Drosme rīkoties!

Dzimumā balstīta vardarbība ir globāla sabiedrības veselības problēma, kas ietekmē vienu no trīs sievietēm. Savukārt Latvijā viena no četrām sievietēm ir piedzīvojusi dzimumā balstītu vardarbību. Lai pārtrauktu šādas vardarbības ciklu, ir svarīgi iesaistīt jauniešus, kuri var kļūt par pārmaiņu...

Lasīt vairāk

Projekts “Vietējo NVO kapacitātes celšana publisko pakalpojumu nodrošināšanā sievietēm un citām ievainojamām grupām lauku apvidos. Atbalsts Sieviešu Konsultatīvo grupu izveidei 7 pilotcentros.”

Projekta mērķis ir paaugstināt nevalstisko organizāciju kapacitāti valsts pakalpojumu nodrošināšanā sievietēm un citām iedzīvotāju grupām ievainojamās situācijās lauku apvidos Uzbekistānā un veicināt sieviešu konsultatīvo grupu izveidi 7 pilotvietās, valsts pakalpojumu centros. Projekts, kas tiek...

Lasīt vairāk

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" projekts "Sieviešu, bērnu un jauniešu iespējošana"

Projekta mērķis ir stiprināt sieviešu, jauniešu un bērnu interešu un tiesību aizstāvību, veicinot sieviešu, jauniešu un bērnu tiesību perspektīvas integrēšanu politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, kā arī sieviešu ekonomisko un politisko...

Lasīt vairāk

Projekts “Atbalsts Centra MARTA Rēzeknes filiāles darbībai, veicinot ģimeņu, kurās aug bērni, labklājību un interešu aizstāvību”

"Centrs MARTA" Rēzeknes filiāle ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu uzsāk “Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības...

Lasīt vairāk

Projekts "Pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības prevencija Latvijā"

[Papildināts: 17.10.2022.]Šī gada 10.-12.oktobrī norisinājās neformālās izglītības apmācības par Centra MARTA izstrādāto metodoloģiju darbam ar jauniešu grupām veselīgu attiecību veidošanai jauniešu vidē. Apmācību laikā 11 izglītības un sociālās jomas profesionāļi no visas Latvijas...

Lasīt vairāk

Palīdzības darbs Ukrainai: CERĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles laiks: no 2022.gada 18. augusta plkst. 12.15 līdz 24. augustam plkst. 18.00. Izsole notiek tiešsaistē (online) rakstveidā Centra MARTA Facebook lapā @CentrsMARTA.  PRIEKŠMETU SARAKSTS:1. Mariupoles karogs – 1 gb;2. Pastmarka – 6 gb;3. Pastkarte – 2 gb.IZSOLES SOĻU LIKMES:150 EUR &ndash...

Lasīt vairāk

Juridiskās palīdzības nodrošināšana no vardarbības cietušām sievietēm

Projekta nosaukums: “Juridiskās palīdzības nodrošināšana no vardarbības cietušām sievietēm”Ilgums: 01.02.2022. – 12.12.2022.Finansējums: Labklājības ministrija no valsts budžeta līdzekļiem projektuProjekta īstenotājs: Biedrība “Centrs MARTA” Centrs MARTA vidēji nedēļā...

Lasīt vairāk

Projekts "A Safe Place"

Projekta nosaukums: “A Safe Place” Ilgums: 01.09.2021. – 01.10.2022. Finansējums: projektu atbalsta Baltijas jūras valstu padome Vadošais partneris: Active Youth Association (Lietuva) Partneri: Kompetenta Unga (Zviedrija), Centrs MARTA (Latvija), Active Women’s Association (Polija) Projekta "A Safe...

Lasīt vairāk

COALESCE: projekts par atbalstu sievietēm migrantēm, kas cietušas no cilvēku tirdzniecības seksuālai izmantošanai

Kopš 2021. gada janvāra Centrs MARTA piedalās projektā COALESCE, ko finansē AMIF fonds un vada Kipras Vidusjūras dzimtes studiju institūts, sadarbībā ar Īrijas Imigrantu padomi, Caritas un Kipras bēgļu padomi, Solwodi Vācijā, Klaipēdas centru Lietuvā un Iroko Onlus no Itālijas. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu...

Lasīt vairāk

Drosme rūpēties! Baltijas valstīs

Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Centrs MARTA īsteno Baltijas jūras valstu padomes prioritārās jomas “drošs un stabils reģions” projektu “Drosme rūpēties Baltijas valstīs”.  Projekta mērķis ir vardarbības mazināšana un novēršana Baltijas valstīs dzīvojošo...

Lasīt vairāk

Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens

2022. gada februārī "Centra MARTA" vērsās pie Tiesībsarga un Tieslietu ministrijas ekspertiem ar aicinājumu grozīt Civilprocesa likuma 72. nodaļas 596. pantu, pantu papildinot ar 6. punktu, kas noteiktu, ka arī kompensācijas, ko cietušais saņēmis kriminālprocesa ietvaros, nav uzskatāma par summu, no kuras var...

Lasīt vairāk

Rēzeknes filiāle realizē projektu SAFE + FREE IN LATGALE

PROJEKTS SAFE+FREE IN LATGALE  Ilgums: 1 gads (01.08.2021. - 01.08.2022.)  Finansējums: 15 000 Eur  Projekta apraksts:   SAFE + FREE IN LATGALE vērsts uz atbalsta sniegšanu vardarbības ģimenē un dzimumu vardarbībā cietušajām personām. Biedrība CENTRS MARTA ir vienīgā...

Lasīt vairāk