Projekts "Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens" vērsts uz priekšstata par sieviešu tiesību kultūru kā būtisku demokrātijas aspektu stiprināšanu un dzimumu līdztiesīgas pilsoniskuma apziņas veidošanu Latvijā. Tā ietvaros plānots veikt plašu interešu aizstāvības darbu, nodrošinot dzimumu līdztiesības perspektīvu lēmumu pieņemšanas un pilsoniskās līdzdalības procesos. Tāpat tiks veikts sabiedrības informēšanas darbs, veidojot izpratni par sieviešu perspektīvas un dzimumu līdztiesības nozīmi demokrātijas procesos. Projekta rezultātā, pateicoties gūtajām zināšanām, prasmēm un pieredzei pilsoniskās līdzdalības pasākumos, lielāks skaits sieviešu un jauniešu būs iesaistījušies pilsoniskajās aktivitātēs un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī ieguvuši vai nostiprinājuši ticību savai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus.

Norise:  2020.09.01 – 2023.02.28
Kopējais finansējums Latvijā:  104 991.10 EUR
Finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments
Projekta mērķis: stiprināta sieviešu tiesību kultūra kā demokrātijas stūrakmens un dzimumu līdztiesīga pilsoniskuma apziņa Latvijā.


 

VĒLĒŠANAS IR IZVĒLE: KĀ BALSOT PAR SIEVIETI?

PERSONĪBAS

KĀ BALSOT PAR SIEVIETI? 

Uzrunājām piecas Saeimas deputātes -- Andu Čakšu, Inesi Lībiņu-Egneri, Inesi Voiku, Kristu Baumani un Dagmāru Beitneri-Le Gallu sarunai par solidaritāti, principiem, ietekmēm, izvēlēm, iedvesmu un līdzsvaru ceļā uz līdztiesīgas un līdzvērtīgas pārstāvniecības sasniegšanu. 

#1 SOLIDARITĀTE

Domājot par 8.marta izpratni kā solidaritātes brīdi, kam jāapvieno spēki līdzsvara, līdztiesības un līdzvērtīgas pārstāvniecības sasniegšanai, uzrunājām Saeimas deputātes, kuras bijušas solidāras MARTA idejām un atbalstošas MARTA darbam. Solidaritāte rodas tur, kur līdzīgi dzird un saprot, kur rodas līdzīgas vajadzības, meklē kopīgus risinājumus un iestājas par vērtību nosargāšanu. “Mums ir vienmēr jābūt gataviem aizsargāties fiziski, militāri un ļoti svarīgi - intelektuāli,” saka Dagmara Beitnere-Le Galla, socioloģijas doktore, 13. Saeimas deputāte.

Un te Anda Čakša, Inese Lībiņa-Egnere, Inese Voika, Krista Baumane par to, ka sieviešu solidaritāte var nest būtiskas pārmaiņas:#2 PRINCIPS
"Šobrīd joprojām daudzi bērni aug ģimenēs, kur valda emocionālā vardarbība. Ja mēs nepievēršam tieši uzmanību bērniem, tad mums ļoti grūti panākt cilvēkus ar labu pašapziņu, kas ir empātiski un veidot labāku sabiedrību,” tā Anda Čakša, 13. Saeimas deputāte.

Šogad Sieviešu solidaritātes dienas kontekstā sarunājāmies ar politiķēm, kuras mūsu kopīgajā darbā ir bijušas ļoti nozīmīgas politisko procesu virzītājas.

Par dzimumu līdztiesību un vardarbības novēršanu: #3 IETEKME
"Atbalsts un sadarbība ar citiem cilvēkiem - man liekas, ka tas ir pamats un tas ir kaut kas, kas Latvijā ļoti pietrūkst. Mēs viens otram neuzticamies un mēs nemākam sadarboties. Mēs pat nemākam klausīties viens otru, ja nepiekrītam," tā Inese Voika, 13. Saeimas deputāte.

Šajā nedēļā, kad runājam par sieviešu solidaritāti, dalāmies ar to Latvijas sieviešu politiķu pārdomām, kuras ir bijušas atbalsts un sadarbības partneres "Centrs MARTA", risinot visām Latvijas sievietēm un visai Latvijas sabiedrībai svarīgus jautājumus.#4 IZVĒLE
8.marta sarunās ar Saeimas deputātēm daudz runājām par to, ka ļoti svarīgi ir iedvesmot sievietes iet un darboties politikā, jo politikā ir nepieciešams līdzsvars, pārstāvniecība, sazemējums, "visa lauka" pārredzamība. Runājām arī par to, cik aktuāls ir joprojām sabiedrībā valdošais priekšstats, ka sieviete, esot politikā, zaudē pati un atņem bērniem.

Te Krista Baumane, 13. Saeimas deputāte, par tām trijām svarīgajām lietām, bez kurām viņa nevarētu darboties politikā:#5 IEDVESMA
"Man ir cerība, ka mums ir kādi trīs duči spējīgu sieviešu, kas varētu pretendēt uz prezidenta amatu," tā kādā sarunā saka Prezidentes kundze Vaira Vīķe-Freiberga. Lai motivētu sievietes iesaistīties poltikā, ir vajadzīgas sievietes politiķes, kuras iedvesmo un iedzīvina pozitīvu un pārliecinošu sievietes politiķes tēlu, kuras apliecina, ka izcila politiķe nav izņēmums.

Par sieviešu līdzdalību politikā kā svarīgu nosacījumu atvērtākam, caurskatāmākam un uz profesionālajiem kritērijiem balstītam politikas procesam mūsu solidaritātes sarunā ar Inesi Lībiņu-Egneri, 13. Saeimas priekšsēdētājas biedri, dr.iur.:#6 LĪDZSVARS

Politikā, arī uzņēmējdarbībā un sabiedrībā kopumā mēs varam pilnībā sasniegt savu potenciālu tikai tad, ja izmantojam visus savus talantus un dažādību. Nepietiek, ja izmantojam tikai pusi iedzīvotāju, pusi no idejām vai pusi enerģijas. Mēs ļoti vēlamies arī turpmāk tikties un sarunāties ar sievietēm, kuras strādā, lai panāktu sieviešu un vīriešu līdzsvarotu līdzdalību politisko un publisko lēmumu pieņemšanā un kuras ir bijušas drošs atbalsts "Centrs MARTA" darbam.

Šī gada marta solidaritātes sarunās Dagmāra Beitnere-Le Galla, socioloģijas doktore, 13. Saeimas deputāte:Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programma “Demokrātijas kultūra”