Centrs MARTA kā asociētais partneris projektā “Universitātes, kas atbalsta seksuālās vardarbības upurus: Ilgtspējīgu pakalpojumu apmācība”

Pētniecības projekts tika vadīts Brunel University London sadarbībā ar 7 nacionāla mēroga un 6 asociētajiem partneriem dažādās Eiropas valstīs (tostarp Latvijā). Projekta laikā tika izstrādāts inovatīvs apmācību materiāls augstskolu darbiniekiem ar mērķi – radīt izpratni un sniegt zināšanas – kā atpazīt un reaģēt seksuālās vardarbības gadījumos universitātēs.

Apmācību materiāls latviešu valodā

Starptautiskā paraugprakse – kā reaģēt seksuālās vardarbības gadījumos universitātēs

Projekta realizēšanas laiks: 2016. gada marts līdz 2017.gada novembris.

Projekta finansētājs:  Eiropas Komisijas Tiesiskuma, vienlīdzības un pilsonības ģenerāldirektorāta (DAPHNE) programma.

Projekta mājas lapahttp://usvreact.eu