Projekts "Pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības prevencija Latvijā"

Projekta nosaukums: "Pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības prevencija Latvijā"
Projekta ilgums: 01.08.2022.-31.12.2022.

Projekta aktivitātes kalpos vardarbības mazināšanai un novēršanai Latvijā, lai veicinātu sieviešu un meiteņu iesaistīšanos miera uzturēšanas procesos saskaņā ar Nacionālo rīcības plānu ANO Drošības padomes Rezolūcijas par sievietēm, mieru un drošību mērķu sasniegšanai.

Projekta mērķis:
pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības novēršana:

 • nodrošinot efektīvu atbalstu cietušajām personām – palīdzības tālruņa līnija un rehabilitācijas pakalpojumi;
 • pārstāvot vardarbības upuru intereses un tiesības – Stambulas konvencijas ratifikācija, grozījumi Krimināllikumā un Civillikumā, Sociālās palīdzības likumā;
 • attīstot darbu ar jauniešiem – jauniešu grupas par drošām un savstarpējā cieņā balstītām attiecībām.

Projekta mērķa grupas:

 • sievietes un meitenes, kuras cietušas un cieš no vardarbības;
 • cietušo tuvinieki un sabiedrība kopumā;
 • lēmumu pieņēmēji un valsts pārvaldes darbinieki;
 • sievietes un meitenes, kuras ieradušās Latvijā no kara plosītajiem Ukrainas apgabaliem;
 • jauniešu un jauniešu grupu līderi;
 • jaunieši – zēni un meitenes dažādos Latvijas reģionos.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta sadarbība ar Saeimas Dzimumu līdztiesības grupas deputātiem, Saeimas Tieslietu un Sociālo un darba lietu komisiju, Labklājības ministriju, Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministriju, citām nevalstiskajām organizācijām – Centru Dardedze, Krīžu un konsultāciju centru Skalbes, Mācību centru MKB, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju SUSTENTO un Tiesībsargu.

Projekta laikā:

 • tiks apkopoti veiksmes stāsti, lai ilustrētu gan cietušo personu dzīves pārmaiņas, gan jauniešu grupu darba efektivitāti dažādās Latvijas vietās;
 • reģistrēti Palīdzības tālruņa zvani;
 • fiksēta plašsaziņas līdzekļu reakcija;
 • publiskoti apstiprinātie grozījumi tiesību aktos un citos politikas dokumentos, kā arī nostājas dokumenti un vēstules;
 • izveidota jauniešu grupu apmācību programma un veikts apmācību novērtējums.

Projektu finansē Federālā Ārlietu ministrija
Projekta finansējums 95 108,05 EUR


   

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.