Centrs MARTA

Projekts Dare to Care Baltics

CBSS PROJECT SUPPORT FACILITY. Projekta Nr. PSF 2020/1 Projekts adresēts Baltijas jūras valstu padomes prioritārajai jomai “drošs un stabils reģions”, galveno uzmanību pievēršot vardarbības mazināšanai un novēršanai Baltijas valstīs dzīvojošo bērnu un jauniešu vidū....

Lasīt vairāk

Projekts Jauniešu festivāls “Drosme rūpēties!”

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes: veicināt jauniešu piederības izjūtu gan vietējā, gan nacionālā līmenī, kā arī veicināt iesaisti aktivitātēs, kas samazina riska faktorus jauniešu iekļūšanai vardarbīgās attiecībās - attīstot zināšanas, prasmes un attieksmes, kas...

Lasīt vairāk

Centrs MARTA sadarbībā ar partneriem no Bulgārijas, Itālijas, Spānijas un Turcijas īsteno projektu “Dare to Care”

Vardarbība ir globāla sabiedrības veselības problēma, līdz ar to tās efektīva savlaicīga novēršana (izglītojošs preventīvais darbs) ietver darbu ar pusaudžiem un jauniešiem – palīdzot apgūt prasmes, zināšanas un attieksmes, kas nepieciešamas veselīgu un cieņpilnu attiecību...

Lasīt vairāk

Projekts “Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana”

Projekts palīdzēs MARTAi turpināt esošo darbības modeli – sadarbībā ar klientiem noskaidroto līdztiesības problēmu apzināšana un virzīšana politikas plānotāju dienaskārtībā, kā arī sieviešu, jauniešu un bērnu tiesību perspektīvas integrēšana, izsakot atzinumus par...

Lasīt vairāk

Projekts "Par drošu un brīvu dzīvi Latgalē: biedrības Centrs MARTA filiāle Rēzeknē"

Arvien biežāk Centrā MARTA pēc palīdzības vēršas sievietes no Latgales reģiona, kurām diemžēl trūkst resursu, lai varētu doties uz Rīgu saņemt nepieciešamo atbalstu piedzīvotas vardarbības gadījumā. 2019.gadā 2 klientes no Latgales ir tikušas konsultētas attālināti, tostarp sniedzot atbalstu...

Lasīt vairāk

Projekts atkarību prevencijai jauniešu vidū “Prevention++”

Projekts “Prevention++” tiek īstenots, lai nodrošinātu plašāku pieejamību preventīvajai izglītībai atkarību riskam pakļauto jauniešu vidū, īpaši pievēršoties tādām vielām kā tabaka, alkohols un kanabionīdi. Projekta mērķi: Mazināt riskus alkohola, tabakas un...

Lasīt vairāk

Projekts FAIRCOM - Par taisnīgas un samērīgas kompensācijas piešķiršanu seksuālās vardarbības upuriem

Projekta FAIRCOM mērķis ir izveidot un izplatīt efektīvu modeli taisnīgas un atbilstošas kompensācijas piešķiršanai seksuālās vardarbības upuriem Eiropas Savienībā. Pēdējās desmitgades laikā noziegumu upuru stāvoklim un viņu tiesību aizstāvībai ir pievērsta pastiprināta uzmanība gan Eiropas...

Lasīt vairāk

Projekts “Atbalsta grupas un krīzes palīdzība vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem Rīgā un Liepājā”

Projekta mērķis ir pilnveidot Centra MARTA pakalpojumus vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem, papildus piedāvājot krīzes palīdzību un atbalsta grupas pakalpojumus Rīgā un Liepājā.Projekta ietvaros tiks nodrošināta krīzes palīdzība - tūlītēja starpdisciplinārās komandas (sociālā darbinieka,...

Lasīt vairāk

Projekts “Sievietes balss: Sieviešu līdzdalības stiprināšana Centrālāzijas valstu demokrātiskajos procesos un publiskajā pārvaldē”

No 2019. gada 1.jūlija līdz 2019.gada 15.novembrim biedrība Centrs MARTA īstenoja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas granta finansētu projektu “Sievietes balss: Sieviešu līdzdalības stiprināšana Centrālāzijas valstu demokrātiskajos procesos un publiskajā pārvaldē”, kura ietvaros tika...

Lasīt vairāk

Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam projekts: “Sievietes un bērni – droši savā pilsētā” (“Drošā pilsēta”), projekta Nr. LLI-392

Nesenie pētījumi liecina, ka Latvija un Lietuva ir to Eiropas valstu vidū, kurās vardarbība pret sievieti ģimenē ir augstāka par vidējo līmeni Eiropas Savienībā. Eiropas mēroga pētījums, kuru 2014.gadā veica Eiropas Pamattiesību aģentūra, atklāj, ka 32% sieviešu Latvijā un 24 % sieviešu Lietuvā ir...

Lasīt vairāk

Projekts “Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība”

Projekts palīdz Centram MARTA turpināt esošo darbības modeli, virzot sadarbībā ar klientiem apzinātās līdztiesības problēmas politikas plānotāju dienaskārtībā. Projekta virsmērķis ir veicināt dzimumu līdztiesības principos balstītas pilsoniskās sabiedrības izveidi Latvijā, aizstāvot sieviešu,...

Lasīt vairāk

TAS ATTIECAS UZ MUMS!

Profesionālās izglītības kompeteneces centra Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas (PIKC RDMV) audzēkņi sadarbībā ar Centru MARTA radošās partnerības programmas RaPaPro ietvaros radījuši pastkaršu, komiksu, īsfilmu un plakātu sēriju  TAS ATTIECAS UZ MUMS! Sadarbības projekta...

Lasīt vairāk