Centra MARTA Liepājas filiāle īsteno projektu Liepājas vidusskolā ar mērķi mazināt skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu

Biedrības “Centrs MARTA” Liepājas filiāle sadarbībā ar J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolu kopš pagājušā gada jūlija īstenoja dažādas aktivitātes projektā “IZCEĻAM un nostiprinām vērtības un attieksmes”. Organizēto regulāro jauniešu grupu ietvaros īpašu uzmanība tika pievērsta vardarbības mazināšanai un veselīgu attiecību veicināšanai, jaunieši apmeklēja kultūras pasākumus, kā arī tika izveidota Ideju platforma ar mērķi veicināt jauniešu aktivitāti un līdzdalību aktuālas problēmas – vardarbības un mobinga – mazināšanā.


Projektā notika jauniešu grupu nodarbību cikls 9. klases skolēniem no J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas. Kopš 2020. gada septembra 28 jaunieši tikās nodarbībās gan klātienē, gan tiešsaistē, lai attīstītu savas prasmes, kas nepieciešamas, lai atpazītu, reaģētu un novērstu vardarbību pret sevi un saviem vienaudžiem, kā arī pilnveidotu prasmes veidot veselīgas un savstarpēji atbalstošas attiecības ar vienaudžiem. Nodarbības vadīja Centra MARTA Liepājas filiāles jauniešu grupu vadītāja Ieva Dzerkale, izmantojot Centra MARTA izstrādāto “Metodoloģiju darbā ar jauniešu grupām” vardarbības mazināšanai un veselīgu attiecību veicināšanai starp jauniešiem.

“Skolas pārstāvji norādīja, ka grupu nodarbības bija labs un noderīgs papildinājums skolēniem attālinātajā mācību procesā. Tas palīdzēja arī pedagogiem noslogotajā mācību procesa organizācijā. Arī jauniešu vecāki bija novērojuši pozitīvo ietekmi – iknedēļas grupu nodarbības palīdzēja skolēniem uz brīdi atrauties no attālinātajām mācībām un pievērsties citām tēmām, kā arī viņiem bija svarīgi regulāri tikties un līdzdarboties ar saviem klases biedriem,” uzsver projekta vadītājs Juris Dilba.


Pēc grupu nodarbību cikla pabeigšanas šī gada pavasarī jauniešu turpināja darbu trīs ideju platformas nodarbībās, kuras vadīja Centra MARTA jaunatnes programmu vadītāja Madara Mazjāne un jauniešu grupu vadītāja Ieva Dzerkale. Platformas ietvaros jaunieši realizēja savas radošās idejas – radīja īsfilmu par mobinga tēmu (skatīt šeit), veica skolēnu un pedagogu aptauju par mobingu un izveidoja Instagram kontu “Sakinemobingam”. Nodarbību ietvaros jauniešiem bija iespēja uzzināt par Rojas vidusskolas skolnieču Patrīcijas Kleinbergas un Megijas Janševicas pieredzi mobinga mazināšanai savā skolā.

PuMPuRS projekta ietvaros jauniešiem no J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas, daļa no kuriem pakļauti priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem, bija iespēja apmeklēt trīs Latvijas skolas somas programmā iekļautus tiešsaistes kultūras pasākumus. Sadarbojoties ar skolas pedagogiem, kultūras pasākumu saturs kļuva arī par mācību procesa sastāvdaļu. Skolēni noskatījās Liepājas teātra mācībizrādi “Kā top izrāde?”, kinoteātra “Splendid Palace” piedāvāto kinolektoriju un dokumentālo animācijas filmu “Mans mīļākais karš”, kā arī dueta “Santehniķi” digitālo muzikālo sarunu “Kā no nekā radīt mūziku”.

Apkopojot projekta rezultātus sadarbībā ar  J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas skolotājiem, secināts, ka aktivitātes ir veicinājušas jauniešu piederības izjūta grupai un kopienai. Ir tikušas attīstītas jauniešu spējas kritiski analizēt situācijas un iestāties pret vardarbību un netaisnību drošā veidā. Grupu darbības rezultātā jauniešiem ir pilnveidojušās spējas pieņemt atbildīgus un apzinātus lēmumus par savu emocionālo, garīgo un fizisko veselību, kā arī izveidot un uzturēt veselīgas, cieņpilnas attiecības ar saviem vienaudžiem, skolotājiem, vecākiem un sevi. “Aptaujā lielākā daļa jaunieši norādīja, ka viņi tagad spēj atpazīt mobinga situācijas labāk kā pirms šī procesa, viņi jūtas drošāk kā pirms tam, lai iesaistītos situācijās, kad mobings notiek, lai to mazinātu vai apturētu, kā arī viņi tagad jūtas pārliecinātāki par mobingu runāt ar citiem, informēt un izglītot nekā pirms šī procesa,” uz sasniegumiem attiecībā uz dalībnieku izaugsmi norāda Ieva Dzerkale.

Projekts notika atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros, kura organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (saīsinājumā - PuMPuRS) (8.3.4.0/16/I/001).