Juridiskās palīdzības nodrošināšana no vardarbības cietušām sievietēm

Projekta nosaukums: “Juridiskās palīdzības nodrošināšana no vardarbības cietušām sievietēm
Ilgums: 01.02.2022. – 12.12.2022.
Finansējums: Labklājības ministrija no valsts budžeta līdzekļiem projektu
Projekta īstenotājs: Biedrība “Centrs MARTA”

Centrs MARTA vidēji nedēļā sniedz palīdzību ap 70 cietušajiem, gadā no 300 līdz 400 personām. Pandēmijas laikā pieprasījums pēc pakalpojuma, kā arī speciālistu noslodze palielinājās par aptuveni 60%. Šobrīd speciālisti nodrošina konsultācijas gan attālināti, gan atsevišķos gadījumos klātienē. Palīdzību var saņemt 3 filiālēs Rīgā, Liepājā un Rēzeknē.

Cietušajiem tiek nodrošināts multidisciplināras komandas pakalpojums, kur sociālais darbinieks ir gadījuma vadītājs un atbildīgais par problēmu identificēšanu, drošības plāna plānošanu un komandas sapulcēm, psihologs/psihoterapijas specialists palīdz mazināt vardarbības sekas mentālais veselībai (izdevumi par psihologa palīdzību tiek segti no citu projektu līdzekļiem), jurists palīdz sagatavot pieteikumus pagaidu aizsardzībai pret vardarbību, kā arī iesaistās šķiršanās, uzturlīdzekļu pieprasīšanas, bērnu aizgādības jautājumos, nodrošina atbalstu kriminālprocesā. Atsevišķos gadījumos tiek nodrošināta pārstāvība tiesā. Pierakstu koordinēšanu un telefona zvanu administrēšanu nodrošina administratore. Sadarbību ar citām institūcijām un komandas darba koordinēšanu Rīgā nodrošina speciālistu komandas vadītāja, Liepājā un Rēzeknē – filiāļu vadītāji. Atbalstu sarežģīto gadījumu vadīšanā un speciālistu izdegšanas prevenci nodrošina supervizors.

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros 2022.gadā plānots nodrošināt palīdzību vismaz 70 vardarbībā cietušām sievietēm. Atkarībā no gadījuma sarežģītības, nepieciešamas 1-30 juristu konsultācijas, vienas konsultācijas ilgums 45min, papildus nepieciešama dokumentu sagatavošana tiesībsargājošām iestādēm. No valsts budžeta līdzekļiem saņems atlīdzību 15 speciālisti (7 juristi, 3 sociālie darbinieki, administratore, 3 vadītājas, supervizors) un tiks segti citi ar palīdzības sniegšanas nodrošināšanu saistītie izdevumi.

Projekta kontaktpersona: speciālistu komandas vadītāja Irina Mazurika, irina@marta.lv

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.