2015. gada 6. maijs

Darbu uzsācis Stambulas konvencijas ieviešanas uzraugs

Šī gada 4.maijā Strasbūrā, Francijā notika pirmā Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu dalībvalstu komitejas sēde, kurā tika apstiprināta Ekspertu grupa vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai (GREVIO).

GREVIO uzraudzīs Konvencijas ieviešanu dalībvalstīs, tās kompetencē būs gan dalībvalstu sagatavoto ziņojumu izskatīšana par Konvencijas noteikumu īstenošanai pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un citiem pasākumiem, gan arī informācijas saņemšana no nevalstiskajām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, gan arī valstu cilvēktiesību aizsardzības institūcijām.

Lai novērstu nopietnu, masveida vai pastāvīgu vardarbību pret sievietēm un nopietnu Konvencijas pārkāpumu apmēru, GREVIO varēs uzsākt īpašu izmeklēšanas procedūru. Ekspertu grupa varēs arī pieņemt vispārējus ieteikumus un rekomendācijas Konvencijas īstenošanai.

Ekspertu grupā ievēlēti Feride Acar (Turcija), Biljana Brankovic (Serbija), Francoise Brié (Francija), Helena Maria Carvallho Martins Leitao (Portugāle), Gemma Gallego (Spānija), Simona Lanzoni (Itālija), Rosa Logar (Austrija), Iris Luarasi (Albānija), Marceline Naudi (Malta), Vesna Ratkovic (Melnkalne).

Vairāk informācijas: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/
Lasi vēl
 MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu
Cilvēku tirdzniecība

MARTA piedalās starptautiskās apmācībās par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu

Šī gada 4. un 5. septembrī Varšavā norisinājās EDSO (Eiropas Drošības un sadarbības organizācija) Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja rīkotās apmācības par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu – jo īpaši Krievijas uzsāktā kara Ukrainā kontekstā....

2023. gada 20. septembris Lasīt vairāk
Jaunatnes programmas

"Youth+": tiešsaistes kursi, lai palīdzētu jauniešiem no riska grupām

“Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā “Youth+” līdztekus starptautiskām darbnīcām jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir izstrādāts arī interaktīvi tiešsaistes kursi jaunatnes darbiniekiem, lai vairotu zināšanas par to, kā uzrunāt un atbalstīt jauniešus no...

2023. gada 19. septembris Lasīt vairāk