2021. gada 15. jūnijs

Centra MARTA Liepājas filiāle īsteno projektu Liepājā ar mērķi mazināt skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu

Centra MARTA Liepājas filiāle sadarbībā ar J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolu kopš 2020. gada jūlija īsteno dažādas aktivitātes PuMPuRS projektā “IZCEĻAM un nostiprinām vērtības un attieksmes”. Projekta pasākumos notika grupu nodarbības vardarbības mazināšanai un veselīgu attiecību veicināšanai jauniešu vidē, skolēniem bija iespēja apmeklēt kultūras pasākumus, kā arī tika izveidota Ideju platforma ar mērķi veicināt jauniešu aktivitāti un līdzdalību aktuālas problēmas – vardarbības un mobinga – mazināšanā.

Šī gada martā noslēdzās grupu nodarbību cikls 9. klases skolēniem no J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas. Kopš 2020. gada septembra jaunieši tikās nodarbībās gan klātienē, gan tiešsaistē, lai attīstītu savas prasmes, kas nepieciešamas, lai atpazītu, reaģētu un novērstu vardarbību pret sevi un saviem vienaudžiem, ka arī pilnveidotu prasmes veidot veselīgas un savstarpēji atbalstošas attiecības ar vienaudžiem un iestāties pret netaisnību drošā veidā bez vardarbības. Nodarbības vadīja Centra MARTA Liepājas filiāles jauniešu grupu vadītāja Ieva Dzerkale, izmantojot Centra MARTA izstrādāto “Metodoloģiju darbā ar jauniešu grupām” vardarbības mazināšanai un veselīgu attiecību veicināšanai starp jauniešiem.

Aprīlī projekts turpinājās ar jauniešu piedalīšanos Ideju platformā. Domapmaiņu par pusaudžu un jauniešu savstarpējo vardarbību, mobinga upuru un agresoru emocijām, pārdzīvotā radītajām sekām, veicināja Centra MARTA jaunatnes programmu vadītāja Madara Mazjāne un jauniešu grupu vadītāja Ieva Dzerkale. Platformas ietvaros jaunieši realizēja savas radošās idejas – radīja īsfilmu par mobinga tēmu, veica skolēnu un pedagogu aptauju par mobingu un izveidoja Instagram kontu “Sakinemobingam”. Liepājas jauniešiem bija arī lieliska iespēja runāt ar Rojas vidusskolas skolniecēm Patrīciju Kleinbergu un Megiju Janševicu par viņu pieredzi mobinga mazināšanai vienaudžu vidū. 

PuMPuRS projekta ietvaros jauniešiem no J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas, daļa no kuriem pakļauti priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem, bija iespēja apmeklēt trīs lieliskus tiešsaistes kultūras pasākumus. Kultūras norises tika iekļautas projektā kā izglītības un sociālās iekļaušanas instrumenti. Lai būtu pārliecināti par pasākumu kvalitāti, tie tika izvēlēti, balstoties uz Latvijas skolas somas programmas kultūras norišu izlasi. Sadarbojoties ar skolas pedagogiem, kultūras pasākumu saturs kļuva arī par mācību procesa sastāvdaļu. Skolēni noskatījās Liepājas teātra mācībizrādi “Kā top izrāde?”, kinoteātra “Splendid Palace” piedāvāto kinolektoriju un dokumentālo animācijas filmu “Mans mīļākais karš”, kā arī dueta “Santehniķi” digitālo muzikālo sarunu “Kā no nekā radīt mūziku”.

Jūnijā notiek projekta izvērtēšana kopā ar skolas pārstāvjiem, lai gūtu atgriezenisko saiti par skolēnu progresu un novērotajām izmaiņām riska jauniešu uzvedībā.

Projekts tiek realizēts atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros, kura organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).

ESF___IKVD_logo_ansamblis

Lasi vēl
Apmācības
Jaunatnes programmas

Apmācības "Neformālās izglītības metodes darbam ar jauniešiem atkarību prevencijai"

Aicinām pieteikties tiešsaistes apmācībām projekta Prevention++ ietvaros! Apmācību norise: 23.09.-01.10.2021. tiešsaiste, platforma ZoomApmācību ietvaros tu:  piedalīsies starptautiskās tiešsaistes apmācībās: 23. septembris - 1. oktobris 2021, lai kopā ar kolēģiem no Igaunijas un Rumānijas...

2021. gada 9. septembris Lasīt vairāk
Ziņojums “Pamani atšķirību” par cilvēku tirdzniecībā seksuālās ekspluatācijas un izmantošanas nolūkā cietušo sieviešu, trešo valstu pilsoņu, vajadzībām, atbalstu un integrāciju
Cilvēku tirdzniecība

Ziņojums “Pamani atšķirību” par cilvēku tirdzniecībā seksuālās ekspluatācijas un izmantošanas nolūkā cietušo sieviešu, trešo valstu pilsoņu, vajadzībām, atbalstu un integrāciju

Pasaules dienas pret cilvēku tirdzniecību ietvaros #COALESCE partnerība, kurā mēs piedalāmies, iepazīstina ar ziņojumiem “Pamani atšķirību”! Šie ziņojumi ir sieviešu, trešo valstu pilsoņu, kas cietušas no cilvēku tirdzniecības seksuālās ekspluatācijas nolūkā, vajadzību...

2021. gada 30. jūlijs Lasīt vairāk