Projekts atkarību prevencijai jauniešu vidū “Prevention++”

Projekts “Prevention++” tiek īstenots, lai nodrošinātu plašāku pieejamību preventīvajai izglītībai atkarību riskam pakļauto jauniešu vidū, īpaši pievēršoties tādām vielām kā tabaka, alkohols un kanabionīdi. Projekta mērķi: Mazināt riskus alkohola, tabakas un...

Lasīt vairāk

Projekts FAIRCOM - Par taisnīgas un samērīgas kompensācijas piešķiršanu seksuālās vardarbības upuriem

Projekta FAIRCOM mērķis ir izveidot un izplatīt efektīvu modeli taisnīgas un atbilstošas kompensācijas piešķiršanai seksuālās vardarbības upuriem Eiropas Savienībā. Pēdējās desmitgades laikā noziegumu upuru stāvoklim un viņu tiesību aizstāvībai ir pievērsta pastiprināta uzmanība gan Eiropas...

Lasīt vairāk

Projekts “Atbalsta grupas un krīzes palīdzība vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem Rīgā un Liepājā”

Projekta mērķis ir pilnveidot Centra MARTA pakalpojumus vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem, papildus piedāvājot krīzes palīdzību un atbalsta grupas pakalpojumus Rīgā un Liepājā.Projekta ietvaros tiks nodrošināta krīzes palīdzība - tūlītēja starpdisciplinārās komandas (sociālā darbinieka,...

Lasīt vairāk

Projekts “Sievietes balss: Sieviešu līdzdalības stiprināšana Centrālāzijas valstu demokrātiskajos procesos un publiskajā pārvaldē”

No 2019. gada 1.jūlija līdz 2019.gada 15.novembrim biedrība Centrs MARTA īstenoja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas granta finansētu projektu “Sievietes balss: Sieviešu līdzdalības stiprināšana Centrālāzijas valstu demokrātiskajos procesos un publiskajā pārvaldē”, kura ietvaros tika...

Lasīt vairāk

Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam projekts: “Sievietes un bērni – droši savā pilsētā” (“Drošā pilsēta”), projekta Nr. LLI-392

Nesenie pētījumi liecina, ka Latvija un Lietuva ir to Eiropas valstu vidū, kurās vardarbība pret sievieti ģimenē ir augstāka par vidējo līmeni Eiropas Savienībā. Eiropas mēroga pētījums, kuru 2014.gadā veica Eiropas Pamattiesību aģentūra, atklāj, ka 32% sieviešu Latvijā un 24 % sieviešu Lietuvā ir...

Lasīt vairāk

Projekts “Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība”

Projekts palīdz Centram MARTA turpināt esošo darbības modeli, virzot sadarbībā ar klientiem apzinātās līdztiesības problēmas politikas plānotāju dienaskārtībā. Projekta virsmērķis ir veicināt dzimumu līdztiesības principos balstītas pilsoniskās sabiedrības izveidi Latvijā, aizstāvot sieviešu,...

Lasīt vairāk

TAS ATTIECAS UZ MUMS!

Profesionālās izglītības kompeteneces centra Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas (PIKC RDMV) audzēkņi sadarbībā ar Centru MARTA radošās partnerības programmas RaPaPro ietvaros radījuši pastkaršu, komiksu, īsfilmu un plakātu sēriju  TAS ATTIECAS UZ MUMS! Sadarbības projekta...

Lasīt vairāk

Centrs MARTA kā asociētais partneris projektā “Universitātes, kas atbalsta seksuālās vardarbības upurus: Ilgtspējīgu pakalpojumu apmācība”

Pētniecības projekts tika vadīts Brunel University London sadarbībā ar 7 nacionāla mēroga un 6 asociētajiem partneriem dažādās Eiropas valstīs (tostarp Latvijā). Projekta laikā tika izstrādāts inovatīvs apmācību materiāls augstskolu darbiniekiem ar mērķi – radīt izpratni un sniegt...

Lasīt vairāk

Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē

Projekta nosaukums: Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē.Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2018. – 31.12.2020.Projekta īstenošanas vietas: Rīga, Rīgas rajons, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme.Projekta partneri: LR Kultūras ministrija; U.S. Embassy in Latvia, Small Grants program...

Lasīt vairāk

Projekts „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem"

Projekta norises laiks: 2017.gada 1.februāris - 2019.gada 31.janvārisProjekta koordinators: Labklājības ministrijaProjekta partneri: biedrība " Centrs MARTA" un Valsts policijaProjekta asociētie partneri: Tieslietu ministrija un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijaProjekta līguma...

Lasīt vairāk

Projekts „Biedrības Centrs MARTA” Liepājas filiāles darbības stiprināšana

Projekta mērķis ir atbalstīt MARTAs Liepājas filiāles darbu, lai sāktu sniegt starpdisciplinārās komandas pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem, kā arī lai uzsāktu preventīvo darbu ar jauniešiem vardarbības novēršanā Liepājas pilsētas un bijušā...

Lasīt vairāk

ES projekts - "WHOSEFVA - Darbs veselības aprūpes organizācijās, lai atbalstītu vecāka gadagājuma sievietes, kas cietušas no vardarbības" (2017. - 2018.)

Vardarbība pret vecāka gadagājuma cilvēkiem ir globāla problēma, kas ir tieši skar cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības, vardarbības ģimenē un iedzīvotāju novecošanās aktuālos jautājumus. Novecošanās feminizācija un tās radītās sekas rada bažas, jo gados vecākas sievietes kā sociāla grupa...

Lasīt vairāk