Projekts Atbalsts represētajiem un viņu ģimenēm

Projekta mērķi ir palīdzēt vairāk kā 350 represiju upuriem, politieslodzītajiem un viņu ģimenēm Baltkrievijā, piedāvājot praktisku, juridisku, psiholoģisku palīdzību, stiprināt un attīstīt palīdzības infrastruktūru represiju upuriem, politieslodzītajiem un viņu ģimenēm, kā arī apkopot dokumentus, kas pierāda spīdzināšanu, represijas, nežēlīgu izturēšanos starptautiskai tiesvedībai.

Projekta aktivitātes:

  1. Praktiskā un juridiskā palīdzība represētam personām, politieslodzītajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas palikuši bez iztikas līdzekļiem.
  2. Atbalsts palīdzības līnijas brīvprātīgo tīklam nodrošinot terapeitisku atbalstu palīdzības organizācijas komandai, kas aktīvi iesaistīti palīdzības nodrošināšanā un pakļauti izdegšanas riskam. Brīvprātīgo komandai vidēji reizi mēnesī, vai pēc īpašas vajadzības tiks nodrošinātas supervīzijas, lai vairotu profesionalitāti atbalsta sniegšanā cietušajiem.
  3. Apmācības par pirmo palīdzību. Brīvprātīgajiem tiks organizētas apmācības par sarunas veidošanu, saziņu ar cietušo, par aktīvu uzklausīšanu, novirzīšanu palīdzības sniegšanai un emocionālās stabilitātes stiprināšanu strādājot augstas spriedzes apstākļos.

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021 – 31.10.2021

Projekta ietekme un rezultāti:

Praktisku atbalstu būs ieguvuši vairāk kā 350 represiju upuri, politieslodzītie un viņu ģimenes locekļi, būs savākta dokumentācija, aprakstīti vairāk kā 50 gadījumu, kas tiks virzīti starptautiskajai tiesvedībai, tai skaitā ANO struktūrām, tiks attīstīta un stiprināta atbalsta sistēma represiju upuriem, politieslodzītajiem un viņu ģimenes locekļiem, stiprināts drošs un stabils brīvprātīgo tīkls, kas nodrošina “palīdzības tālruņa” darbu.

Projekts mazinās emocionālo izdegšanu, tiks nodrošināta terapija vadošajiem cilvēkiem un supervīzijas brīvprātīgo koordinatoru komandai. Sniegtā palīdzība būs atpazīstama un vairos savstarpējo uzticēšanos, kas šobrīd vadošā režīma darbību rezultātā tiek iedragāta.  Tiks veikts darbs pie “palīdzības tālruņa” institucionalizācijas, veikta “palīdzības tālruņa” koordinatoru atlase. Veikti pasākumi, lai būtu nodrošinājums gadījumiem, kad kāds no koordinatoriem pazūd (šobrīd ir divi koordinatori, lai nodrošinātos viena koordinatora zaudēšanas gadījumā un novērstu “palīdzības tālruņa” elementu bloķēšanu).

Projektu finansiāli atbalsta LR Ārlietu ministrija no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.