Projekts Atbalsts Centra MARTA darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug pusaudži, labklājību un interešu aizstāvību

Projekta “Atbalsts Centra MARTA darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug pusaudži, labklājību un interešu aizstāvību” mērķis ir veidot un attīstīt savstarpēji koordinētu atbalsta sistēmu ģimenēm, kurās aug pusaudži, balstoties centra izstrādātajā un aprobētajā unikālajā metodoloģijā vardarbības novēršanai darbam ar jauniešiem.

Pusaudža vecumposms ir viens no sarežģītākajiem bērna dzīves posmiem, un rada izaicinājumus pat ģimenēm, kurām jau pieejams pietiekami resursu veselīgas ģimenes dinamikas uzturēšanai. Bezmaksas pieejamā atbalsta piedāvājums ģimenēm ar pusaudžiem Latvijā šobrīd ir ierobežots, kā arī lielākoties vērsts uz jau samilzušu problēmu risināšanu – gadījumiem, kuros ģimene atrodas krīzē. Bieži šo krīžu rezultātā ģimenē veidojas emocionāli vai fiziski vardarbīga vide; tāpat arī ģimenes, kurās jau iepriekš novērojama vardarbība vai paaugstināti tās riski, sliktāk spēj pārvarēt grūtības un saglabāt pilnvērtīgas, cieņā un ģimeniskās vērtībās balstītas savstarpējās attiecības. Centrs MARTA uzskata, ka nepieciešams maksimāli nodrošināt ģimenes ar resursiem vēl pirms radušās būtiskas problēmas, veicināt pusaudžu, viņu vecāku un cilvēku, ar kuriem pusaudži saskaras ikdienā (piem. izglītības un sociālie darbinieki) kompetences emociju vadīšanai, cieņpilnai un efektīvai komunikācijai, kā arī praktisku izaicinājumu pārvarēšanai savstarpējā mijiedarbībā.

Projekta ietvaros tiks nodrošinātas apmācības speciālistiem, kuri pēc projekta beigām visā Latvijā organizēs pusaudžu grupas saskaņā ar minēto metodoloģiju, kā arī tiksies ar pusaudžu vecākiem, nodrošinot vienotu pieeju pusaudžu, ģimenes un līdzcilvēku attiecību stiprināšanā. Līdztekus tiks aktualizēta vīriešu loma ģimenē un pusaudžu audzināšanā, organizējot publiskas diskusijas ar praktiskiem padomiem, kā veicināt kvalitatīvas tēvu un pusaugu bērnu attiecības, kā arī stiprināta Centra MARTA sadarbība ar organizācijām, kas īsteno darbību bērnu, jauniešu un ģimeņu atbalsta jomā un nodrošināta NVO iesaiste lēmumu pieņemšanā jautājumos, kas saistīti ar pusaudžu un to ģimeņu interešu aizstāvību.

Projekta īstenošanas laiks: 06.11.2020 – 31.03.2021

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.