tiek sniegts...

2018. gada 22. jūnijs Lasīt vairāk
Aktualitātes

MARTA dodas uz LAMPU!

Centrs MARTA piedalīsies sarunu festivālā LAMPA ar diviem pasākumiem: vienu 29. jūnijā plkst. 14.00 Darbnīcu teltī un otru – 30. jūnijā plkst. 14.00 Zviedru teltī. 29. jūnijā interaktīvā veidā tiks atmaskoti dažādi mīti par prostitūciju, savukārt 30. jūnijā Latvijas un ārvalstu eksperti paneļdiskusijā...

2018. gada 22. jūnijs Lasīt vairāk
Aktualitātes

Biedrība “Centrs MARTA” izsaka lielu pateicību juristei Ivetai Nikolājevai par nesavtīgo ieguldījumu biedrības “Centrs MARTA” mērķu sasniegšanā un tiesiskuma veicināšanā

Centrs MARTA” uzsver, ka tādu cilvēku kā Iveta Nikolājeva darbs dara pasauli labāku un tas nav novērtējams naudā. Ivetas Nikolājevas darba augļus ir baudījuši ne tikai biedrības “Centrs MARTA” apmeklētāji, personas, kas meklēja palīdzību, un biedrības darbinieki, bet arī no Ivetas Nikolājevas...

2018. gada 13. jūnijs Lasīt vairāk
Centrs MARTA aicina darbā!
Aktualitātes

Centrs MARTA aicina darbā!

Centrs MARTA ir ideju un inovāciju organizācija, vienīgā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas mērķtiecīgi iesaista sievietes un vīriešus līdztiesīgas sabiedrības izveidē. Paplašinot darbību, meklējam drosmīgu, atbildīgu un radošu Foruma “Celies!” koordinatoru...

2018. gada 29. maijs Lasīt vairāk
Centra MARTA paveiktais 2018. gada pirmajā ceturksnī
Aktualitātes

Centra MARTA paveiktais 2018. gada pirmajā ceturksnī

Gada pirmajos 4 mēnešos Centrā MARTA palīdzību saņēma 93 personas: 61 gadījumā MARTA līdzfinansēja valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām personām; 9 gadījumos pēc piedzīvotas seksuālas vardarbības, tai skaitā izvarošanas, klientēm palīdzība sniegta pilnībā par...

2018. gada 25. maijs Lasīt vairāk
Kopīgiem spēkiem pret sieviešu seksuālo ekspluatāciju
Aktualitātes

Kopīgiem spēkiem pret sieviešu seksuālo ekspluatāciju

Pagājušajā nedēļā Centra MARTA vadītāja apmeklēja ASV, piedaloties sanāksmē, kurā aktīvistes, dažādu organizāciju pārstāves un seksuālās ekspluatācijas izdzīvotājas no visas pasaules apsprieda jau sasniegto un vēl sasniedzamo seksuālās ekspluatācijas izskaušanas jomā.Visu dalībnieču vārdā tika...

2018. gada 29. marts Lasīt vairāk
Interešu aizstāvība

Kāpēc reproduktīvās tiesības ir cilvēktiesības?

Reproduktīvās tiesības nav jauns vai atsevišķs tiesību atzsars; tieši pretēji, tās ir balstītas tādos cilvēktiesību principos, kas jau ilgāku laiku ir atzīti gan daudzu valstu, gan starptautiskajā likumdošanā. Ja personai tiek liegtas tās reproduktīvās tiesības – liedzot atbilstošu...

2018. gada 15. marts Lasīt vairāk
Aktualitātes

Solidaritāte ar lauku sievietēm – kāpēc tā vajadzīga?

2018. gadā ANO Sieviešu statusa komisija kā prioritāti ir definējusi novērst iespēju trūkumu un diskrimināciju, ar ko visā pasaulē īpaši saskaras lauku apvidos dzīvojošas sievietes. Līdz ar to Komisijas darbības prioritāte skan sekojoši: “Challenges and opportunities in achieving gender...

2018. gada 14. marts Lasīt vairāk
Aktualitātes

No 1. līdz 3. martam Vīnē (Austrijā) tiksies ES projekts “WHOSEFVA – Darbs veselības aprūpes organizācijās

No 1. līdz 3. martam Vīnē (Austrijā) tiksies ES projekts “WHOSEFVA – Darbs veselības aprūpes organizācijās, lai atbalstītu vecāka gadagājuma sievietes, kas cietušas no vardarbības” (2017. – 2018. gads) partneri, lai apkopotu un apspriestu projekta līdzšinējos sasniegumus. Projektu...

2018. gada 27. februāris Lasīt vairāk
Aktualitātes

Centra MARTA redzējums par Stambulas konvenciju

Vēstulē Ministru prezidentam un Saeimas frakciju vadītājiem Centrs MARTA skaidro Stambulas konvencijas nozīmi vardarbības ģimenē mazināšanā un atspēko mītus, kas apvij šo Konvencju.Lasīt vairāk... 

2018. gada 26. janvāris Lasīt vairāk