Rēzeknes filiāle realizē projektu SAFE + FREE IN LATGALE

PROJEKTS SAFE+FREE IN LATGALE 

Ilgums: 1 gads (01.08.2021. - 01.08.2022.) 

Finansējums: 15 000 Eur 

Projekta apraksts:  

SAFE + FREE IN LATGALE vērsts uz atbalsta sniegšanu vardarbības ģimenē un dzimumu vardarbībā cietušajām personām. Biedrība CENTRS MARTA ir vienīgā organizācija Latvijā, kas pievērš pastiprinātu uzmanību tieši sieviešu vajadzībām un sniedz atbalstu vardarbībā cietušajiem. Katru gadu apmēram 300-400 sievietes saņem palīdzību Rīgā un Liepājā. Pieaugot vardarbībai ģimenē, īpaši Latvijas reģionos, 2020.gadā tika atvērta Centrs MARTA filiāle Rēzeknē. Atsaucoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latgales reģionā 2019.gadā 40,4%, bet 2020.gadā - 35,5% iedzīvotāju atradās uz nabadzības sliekšņa. Latgalē ir arī augsts bezdarba līmenis  - 16,2% (salīdzinot, Rīgā tas ir 6%). Sievietes, kas dzīvo Latgalē, bieži spiestas strādāt mazapmaksātu un mazkvalificētu darbu, vai būt bezdarbnieces vispār. Tāpat ir problēmas ar valsts valodas prašanu, nereti sievietēm nav bijis iespējas iegūt labu izglītību, kā arī ikdienā uz viņu pleciem gulst neapmaksāts mājas darbs (bērnu pieskatīšana, uzkopšana, ēst gatavošana utt.). Sievietes bieži vien atrodas sociāli un ekonomiski ievainojamā situācijā, kā arī ir atkarīgas no saviem vīriem vai dzīvesbiedriem. Tas rada nevienlīdzību, kas daudzos gadījumos pāraug neveselīgās attiecībās un vardarbībā ģimenē. Jāpatur prātā arī tas, ka Latgale ir Eiropas Savienības robežreģions ar Krieviju un Baltkrieviju, kas nozīmē, ka šeit ir liela olitiskā un kulturālā ietekme no šīm kaimiņvalstīm (korupcija, bosings un mobings, iekšējā cenzūra vietējās pašvaldībās un kopienās). Tas viss rada vajadzību stiprināt demokrātiskās vērtības un vienlīdzību sabiedrībā.  

Projekts paredz:  
  1. Atbalstīt 20-50 sievietes izbeigt vardarbības apli - pētījumi rāda, ka, lai pārtrauktu vardarbīgās attiecības, vardarbības upuris to dara apmēram 7-12 reizes, līdz šādas attiecības izdodas pārtraukt pavisam. Tāpēc sevišķi svarīga ir komunikācija ar sociālo darbinieku, kas spēj sniegt psihosociālu atbalstu cietušajai. Īpaši svarīgi tas ir pandēmijas un sociālās distancēšanās laikā.  Liels izaicinājums ir sniegt drošu un nekavējošu palīdzību vardarbībā cietušajiem, īpaši gadījumos, kas tiek kvalificēti kā augsta riska gadījumi.
  2. Sniegt iespēju vismaz 25-50 sievietēm piedalīties tiešsaistē atbalsta grupās vardarbībā cietušajiem, kas paredzētas sievietēm-izdzīvotājām (viena grupa notiks latviešu valodā, otra – krievu valodā).
  3. Informēt un brīdināt par vardarbību ģimenē un ar dzimumu saistīto vardarbību kā par visa Latgales reģiona problēmu, kā arī izglītot vietējo sabiedrību (upurus, izdzīvotājus, viņu radiniekus, draugus un citus atbalstītājus) par vardarbības atpazīšanu un rīcību tās gadījumā informatīvajā kampaņā SAFE+FREE divās valodās - latviešu un krievu.
  4. Sekmēt ilgtermiņa labklājību, sociālo atbildību, cilvēktiesību un integrācijas nozīmi Latgales reģionā.
 
Projektu atbalsta "King Baudouin Foundation"