2023. gada 13. decembris

"Centrs MARTA" Uzbekistānā dalās pieredzē par sieviešu konsultatīvo grupu ilgtspējīgu izaugsmi

11. decembrī biedrības “Centrs MARTA” vadītāja Iluta Lāce un finanšu direktore Dita Lāce piedalījās konferencē “Uz iedzīvotājiem orientēti sabiedriskie pakalpojumi sasniedzamā attālumā – starptautiska un nacionāla pieredze”, kas norisinājās Uzbekistānā, Taškentā. 

Konferences mērķis bija apvienot ekspertus, vadītājus, aktīvistus, politikas veidotājus un ieinteresētās personas, lai radītu platformu dialogam, sadarbībai un priekšlikumu izstrādei ar mērķi turpināt uzlabot sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību visām kategorijām – jo īpaši neaizsargātām grupām, piemēram, sievietēm, cilvēkiem ar invaliditāti utt. 

Iluta Lāce uzstājās ar lasījumu “Sieviešu konsultatīvo grupu labākās prakses ilgtspējīgai izaugsmei”, daloties “Centrs MARTA” 23 gadu laikā gūtajās zināšanās un pieredzē. 

“Centrs MARTA” darbs Uzbekistānā ilgst vairāk nekā 10 gadus, un to laikā ir sniegts ievērojams ieguldījums pilsonisko aktivitāšu nodrošināšanā, demokrātijas stiprināšanā un sociālo pakalpojumu attīstīšanā, izveidojot un attīstot partnerību ar nevalstiskām organizācijām, valsts un starptautiskām institūcijām dažādu projektu ietvaros. Senāta pārstāve uzsvēra MARTAs nozīmīgo lomu pie Krimināllikuma grozījumiem vardarbības pret sievieti un bērniem sodīšanā.

Uzbekistānas Republikas valdības pēdējos gados veiktās reformas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību un sociālo taisnīgumu sabiedrībā, ietver labvēlīgu apstākļu radīšanu iedzīvotāju piekļuvei sabiedriskajiem pakalpojumiem. Digitālās tehnoloģijas ļauj ne tikai samazināt “cilvēciskā faktora” ietekmi uz valsts pārvaldes kvalitāti, bet arī koncentrēties uz iedzīvotāju individuālajām vajadzībām sabiedrisko pakalpojumu izmantošanā.

Taču problēma, kuru ir svarīgi izprast un tālāk meklēt optimālāko risinājumu, ir nepietiekami augstais iedzīvotāju funkcionālās digitālās pratības līmenis, kā arī nepietiekamais potenciāla līmenis lauku iedzīvotāju vidū, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, tostarp sabiedriskos pakalpojumus.

Digitālo tehnoloģiju ieviešana valsts pārvaldē notiek daudz ātrāk nekā fizisko un juridisko personu gatavība digitālās prasmes apgūt un likt lietā, lai apmierinātu savas vajadzības. Visvairāk neaizsargātās pret šīm pārmaiņām joprojām ir tādas iedzīvotāju grupas kā vecāka gadagājuma cilvēki, lauku iedzīvotāji, jo īpaši sievietes un cilvēki ar invaliditāti.

Tieslietu ministrijas, Eiropas Savienības un Uzbekistānas UNDP (ANO Attīstības programma) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas kopīgā projekta “Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzlabošana un pārvaldības līmeņa paaugstināšana Uzbekistānas lauku apvidos” ietvaros tika izveidotas sieviešu konsultatīvās grupas, kas darbojas kopš 2021. gada oktobra. 

“Centrs MARTA” ekspertu vadībā septiņos reģionos valsts vienoto pakalpojumu aģentūru paspārnē līdz šim ir izveidoti sieviešu konsultatīvie atbalsta centri – divu gadu laikā ir apmācīti speciālisti, izveidoti brīvprātīgo darba principi, ģenerēti darba plāni un veidotas komunikācijas stratēģijas, un vairāk nekā 27 tūkstoši cilvēku ievainojamās situācijās ir saņēmuši atbalstu, piekļuvi valsts pakalpojumiem un risinājumu savām dzīves situācijām, tostarp 12 655 sievietes, 4 244 vīrieši, 7 775 jaunieši, 2 296 vecāka gadagājuma cilvēki un 1 018 cilvēki ar invaliditāti.
Rezultāti un apkopotā statistika par sniegtajiem pakalpojumiem un konsultācijām liecina, ka ir izveidota stabila, funkcionējoša un ilgtspējīga sistēma, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu klientiem un attīstīt veiksmīgu starpinstitucionālu sadarbību starp dažādām vietējām NVO, pašvaldību un valsts institūcijām. Tieši MARTAs pieredze ir ļāvusi dažādajos Uzbekistānas reģionos valsts vienoto pakalpojumu sniedzējiem ieraudzīt un novērtēt pieejamos resursus, kā arī dažādu institūciju atbildību un iesaisti kvalitatīva un efektīva pakalpojuma nodrošināšanai.
Lasi vēl
Centrs MARTA rīko Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates
Aktualitātes

Centrs MARTA rīko Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates "Pāri robežām: ES loma dzimumu līdztiesības veicināšanā"

Kādi ir Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu uzskati par dzimumu līdztiesību Latvijā un Eiropas Savienībā? Kādas ir partiju prioritātes dzimumu līdztiesības politikas veidošanā? Ko domājam par aktualitātēm pasaulē un Latvijā? Kā politiskie procesi izskatās plašākās vēsturiskās un dzimumu lomu...

2024. gada 15. maijs Lasīt vairāk
MARTA uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību
Interešu aizstāvībaVardarbība

MARTA uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību

Šodien, 8. martā, Sieviešu dienā Centrs MARTA sadarbībā ar Lietuvas Cilvēktiesību Centru un Nīderlandes Karalistes vēstniecību uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību.Statistika atklāj satraucošu realitāti: saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldi, katra trešā (30,1 %) sieviete attiecībās...

2024. gada 7. marts Lasīt vairāk