Par Direktīvu, ar ko groza Direktīvu Nr. 2011/36/ES

Centrs MARTA ir iepazinies ar Latvijas pausto pozīciju Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 8. – 9. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem, un kopumā atbalsta Latvijas pozīciju. Tomēr aicinām izmantot iespēju šajā ļoti augstajā līmenī izteikt papildus ierosinājumus par abām ES  Direktīvām, sekmējot to veiksmīgāku darbību praksē. Šie ierosinājumi tika atspoguļoti arī Centra MARTA pozīcijās par abām direktīvām, kas tika iepriekš sūtītas Tieslietu ministrijai. Lejuplādēt pētījumu

Ierosinājumi vardarbības ģimenē novēršanai un apkarošanai Noziedzības novēršanas padomes sēdei

Balstoties uz savu pieredzi darbā ar  cietušajiem, Centrs MARTA ir izstrādājis sarakstu ar ierosinājumiem efektīvai vardarbības ģimenē un  vardarbības pret sievietēm novēršanai un apkarošanai. Aicinām rast veidu šos ierosinājumus realizēt un  pēc nepieciešamības nostiprināt likumos vai MK noteikumos, lai nodrošinātu to izpildi Lejuplādēt pētījumu

Par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu

Centra MARTA eksperti ir iepazinušies ar nacionālās pozīcijas projektu par priekšlikumu  Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības  ģimenē apkarošanu. Pozīcijā tiek minēti daudzi nozīmīgi pasākumi, kuri jau tiek veikti vai tiek plānoti, taču vēlamies komentēt un papildināt dažus no tiem, izmantojot Centra MARTA pieredzi darbā ar no vardarbības cietušām personām. Lejuplādēt pētījumu

Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/36/ES

Centrs MARTA konceptuāli atbalsta lielāko daļu no rosinātajiem Direktīvas grozījumiem, kā arī no nacionālajā pozīcijas projektā ietvertā, taču mums ir piebilde par Direktīvas 11. panta 4. punktu par cietušo nosūtīšanu, kā arī saskatām ievērojamas problēmas Direktīvas 18. panta 4. punkta formulējumā, konkrēti attiecībā uz “apzinātības” faktoru seksuālās ekspluatācijas gadījumos. Lejuplādēt pētījumu