Vīriešu iniciatīva: drosme rūpēties

Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2015. – 31.12.2017.

Projekta īstenošanas vietas: Rīga, Rīgas rajons, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme.

Projekta partneri: „Status M”, „Care North West Balkans”, Latvijas skolas, jauniešu centri.

Projekta finansētājs: OAK Fonds.

Projekta mērķi:
1.    Mazināt meiteņu un puišu seksuālo izmantošanu, seksuālo vardarbību un līdzīgas vardarbības formas.
2.    Iesaistīt vīriešus darbā ar jauniešiem un sabiedrību, lai:

 • stiprinātu puišu un vīriešu izpratni par piedzīvoto seksuālo vardarbību;
 • iedrošinātu par to ziņot;
 • veicinātu līdztiesību starp meitenēm un puišiem.
 1.  Apmācot speciālistus, kuri ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem, stiprināt valsts institūciju kapacitāti.

  Projekta aktivitātes:
 • Sekmēt bērnu tiesību aizstāvību un vardarbības novēršanu Latvijā, uzraudzīt tiesību aktu ieviešanu.
 • Konsultēt ģimenes, kas saskārušās ar seksuālo vardarbību.
 • Veikt izpēti par zēnu seksuālo izmantošanu Latvijā.
 • Iesaistīt vīriešus neformālās izglītības darbā ar zēniem.
 • Izveidot Vīriešu Forumu.
 • Organizēt divas sabiedriskās kampaņas.
 • Attīstīt preventīvo metožu izmantošanu darbā ar jauniešiem vardarbības novēršanai.


Projekta rezultātu apkopojums skatīt šeit ...