2015. gada 6. maijs

Darbu uzsācis Stambulas konvencijas ieviešanas uzraugs

Šī gada 4.maijā Strasbūrā, Francijā notika pirmā Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu dalībvalstu komitejas sēde, kurā tika apstiprināta Ekspertu grupa vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai (GREVIO).

GREVIO uzraudzīs Konvencijas ieviešanu dalībvalstīs, tās kompetencē būs gan dalībvalstu sagatavoto ziņojumu izskatīšana par Konvencijas noteikumu īstenošanai pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un citiem pasākumiem, gan arī informācijas saņemšana no nevalstiskajām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, gan arī valstu cilvēktiesību aizsardzības institūcijām.

Lai novērstu nopietnu, masveida vai pastāvīgu vardarbību pret sievietēm un nopietnu Konvencijas pārkāpumu apmēru, GREVIO varēs uzsākt īpašu izmeklēšanas procedūru. Ekspertu grupa varēs arī pieņemt vispārējus ieteikumus un rekomendācijas Konvencijas īstenošanai.

Ekspertu grupā ievēlēti Feride Acar (Turcija), Biljana Brankovic (Serbija), Francoise Brié (Francija), Helena Maria Carvallho Martins Leitao (Portugāle), Gemma Gallego (Spānija), Simona Lanzoni (Itālija), Rosa Logar (Austrija), Iris Luarasi (Albānija), Marceline Naudi (Malta), Vesna Ratkovic (Melnkalne).

Vairāk informācijas: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/
Lasi vēl
Noslēgts projekts „Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens“
Aktīvo iedzīvotāju fondsInterešu aizstāvība

Noslēgts projekts „Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens“

Šī gada 29. februārī noslēdzās Centra MARTA projekts "Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens", kura īstenošanu atbalstīja Aktīvo iedzīvotāju fonda programma "Demokrātijas kultūra". Projekta mērķis bija stiprināt sieviešu tiesības Latvijā un veidot izpratni sabiedrībā par...

2024. gada 29. februāris Lasīt vairāk
Fonds PLECS noslēdz līgumu ar Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) par projekta “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” īstenošanu
Aktualitātes

Fonds PLECS noslēdz līgumu ar Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) par projekta “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” īstenošanu

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir apstiprinājis nodibinājuma “Fonds PLECS” (reģistrācijas numurs: 40008281764) iesniegto projektu “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls” (Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/VK/014). Projekts ir vērsts uz nevalstisko organizāciju pārstāvniecības...

2024. gada 16. maijs Lasīt vairāk