COALESCE: projekts par atbalstu sievietēm migrantēm, kas cietušas no cilvēku tirdzniecības seksuālai izmantošanaiKopš 2021. gada janvāra Centrs MARTA piedalās projektā COALESCE, ko finansē AMIF fonds un vada Kipras Vidusjūras dzimtes studiju institūts, sadarbībā ar Īrijas Imigrantu padomi, Caritas un Kipras bēgļu padomi, Solwodi Vācijā, Klaipēdas centru Lietuvā un Iroko Onlus no Itālijas.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu sievietēm migrantēm, kuras Eiropā ir cietušas no cilvēku tirdzniecības seksuālai izmantošanai, sniedzot uz dzimumu balstītu psihosociālu, juridisku un ekonomisku atbalstu un palīdzību; attīstīt sinerģiju un komplementaritāti, atvieglojot cietušo vajadzību noteikšanu, palīdzību un atbalstu; un uzlabot starpvalstu sadarbību starp vadošajiem profesionāļiem un praktiķiem.

2021. gadā projekta ietvaros tika veiktas intervijas ar cilvēku tirdzniecībā cietušajām sievietēm trešo valstu pilsonēm un publicēts uz interviju rezultātiem un informācijas avotu analīzi balstīts ziņojums “Pamani atšķirību” par cietušo vajadzībām, saņemto atbalstu un integrāciju un ziņojuma secinājumi un rekomendācijas

Projekts ir īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par izstrādāto materiālu saturu atbild Centrs MARTA.

Vairāk informācijas par projektu:
Irina Mazurika, speciālistu komandas vadītāja, irina@marta.lv