Projekts „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem"

Projekta norises laiks: 2017.gada 1.februāris - 2019.gada 31.janvāris
Projekta koordinators: Labklājības ministrija
Projekta partneri: biedrība " Centrs MARTA" un Valsts policija
Projekta asociētie partneri: Tieslietu ministrija un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija
Projekta līguma numurs: JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830

2017.gada 1.februārī Labklājības ministrija) sadarbībā ar partneriem - Valsts policiju un biedrību "Centrs MARTA", kā arī asociētajiem partneriem - Tieslietu ministriju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju - ir uzsākusi Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētā projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem" īstenošanu.

Projekta mērķi ir izstrādāt, pārbaudīt un ieviest multisektorālu, uz cietušo vērstu institucionālu sadarbības modeli vardarbības pret sievieti gadījumos - Kopienas vienotās atbildes modeli. Projekta ietvaros tiks izstrādāti un speciālistiem piedāvāti instrumenti (riska novērtēšanas anketa un darbības vadlīnijas), lai rīkotos efektīvi un ņemtu vērā upuru vajadzības. Vienlaikus projekta ietvaros plānots veikt sabiedrības informēšanas aktivitātes, izglītojot un iesaistot reģionālos medijus, kā arī izstrādājot un izplatot informatīvos materiālus cietušajām sievietēm un līdzcilvēkiem.

Projekta finansējuma apmērs: 189 736.80 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" un 20% - Latvijas valsts budžets).

Lasīt vairāk…
2018.gadā īstenotie 5 pilotprojekti
Informācija medijiem
Pilotprojekts Tukuma novada pašvaldībā
Apmācību semināri žurnālistiem un mediju profesionāļiem
Projekta laikā tapušie materiāli
Projekta noslēguma izvērtējums