Zēni un veselīgas attiecībasProgram M
ir dzīves prasmju izglītības programma zēniem un jauniem vīriešiem. Tas ir semināru un nodarbību cikls ar tēmām, kas ietver dzimumu līdztiesību, seksuālo un reproduktīvo veselību, emocionālo labsajūtu un vardarbību / konfliktu risināšanu. Program M ir organizācijas CARE un tā partneru kopprojekts, kas laika posmā 2008- 2010 pielāgoja, pārbaudīja un novērtēja šo modeli darbā ar zēniem / jauniem vīriešiem vidusskolās un kopienās Serbijā, Horvātijā un Bosnijā un Hercegovinā. CARE international pieredze, kompetence un vērtības kopš 2015.gada tiek aktīvi ienesta arī Centra MARTA jaunatnes programmu darbībā.

Vairāk par Program M angļu valodā šeit

Materiāls V-Rokasgrāmata latviešu valodā šeit.