Vardarbības novēršana – Garants sieviešu ekonomiskai neatkarībai!

NVO līderi, dzimumu līdztiesības eksperti un attīstības sadarbības eksperti no Latvijas, Zviedrijas, Somijas, Itālijas, Igaunijas, Lietuvas, Uzbekistānas, Tadžikistānas un Kirgizstānas piedalīsies starptautiskā darbnīcā/ apaļā galdā „Vardarbības novēršana – garants sieviešu ekonomiskai neatkarībai” 3.martā Rīgā. Pasākumā pārrunās ar dzimumu saistītās vardarbības tēmas - agrīnās laulības, vardarbība ģimenē un cilvēku tirdzniecība seksuālai ekspluatācijai. Starptautiskā darbnīca par ar dzimumu saistītās vardarbības novēršanu kā garantu sieviešu ekonomiskai neatkarībai sniegs ieguldījumu ANO un ES diskusijai par barjeru novēršanu ilgtspējīgas un labklājīgas globālās sabiedrības izveidi.

Starptautiskā pasākuma rezultātā tiks sagatavotas un iesniegtas rekomendācijas ES un ANO par pēctūkstošgades 2015 globālās attīstības mērķiem un darbībām īpaši fokusējoties uz ar dzimumu saistītās vardarbības novēršanu kā garantu sieviešu ekonomiskai neatkarībai.

Dalībnieki līdzdarbosies Eiropas Komisijas un Latvijas valdības organizētā prezidentūras augsta līmeņa konferencē "Sieviešu ekonomiskās iespējas un ilgtspējīga attīstība – no izaicinājumiem līdz kopīgiem panākumiem” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2.martā.

Partnerības pamatā ir līdztiesības un iesaistīšanās princips, jo sarunā par ilgtspējīgu globālu sabiedrību ietver Centrālāzijas valstis un ES dalībvalstis, kur ir pārstāvēta gan Ziemeļu, Dienvidu, gan Rietumu un Austrumu dimensija. Partnerība ir balstīta uz Latvijas prezidentūras izvirzīto prioritizējamo jautājumu par sadarbību ES – Centrālāzijas stratēģijas kontekstā. Latvijai jau vēsturiski ir izveidojusies laba sadarbība un uzņēmējdarbības tradīcijas ar Centrālāzijas valstīm. Prezidentūras laikā MARTA izmantos savu pieredzi sadarbībā ar Centrālāziju, lai veicinātu Eiropas un Centrālāzijas dialoga nostiprināšanu.

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.