Projekts “Atbalsta grupas un krīzes palīdzība vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem Rīgā un Liepājā”

Projekta mērķis ir pilnveidot Centra MARTA pakalpojumus vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem, papildus piedāvājot krīzes palīdzību un atbalsta grupas pakalpojumus Rīgā un Liepājā.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta krīzes palīdzība - tūlītēja starpdisciplinārās komandas (sociālā darbinieka, jurista un psihologa) palīdzība, kad ir nekavējoties jārisina ģimenes vardarbībā cietušās sievietes un viņas bērnu drošības jautājumi un jāsniedz psihosociāls atbalsts. Papildus speciālistu konsultācijām, kuras Centrs MARTA nodrošina valsts finansētā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros, vardarbībā cietušās māmiņas varēs apmeklēt atbalsta grupas, kuru norises laikā tiks nodrošināta bērnu pieskatīšanu.

Plānots, ka projekta ieviešanas rezultātā 25 vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem tiks nodrošināta krīzes palīdzība un vismaz 20 sievietes ar bērniem apmeklēs 2 atbalsta grupas Rīgā un Liepājā.

Projektā Centrs MARTA sadarbosies ar jau esošajiem partneriem – Valsts Policiju, pašvaldību policijām, bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem, kā arī ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2018 - 30.11.2018.

Projekta kopējais finansējums: 6 784,05 EUR

Sīkāka informācija par projektu, sazinoties ar projektu vadītāju Juris Dilbu – 27038147, juris@marta.lv