2022. gada 16. marts

Izmaiņas Civilprocesa likumā par kompensācijām un parādu piedziņu

2022.gada februārī "Centra MARTA" vērsās pie Tiesībsarga un Tieslietu ministrijas ekspertiem ar aicinājumu grozīt Civilprocesa likuma 72. nodaļas 596. pantu, pantu papildinot ar 6. punktu, kas noteiktu, ka arī kompensācijas, ko cietušais saņēmis kriminālprocesa ietvaros, nav uzskatāma par summu, no kuras var veikt parādu piedziņu.

Personai, kura ir cietusi noziedzīgā nodarījumā, cilvēku tirdzniecībā, likumā ir noteiktas tiesības saņemt valsts kompensāciju 2250 EUR apmērā. Tomēr, cilvēku tirdzniecības upuri nereti ir ievainojamā stāvoklī, ar parādsaistībām, attiecīgi personai ir piesaistīts tiesu izpildītājs. . Cietušajam saņemot kompensāciju savā kontā, liela daļa no kompensācijas tiek automātiski noņemta nost, lai nodotu tiesu izpildītājam piedziņas veikšanai. Šobrīd šāda veida kompensācija nav iekļauta Civilprocesa likumā ietvertajās summās, pret kurām nevar vērst piedziņu. Tam, kādiem mērķiem persona izvēlas izmantot kompensāciju, ir jābūt paša cietušā izvēlei. Šobrīd tiesu izpildītājs pieņem lēmumu cietušās personas vietā – cik daudz kompensāciju cietušajam atstāt un veidu kā cietušais kompensāciju tērēs, apmaksājot daļu no parāda ar saņemto kompensāciju. Ņemot vērā to, ka persona ir cilvēku tirdzniecības upuris, viņai būtu jābūt iespējai faktiski saņemt kompensāciju pilnā apmērā, nevis tikai daļēji, pēcāk, izvēloties kādiem mērķiem kompensāciju izmantot bez tiesu izpildītāju iejaukšanās lēmuma pieņemšanā. Kompensāciju iekļaušana to summu sarakstā pret kuru nevar vērst parādu piedziņu, var būt arī ļoti aktuāli personām, kuras ir cietušas no dzimumnoziegumiem, tai skaitā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar notikušā seku mazināšanu, piemēram, lai saņemtu psiholoģisko atbalstu.

Atbildes vēstulē, kas saņemta no Tieslietu ministrijas, ekperti raksta, ka "(..) ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija pievienojas biedrības “Centrs MARTA” viedoklim, ka likuma “Par valsts kompensāciju cietušajiem” kārtībā izmaksājamā kompensācija nebūtu pakļaujama piedziņai cietušās personas parādsaistību dzēšanai. Tieslietu ministrija apliecina, ka minētā jautājuma risināšanai sagatavos grozījumus, kas tuvākajā laikā tiks iesniegti izvērtēšanai ar tieslietu ministra rīkojumu Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei izveidotajā pastāvīgajā darba grupā."

Projektu ”Sieviešu tiesību kultūra – Demokrātijas stūrakmens” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Lasi vēl
 MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu
Cilvēku tirdzniecība

MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu

Šī gada 4. un 5. septembrī Varšavā norisinājās EDSO (Eiropas Drošības un sadarbības organizācija) Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja rīkotās apmācības par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu – jo īpaši Krievijas uzsāktā kara Ukrainā kontekstā....

2023. gada 20. septembris Lasīt vairāk
Jaunatnes programmas

"Youth+": tiešsaistes kursi, lai palīdzētu jauniešiem no riska grupām

“Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā “Youth+” līdztekus starptautiskām darbnīcām jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir izstrādāts arī interaktīvi tiešsaistes kursi jaunatnes darbiniekiem, lai vairotu zināšanas par to, kā uzrunāt un atbalstīt jauniešus no...

2023. gada 19. septembris Lasīt vairāk