Projekts Atbalsts represētajiem un viņu ģimenēm

Projekta mērķi ir palīdzēt vairāk kā 350 represiju upuriem, politieslodzītajiem un viņu ģimenēm Baltkrievijā, piedāvājot praktisku, juridisku, psiholoģisku palīdzību, stiprināt un attīstīt palīdzības infrastruktūru represiju upuriem, politieslodzītajiem un viņu ģimenēm, kā arī apkopot dokumentus, kas pierāda...

Lasīt vairāk

Projekts Atbalsts Centra MARTA darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug pusaudži, labklājību un interešu aizstāvību

Projekta “Atbalsts Centra MARTA darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug pusaudži, labklājību un interešu aizstāvību” mērķis ir veidot un attīstīt savstarpēji koordinētu atbalsta sistēmu ģimenēm, kurās aug pusaudži, balstoties centra izstrādātajā un aprobētajā unikālajā metodoloģijā vardarbības...

Lasīt vairāk

Projekts Atbalsts vardarbībā cietušām sievietēm un bērniem Covid-19 krīzes apstākļos

Projekta “Atbalsts vardarbībā cietušām sievietēm un bērniem Covid-19 krīzes apstākļos” mērķis ir mazināt Covid-19 pandēmijas izraisīto vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm un novērst tās sekas, sniedzot zināšanas, prasmes, metodes un rīkus vardarbībā cietušo pakalpojumu...

Lasīt vairāk

Centrs MARTA īsteno projektu biedrības darbības stiprināšanai

Projekts “Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana” vērsts uz efektīvāku sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvību, nodrošinot biedrības darbību, uzturot un pilnveidojot pakalpojumu sniegšanu un ar to saistīto tiesību aizstāvību, kā arī...

Lasīt vairāk

Projekts Dare to Care Baltics

CBSS PROJECT SUPPORT FACILITY. Projekta Nr. PSF 2020/1 Projekts adresēts Baltijas jūras valstu padomes prioritārajai jomai “drošs un stabils reģions”, galveno uzmanību pievēršot vardarbības mazināšanai un novēršanai Baltijas valstīs dzīvojošo bērnu un jauniešu vidū....

Lasīt vairāk

Projekts Jauniešu festivāls “Drosme rūpēties!”

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes: veicināt jauniešu piederības izjūtu gan vietējā, gan nacionālā līmenī, kā arī veicināt iesaisti aktivitātēs, kas samazina riska faktorus jauniešu iekļūšanai vardarbīgās attiecībās - attīstot zināšanas, prasmes un attieksmes, kas...

Lasīt vairāk

Centrs MARTA sadarbībā ar partneriem no Bulgārijas, Itālijas, Spānijas un Turcijas īsteno projektu “Dare to Care”

Vardarbība ir globāla sabiedrības veselības problēma, līdz ar to tās efektīva savlaicīga novēršana (izglītojošs preventīvais darbs) ietver darbu ar pusaudžiem un jauniešiem – palīdzot apgūt prasmes, zināšanas un attieksmes, kas nepieciešamas veselīgu un cieņpilnu attiecību...

Lasīt vairāk

Projekts “Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana”

Projekts palīdzēs MARTAi turpināt esošo darbības modeli – sadarbībā ar klientiem noskaidroto līdztiesības problēmu apzināšana un virzīšana politikas plānotāju dienaskārtībā, kā arī sieviešu, jauniešu un bērnu tiesību perspektīvas integrēšana, izsakot atzinumus par...

Lasīt vairāk

Projekts "Par drošu un brīvu dzīvi Latgalē: biedrības Centrs MARTA filiāle Rēzeknē"

Arvien biežāk Centrā MARTA pēc palīdzības vēršas sievietes no Latgales reģiona, kurām diemžēl trūkst resursu, lai varētu doties uz Rīgu saņemt nepieciešamo atbalstu piedzīvotas vardarbības gadījumā. 2019.gadā 2 klientes no Latgales ir tikušas konsultētas attālināti, tostarp sniedzot atbalstu...

Lasīt vairāk

Projekts atkarību prevencijai jauniešu vidū “Prevention++”

Projekts “Prevention++” tiek īstenots, lai nodrošinātu plašāku pieejamību preventīvajai izglītībai atkarību riskam pakļauto jauniešu vidū, īpaši pievēršoties tādām vielām kā tabaka, alkohols un kanabionīdi. Projekta mērķi: Mazināt riskus alkohola, tabakas un...

Lasīt vairāk

Projekts FAIRCOM - Par taisnīgas un samērīgas kompensācijas piešķiršanu seksuālās vardarbības upuriem

Projekta FAIRCOM mērķis ir izveidot un izplatīt efektīvu modeli taisnīgas un atbilstošas kompensācijas piešķiršanai seksuālās vardarbības upuriem Eiropas Savienībā. Pēdējās desmitgades laikā noziegumu upuru stāvoklim un viņu tiesību aizstāvībai ir pievērsta pastiprināta uzmanība gan Eiropas...

Lasīt vairāk

Projekts “Atbalsta grupas un krīzes palīdzība vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem Rīgā un Liepājā”

Projekta mērķis ir pilnveidot Centra MARTA pakalpojumus vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem, papildus piedāvājot krīzes palīdzību un atbalsta grupas pakalpojumus Rīgā un Liepājā.Projekta ietvaros tiks nodrošināta krīzes palīdzība - tūlītēja starpdisciplinārās komandas (sociālā darbinieka,...

Lasīt vairāk

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.