Drosme rīkoties!

Dzimumā balstīta vardarbība ir globāla sabiedrības veselības problēma, kas ietekmē vienu no trīs sievietēm. Savukārt Latvijā viena no četrām sievietēm ir piedzīvojusi dzimumā balstītu vardarbību. Lai pārtrauktu šādas vardarbības ciklu, ir svarīgi iesaistīt jauniešus, kuri var kļūt par pārmaiņu veidotājiem, izglītot savus vienaudžus un vietējo kopienu par vardarbības novēršanu, veselīgām attiecībām un dzimumu līdztiesību.

Centrs MARTA kopš 2000. gada ir strādājis, lai izskaustu dzimumā balstītu vardarbību, un kopš 2015. gada ir īstenojis jauniešu vardarbības novēršanas programmas. MARTAi ir nepieciešams spēcīgāks jauniešu brīvprātīgo tīkls, kas sekmētu vardarbības novēršanu viņu pašu kopienās. MARTA ir izstrādājusi efektīvas programmas jauniešiem un meklē iespējas iesaistīt savā darbā arvien vairāk jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

“Drosme rīkoties!” ir inovatīvs projekts, kas veltīts dzimumā balstītai vardarbībai un vardarbības novēršanai jauniešu vidū Latvijā. Šis projekts iesaistīs jauniešus no trīs Latvijas reģioniem: Vidzemes, Kurzemes un Latgales. Dati un programmu beidzēju pieredze liecina, ka attālākos reģionos dzīvojošās ģimenes vardarbības gadījumos pēc palīdzības vēršas retāk, jo nav pieejama nedz informācija, nedz apmācības par to. 

Projekta mērķi:

  1. Nodrošināt apmācības 60 jauniešiem (vecumā no 18 līdz 25 gadiem), lai viņi kļūtu par vienaudžu izglītotājiem par tādām tēmām kā vardarbības novēršana un dzimumu līdztiesība trīs Latvijas reģionos (Kurzeme, Vidzeme, Latgale) līdz 2023. gada augustam.
  2. Apgūt prasmes projektu vadībā, pasākumu koordinēšanā un līderībā 30 jauniešiem (vecumā no 18 līdz 25 gadiem) no trim Latvijas reģioniem (Kurzemes, Vidzemes, Latgales), mentorējot viņus vienas dienas Jauniešu festivāla izveidē līdz 2023. gada augustam. 
  3. Iedrošināt jauniešus (vecumā no 18 līdz 25 gadiem) kļūt par viedokļu līderiem, pārmaiņu aģentiem un aktīvistiem vardarbības novēršanas un dzimumu līdztiesības jomā, līdz 2023. gada augustam Kurzemes reģionā organizējot vienas dienas Jauniešu festivālu.
Projekta norises laiks: 2023. gada jūlijs – 2023. gada decembris

Projekts tiek īstenots ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Rīgā un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda (AEIF) atbalstu.