Centra MARTA Liepājas nodibinājums ievieš organizācijas ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus

Lai veidotu Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus, šī gada maijā nodibinājums uzsāka un tagad, decembrī, noslēdz Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” projektu “Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes...

Lasīt vairāk

Centra MARTA Liepājas filiāle īsteno projektu Liepājas vidusskolā ar mērķi mazināt skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu

Biedrības “Centrs MARTA” Liepājas filiāle sadarbībā ar J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolu kopš pagājušā gada jūlija īstenoja dažādas aktivitātes projektā “IZCEĻAM un nostiprinām vērtības un attieksmes”. Organizēto regulāro jauniešu grupu ietvaros īpašu...

Lasīt vairāk

Projekts “Par drošu un brīvu dzīvi Latgalē: biedrības Centrs MARTA filiāle Rēzeknē”

Latvijas Valsts meži 2020 sociālās jomas projektu konkurss Projekta budžeta kopsumma 14987,77 eiro Projekta sākuma datums 2020. gada 1.marts Projekta beigu datums 2020. gada 31.decembris Projekta mērķis ir izveidot Centrs MARTA filiāli Rēzeknē, ar nolūku ilgtermiņā efektīvi nodrošināt pilnu starpdisciplinārā...

Lasīt vairāk

Projekts Atbalsts represētajiem un viņu ģimenēm

Projekta mērķi ir palīdzēt vairāk kā 350 represiju upuriem, politieslodzītajiem un viņu ģimenēm Baltkrievijā, piedāvājot praktisku, juridisku, psiholoģisku palīdzību, stiprināt un attīstīt palīdzības infrastruktūru represiju upuriem, politieslodzītajiem un viņu ģimenēm, kā arī apkopot dokumentus, kas pierāda...

Lasīt vairāk

Projekts Atbalsts Centra MARTA darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug pusaudži, labklājību un interešu aizstāvību

Projekta “Atbalsts Centra MARTA darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug pusaudži, labklājību un interešu aizstāvību” mērķis ir veidot un attīstīt savstarpēji koordinētu atbalsta sistēmu ģimenēm, kurās aug pusaudži, balstoties centra izstrādātajā un aprobētajā unikālajā metodoloģijā vardarbības...

Lasīt vairāk

Projekts Atbalsts vardarbībā cietušām sievietēm un bērniem Covid-19 krīzes apstākļos

Projekta “Atbalsts vardarbībā cietušām sievietēm un bērniem Covid-19 krīzes apstākļos” mērķis ir mazināt Covid-19 pandēmijas izraisīto vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm un novērst tās sekas, sniedzot zināšanas, prasmes, metodes un rīkus vardarbībā cietušo pakalpojumu...

Lasīt vairāk

Centrs MARTA īsteno projektu biedrības darbības stiprināšanai

Projekts “Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana” vērsts uz efektīvāku sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvību, nodrošinot biedrības darbību, uzturot un pilnveidojot pakalpojumu sniegšanu un ar to saistīto tiesību aizstāvību, kā arī...

Lasīt vairāk

Projekts Dare to Care Baltics

CBSS PROJECT SUPPORT FACILITY. Projekta Nr. PSF 2020/1 Projekts adresēts Baltijas jūras valstu padomes prioritārajai jomai “drošs un stabils reģions”, galveno uzmanību pievēršot vardarbības mazināšanai un novēršanai Baltijas valstīs dzīvojošo bērnu un jauniešu vidū....

Lasīt vairāk

Projekts Jauniešu festivāls “Drosme rūpēties!”

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes: veicināt jauniešu piederības izjūtu gan vietējā, gan nacionālā līmenī, kā arī veicināt iesaisti aktivitātēs, kas samazina riska faktorus jauniešu iekļūšanai vardarbīgās attiecībās - attīstot zināšanas, prasmes un attieksmes, kas...

Lasīt vairāk

Centrs MARTA sadarbībā ar partneriem no Bulgārijas, Itālijas, Spānijas un Turcijas īsteno projektu “Dare to Care”

Vardarbība ir globāla sabiedrības veselības problēma, līdz ar to tās efektīva savlaicīga novēršana (izglītojošs preventīvais darbs) ietver darbu ar pusaudžiem un jauniešiem – palīdzot apgūt prasmes, zināšanas un attieksmes, kas nepieciešamas veselīgu un cieņpilnu attiecību...

Lasīt vairāk

Projekts “Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana”

Projekts palīdzēs MARTAi turpināt esošo darbības modeli – sadarbībā ar klientiem noskaidroto līdztiesības problēmu apzināšana un virzīšana politikas plānotāju dienaskārtībā, kā arī sieviešu, jauniešu un bērnu tiesību perspektīvas integrēšana, izsakot atzinumus par...

Lasīt vairāk

Projekts "Par drošu un brīvu dzīvi Latgalē: biedrības Centrs MARTA filiāle Rēzeknē"

Arvien biežāk Centrā MARTA pēc palīdzības vēršas sievietes no Latgales reģiona, kurām diemžēl trūkst resursu, lai varētu doties uz Rīgu saņemt nepieciešamo atbalstu piedzīvotas vardarbības gadījumā. 2019.gadā 2 klientes no Latgales ir tikušas konsultētas attālināti, tostarp sniedzot atbalstu...

Lasīt vairāk