2021. gada 7. marts

Centrs MARTA arī šī gada Starptautiskās sieviešu dienas aicinājumā vēršas pie lēmumu pieņēmējiem un atbildīgajiem izpildvaras pārstāvjiem ar atgādinājumu par nepieciešamību Latvijai ratificēt Stambulas konvenciju.

Atzīmējot Sieviešu solidaritātes dienu, Centrs MARTA aicina ikvienu, kuram ir svarīgi dzīvot sabiedrībā bez vardarbības, nosūtīt elektronisku kartiņu (lejuplāde: https://ej.uz/ratificetSK ) Saeimas deputātiem vai atbildīgajiem ministriem.

Ģimenes vardarbībā cietušo sieviešu skaits ik gadu pieaug. Statistika rāda, ka pieaug arī gadījumu skaits, kuros sievietei ir nodarīti smagi miesas bojājumi. Turklāt vardarbības statistika, kas attiecas uz pilngadīgām personām, tikai daļēji sniedz informāciju par situāciju, jo valsts apkopo tikai tos gadījumus, kad vardarbībā cietušās personas saskaras ar valsts institūcijām.

Centra MARTA pieredze rāda, ka 2020. gada Covid krīzes apstākļos dubultojās vardarbībā cietušo sieviešu skaits. Turklāt ievērojami pieauga tieši seksuālās vardarbības un smagu miesas bojājumu gadījumu skaits. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami steidzami pasākumi un pakalpojumi vardarbības mazināšanai un prevencijai.  

Stambulas konvencijas ratificēšana ir svarīga, ne tikai, lai risinātu praktiskus jautājumus, padarot efektīvākus pakalpojumus, bet tai ir jākļūst par signālu sabiedrībai, ka  vardarbība netiek tolerēta un varmākam pienākas atbildība par izdarīto noziegumu. Pieaugošo vardarbības gadījumu skaits ir tiešs atgādinājums atbildīgajām valsts institūcijām uzņemties atbildību par novilcināto Konvencijas ratificēšanu un politisko spēku nespēju vienoties, lai aizsargātu sievietes no visa veida vardarbības.

Kaut par Konvencijas ratifikāciju atbildīgā Labklājības ministre R. Petraviča diskusijās norāda, ka “…mūsu valstī vardarbība nekad nav atļauta, mums attiecīgi likumos ir noteikta atbildība par vardarbības veikšanu”, fakti un realitāte rāda pretējo.

Lai arī ir augusi vardarbības novēršanā iesaistīto institūciju izpratne un profesionalitāte, joprojām ir situācijas, kur tieši valsts institūciju resursu ierobežotības un bezdarbības rezultātā sievietes turpina ciest un gūst ievainojumus. Ikdienas praksē institūcijas atbildību pieprasa no cietušā, jo tā ir vienkāršāk. Netrūkst gadījumi, kad Centra MARTA klientes stāsta, ka joprojām netiek izmantoti likumdošanā paredzētie līdzekļi cietušā aizsardzībai - pagaidu aizsardzības piešķiršana sievietei un viņas bērniem, policijas lēmums par nošķiršanu, kriminālprocesa uzsākšana bez cietušā iesnieguma par vieglu miesas bojājumu nodarīšanu.

Jāatgādina, ka Konvencija paredz arī nodrošināt pietiekamu skaitu viegli pieejamu krīzes centru medicīniskai un tiesu ekspertīzei, traumu atbalstam un cietušo konsultēšanai. Latvijā šādi centri nav pieejami, piemēram, izvarošanas upuriem, un tas kavē cietušo iespējas panākt taisnīgumu/taisnīguma atjaunošanu.

Aicinām ikvienu lejupielādēt elektronisko kartiņu un 8. martā to nosūtīt atbildīgajai ministrijai vai Saeimas deputātiem (e-pasti pieejami šeit: https://ej.uz/uzrakstiDeputatam).

Eiropas Padomes „Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu” mērķis ir novērst un izskaust vardarbību pret sievietēm, kā arī novērst un izskaust vardarbību ģimenē. Ar konvenciju tiek izveidots visaptverošs un daudzpusīgs tiesiskais regulējums nolūkā aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, mazināt un izskaust vardarbību ģimenē.

Aktivitāte tiek īstenota ar Sabiedrības integrācijas fonda no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem  un projekta “Sieviešu tiesību kultūra – Demokrātijas stūrakmens” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina.

Lasi vēl
Centrs MARTA rīko Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates
Aktualitātes

Centrs MARTA rīko Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates "Pāri robežām: ES loma dzimumu līdztiesības veicināšanā"

Kādi ir Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu uzskati par dzimumu līdztiesību Latvijā un Eiropas Savienībā? Kādas ir partiju prioritātes dzimumu līdztiesības politikas veidošanā? Ko domājam par aktualitātēm pasaulē un Latvijā? Kā politiskie procesi izskatās plašākās vēsturiskās un dzimumu lomu...

2024. gada 15. maijs Lasīt vairāk
MARTA uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību
Interešu aizstāvībaVardarbība

MARTA uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību

Šodien, 8. martā, Sieviešu dienā Centrs MARTA sadarbībā ar Lietuvas Cilvēktiesību Centru un Nīderlandes Karalistes vēstniecību uzsāk kampaņu #ApturiVardarbību.Statistika atklāj satraucošu realitāti: saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldi, katra trešā (30,1 %) sieviete attiecībās...

2024. gada 7. marts Lasīt vairāk