Projekts Atbalsts vardarbībā cietušām sievietēm un bērniem Covid-19 krīzes apstākļos

Projekta Atbalsts vardarbībā cietušām sievietēm un bērniem Covid-19 krīzes apstākļos mērķis ir mazināt Covid-19 pandēmijas izraisīto vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm un novērst tās sekas, sniedzot zināšanas, prasmes, metodes un rīkus vardarbībā cietušo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pilnveidot pakalpojumu digitalizāciju, kā arī sniegt zināšanas cietušajām un līdzcilvēkiem par problēmas atpazīšanu un atbalsta pakalpojumu pieejamību.

Projekta aktivitātes: Atbalsta pakalpojuma cietušajiem uzlabošana, Informatīvo materiālu cietušajiem izveide, Atbalsta pasākumi speciālistiem un pakalpojumu digitalizācijas pilnveide

Projekta mērķa grupas: vardarbībā cietušās sievietes un viņu bērni, līdzcilvēki – vardarbības liecinieki, “Centrs MARTA” speciālisti

Projekta īstenošanas periods 01.01.2021 – 30.06.2021

Projekta rezultāti:

  • Pilnveidotas vadlīnijas speciālistiem, kas strādā ar cietušajiem pandēmijas ierobežojošos apstākļos,
  • Izveidoti informatīvie rakstu un video materiāli cietušajām,
  • Nodrošināta nepieciešamo kompetenču pilnveide speciālistiem (speciālistu komandas atbalsta pasākumi),
  • Rasts risinājums kvalitatīvai pakalpojumu digitalizācijai.

 

Projekta norises vieta: Rīga, Rēzekne, Liepāja, kā arī Latvija kopumā

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.