Palīdzības darbs Ukrainai: CERĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles laiks: no 2022.gada 18. augusta plkst. 12.15 līdz 24. augustam plkst. 18.00.

Izsole notiek tiešsaistē (online) rakstveidā Centra MARTA Facebook lapā @CentrsMARTA. 

PRIEKŠMETU SARAKSTS:
1. Mariupoles karogs – 1 gb;
2. Pastmarka – 6 gb;
3. Pastkarte – 2 gb.

IZSOLES SOĻU LIKMES:
150 EUR – 50 EUR;
100 EUR – 20 EUR;

50 EUR – 10 EUR.

Biedrība Centrs MARTA organizē CERĪBU izsoli, kuras noteikumi ir saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un vispāratzītiem izsoles norises principiem:

  • Izsole norisinās rakstveidā Centra MARTA Facebook lapā.
  • Centrs MARTA ir juridiska persona, kura organizē izsoli un izstrādā tās noteikumus.
  • Izsoles dalībnieks ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura iepazinusies ar izsoles noteikumiem, pilnībā tiem piekrīt un piedalās izsolē.
  • Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kura nosolījusi izsolē piedāvāto Loti, solot par to visaugstāko cenu.
  • Lote ir prece, kuru Centrs MARTA piedāvā pārdošanā izsolē.
  • Sākuma cena ir Centra MARTA izsoles ierakstā Facebook lapā, tā norādīta eiro (EUR).
  • Gala cena ir galējā cena, ko pircējs maksā Centram MARTA uz norādīto kontu Centram MARTA ERAB kopienas iniciatīvas projekta ietvaros. Gala cena ir pilna samaksa par nosolīto loti.
  • Rakstveida solīšana nozīmē, ka izsoles dalībnieks rakstveidā Centra MARTA Facebook lapā zem ieraksta komentāros ieraksta cenu, par kādu ir gatavs iegādāties preci.
  • Izsoles laikā no 2022.gada 18. augusta plkst.12.00 līdz 24. augusta plkst. 18.00 pircējam ir tiesības uzrakstīt augstākminētajā komentāru daļā lotes cenu, ko viņš ir gatavs maksāt par loti, bet tā nedrīkst būt mazāka par sākuma cenu vai pēdējo nosolīto cenu atbilstoši izsoles soļa likmei.

Norēķini:

Citi noteikumi:

Centrs MARTA izsoles laikā Facebook lapā neiesaistās diskusijās par izsoli un komentāri, kuros nav norādīta solītā cena, tiek dzēsti.