TAS ATTIECAS UZ MUMS!

Profesionālās izglītības kompeteneces centra Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas (PIKC RDMV) audzēkņi sadarbībā ar Centru MARTA radošās partnerības programmas RaPaPro ietvaros radījuši pastkaršu, komiksu, īsfilmu un plakātu sēriju
 

TAS ATTIECAS UZ MUMS!


Sadarbības projekta iecere – dot iespēju topošajiem reklāmas un grafikas dizaineriem mācību procesā izzināt kādu aktuālu sociālu problēmu. Šajā gadījumā – sabiedrībā pastāvošo vardarbību un tās saistību ar eksistējošiem stereotipiem un dzimumu lomām, veicinot izpratni par dzimumu līdztiesību un tās būtisko nozīmi ikvienās attiecībās un savstarpējā mijiedarbībā.

 
“Sākumā internetā izlasīju daudz stāstu – reālus notikumus, ar kuriem saskārušies bērni un viņu vecāki. Piemēram, par mazu zēnu, kuram bērnudārzā aizliedza spēlēties ar lelli, kas atnesta no mājām. Skolotāja viņam to atņēmusi un tās vietā iedevusi rotaļu mašīnu, sakot: “Ar tādām mantām puiši nespēlējas.” Mans darbs daļēji balstās uz šo stāstu, taču es skolotājas vietā attēloju briesmoni “Stereotipu”, jo dzīvē tas var būt ikviens, ne tikai bērnu dārza audzinātāja. Iepriekš nezināju, ka dzimumu stereotipi ir tik izplatīta problēma”

Amina Lučkova/ komiksa “Rotaļlietām nav dzimuma” autore


Problēmas izpēte un gūtās atziņas veicina izpratni, kas palīdz trāpīgāk grafiskā veidā uzrunāt savus vienaudžus. Jaunieši ir gudri, nebaidās runā par bailēm, vardarbību, seksuālo orientāciju. Projekts bija iespēja to darīt skolas tēmas ietvaros un vairākās “valodās” vienlaikus – infografikā, plakātā, ilustrācijā, video, digitālajos risinājumos.


Projekts un izvirzītā tēma jauniešos radīja gandarījumu, ka skola kā mācību iestāde ir gatava iet līdzi laikam un runāt par viņiem aktuālām tēmām.

 
“Es zināju, ka vēlos veidot komiksu, kura galvenais varonis ir mana vecuma zēns. Pusaudžu vecums ir stresa un emociju viesuļvētru pilns. Vēlējos parādīt, cik toksiska ir emociju apspiešana un kā tā ietekmē ikdienu.”

Kristiāna Poce/ komiksa “Beidz piņņāt” autore


Gadiem ilgā pieredze darbā ar vardarbības mazināšanu ģimenē ļauj secināt – lai mazinātu vardarbību sabiedrībā, bērnu un jauniešu vidū, ģimenē kā arī jebkurā citā kontekstā, nepietiek tikai ar seku likvidāciju un atbalstu upuriem. Ir aktīvi jāstrādā preventīvi, skaidrojot jauniešiem, kas ir vardarbība, kādas ir tās sekas, kā to nepieļaut un – kā pašam nebūt vardarbīgam pret citiem. Īpaši svarīgi ir šīs tēmas skart tajā dzīves posmā, kad jaunie cilvēki sāk izprast paši sevi un savu vietu pasaulē. Mūsu Centra MARTA komanda ir gandarīta par šī projekta tematiku un rezultātiem. Pirmkārt, jaunā dizaineru un citu veidu radošo profesionāļu paaudze būs sensitīvāka pret šiem jautājumiem un, otrkārt, jaunietis jaunieti spēj uzrunāt vistrāpīgāk.


ĪSFILMAS skatīt šeit


KOMIKSI
Ketrīna Piese “Zīmētie stereotipi”
Aksels Paičs “Nav jēgas”
Amina Lučkova “Rotaļlietām nav dzimuma”
Antra Siliņa “Neesam vienādi”
Elizabete Lazdiņa “Kā justos tu?”
Enija Miezīte “Kurš būs drosmīgāks?”
Grieta Siliņa “pasaule ir lielāka, nekā lasīsi”
Jānis Pauls Rubens “Ielas galā”
Kristiāna Kalniņa “Uzspēlējam?”
Kamilla Ņikitjuka “Nav jāslēpj emocijas”
Kristiāna Poce “Beidz piņņāt”
Laura Strēle “Visi ir vienādi”
Liliāna Lūsiņa “Bailes no sevis”
Nansija Zande “Personības maska”
Ramona Proškina “Saturs svarīgāks nekā vāks”
Roberts Koreņiks “Neliec viņu kastē”