2023. gada 11. septembris

Īstenots projekts “Atbalsts Centra MARTA Rēzeknes filiāles darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug bērni, labklājību un interešu aizstāvību”

“Centrs MARTA” Rēzeknes filiāle ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu ir noslēdzis “Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” projektu “Atbalsts Centra MARTA Rēzeknes filiāles darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug bērni, labklājību un interešu aizstāvību”.

  • Projektā labiekārtots anonīmais krīzes mājoklis, iegādātas jaunas mēbeles un sadzīves tehnika.

  • Sniegta rehabilitācija 21 sievietei ar bērniem, lai sekmētu vardarbības upura integrēšanos sabiedrībā un adaptēšanos patstāvīgai dzīvei bez varmākas. Kopā sniegtas 144 sociālā darbinieka konsultācijas.

  • Noslēgts līgums ar Rēzeknes valstspilsētas Sociālo dienestu  par no vardarbības cietušo pilngadīgo personu rehabilitācijas pakalpojumu  dzīvesvietā un krīzes dzīvokļa pakalpojumu.

  • Labiekārtots konsultāciju sniegšanas kabinets, iegādātas mēbeles, printeris un dokumentu smalcinātājs.

  • Sniegts silto graudu terapijas kurss 20 bērniem,  īstenotas 148 silto graudu nodarbības. Vecāku aptaujas liecina, ka silto graudu terapijas nodarbību laikā, bērni ir labāk iepazinuši sevi un savas emocijas, samazinājies stresa līmenis, ko izraisa gan iekšējie, gan ārējie stresa faktori, bērni guvuši prasmes atpazīt un reaģēt uz situācijām, kas var izraisīt ilgstošu stresu, ir uzlabojusies bērnu dzīves kvalitāte.

  • Organizētas divas pavasara un vasaras “Sadarbības darbnīcas” Rēzeknē un Liepājā, kurās piedalījās 35 dalībnieki no Liepājas, Rēzeknes un Rīgas, speciālisti no Valsts policijas, Valsts probācijas dienests, “, Rēzeknes novads Sociālā dienesta, Dienvidkurzemes – speciālisti no Valsts probācijas dienests, Valsts policija, Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests, “Dienvidkurzeme” Sociālais dienests, Centrs MARTA Rīgas, Liepājas un Rēzeknes komandu pārstāvji.

  • Centrs MARTA eksperti veica pasaulē labi pieejamu resursu pētījumu un apkopojumu ar mērķi definēt izglītojošu animācijas filmu par vardarbību ģimenē, krīzes centru pakalpojumu, sociālo iekļaušanu sabiedrībā un seksuālu vardarbību, un iztulkoja latviešu valodā animācijas filmu. Sagatavoto materiālu var izmantot gan sociālie darbinieki un psihologi, veidojot atbalsta grupu nodarbības, gan pedagogi izglītojoša mācību procesa ietvaros, kas ļaus bērniem un jauniešiem, kā arī pieaugušajiem vieglāk identificēt vardarbību un veidot izpratni, kā pareizi rīkoties vardarbīgā situācijā. 

Projekta īstenošanas periods: no 01.10.2022. līdz 01.09.2023

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas  29 994,67 eiro (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri eiro, 67 centi). 

#ĢimeneiDraudzīgi #SIFAtbalstaĢimenes
Lasi vēl
Centrs MARTA rīko Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates
Aktualitātes

Centrs MARTA rīko Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates "Pāri robežām: ES loma dzimumu līdztiesības veicināšanā"

Kādi ir Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu uzskati par dzimumu līdztiesību Latvijā un Eiropas Savienībā? Kādas ir partiju prioritātes dzimumu līdztiesības politikas veidošanā? Ko domājam par aktualitātēm pasaulē un Latvijā? Kā politiskie procesi izskatās plašākās vēsturiskās un dzimumu lomu...

2024. gada 15. maijs Lasīt vairāk
MARTA uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību
Interešu aizstāvībaVardarbība

MARTA uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību

Šodien, 8. martā, Sieviešu dienā Centrs MARTA sadarbībā ar Lietuvas Cilvēktiesību Centru un Nīderlandes Karalistes vēstniecību uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību.Statistika atklāj satraucošu realitāti: saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldi, katra trešā (30,1 %) sieviete attiecībās...

2024. gada 7. marts Lasīt vairāk