Projekts "Par drošu un brīvu dzīvi Latgalē: biedrības Centrs MARTA filiāle Rēzeknē"

Arvien biežāk Centrā MARTA pēc palīdzības vēršas sievietes no Latgales reģiona, kurām diemžēl trūkst resursu, lai varētu doties uz Rīgu saņemt nepieciešamo atbalstu piedzīvotas vardarbības gadījumā. 2019.gadā 2 klientes no Latgales ir tikušas konsultētas attālināti, tostarp sniedzot atbalstu tiesvedībā, taču neklātienē nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu starpdisciplināras komandas palīdzību ilgākā laika posmā, kas ir efektīvākais veids, kā panākt vardarbības pārtraukšanu un tās negatīvo seku novēršanu. Latvijā joprojām vardarbība ir lielāka problēma, nekā vidēji Eiropā (39% sieviešu piedzīvojušas fizisku un seksuālu, bet 60% emocionālu vardarbību un 14% vajāšanu), turklāt sevišķi grūti to efektīvi novērst ir lauku teritorijās un attālākos reģionos, kur nabadzība, reliģiski apsvērumi, vietējās kopienas ciešā savstarpējā kontakta specifika un bailes no apkārtējo nosodījuma kavē sievietes vērsties pēc palīdzības policijā vai sociālajā dienestā. Ar organizācijas "Ziedot.lv" administrēto A/S Latvijas Valsts Meži finansiālo atbalstu Centrs MARTA īsteno projektu, kura mērķis ir izveidot Centra MARTA filiāli Rēzeknē, ar nolūku ilgtermiņā efektīvi nodrošināt pilnu starpdisciplinārā modelī balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām Latgales reģionā dzīvojošām sievietēm atbilstoši viņu vajadzībām, lai pārtrauktu vardarbību, mazinātu tās sekas un nodrošinātu tiesību aizstāvību. Projekta ietvaros tiks izveidota un apmācīta Rēzeknes filiāles komanda, izstrādāta pakalpojuma sniegšanas vadlīniju rokasgrāmata, attīstīta sadarbība ar pašvaldību, kā arī konsultētas pirmās 5-10 klientes.