Pusaudzis un atkarības


Pusaudža vecumposms ir unikāls mirklis ikviena cilvēka dzīvē. Tas ir laiks, kad svarīgākie psiholoģiskie uzdevumi ir sasniegt autonomiju un psiholoģisko neatkarību no vecākiem, iekļauties vienaudžu grupā un attīstīt spējas sevi vadīt četrās jomās – pašaprūpē, emociju izprašanā un vadīšanā, pašvērtējumā un attiecībās ar citiem.[1] Kā jaunieši tiek galā ar izaicinājumiem, kas rodas šajā dzīves laikā (piemēram, pirmā partnerattiecību pieredze, konfliktsituāciju risināšana, atkarību riski u.c.), ir atkarīgs no viņu sociālajām un emocionālajām prasmēm, ģimenes un sociālā atbalsta, kā arī kvalitatīvas piekļuves izglītībai un kultūras aktivitātēm.[2]

Baltoties uz Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) datiem, tieši jaunieši (15-24 gadi), salīdzinoši ar citām vecuma grupām, visbiežāk ir pakļauti atkarību izraisošo vielu lietošanai.[3]

Pusaudzim pilnīgi noteikti nepietiek ar to, ka pasakām – narkotikas (smēķēšana, alkohols, marihuāna u.c.) ir slikti. Informācijai par dažādu atkarību sekām ir jābūt, bet ar to nepietiek. Pret atkarību aizsargātai personībai piemīt pašcieņa, pašapziņa un pašvērtība, tā spēj izturēt un pārvaldīt konfliktus, tai piemīt savu mērķu, identifikācijas apzināšanās, ir attīstītas komunikācijas spējas un sociālais atbalsts.[4] Lai palīdzētu pusaudzim veidoties par no atkarībām brīvu personību, svarīga loma ir prevencijai. Proti – dažādiem izglītojošiem pasākumiem, kas kavē vai mazina atkarību riskus.

Centrs MARTA sadarbībā ar partneriem no Rumānijas un Igaunijas īsteno starptautisku projektu “Prevention++”, nodrošinot plašāku pieejamību preventīvajai izglītībai atkarību riskam pakļauto jauniešu vidū (īpaši pievēršoties tādām vielām kā tabaka, alkohols un kanabionīdi). Projekta laikā tiek izstrādāta, pilotēta un izvērtēta metodoloģija, kas sastāv no dažādām neformālās izglītības aktivitātēm un uzdevumiem, kurus iespējams pielāgot darbam ar jauniešiem dažādās vidēs – skolās, jauniešu centros, brīvā laika pavadīšanas vietās u.c.

Kopš projekta uzsākšanās 2019. gada rudenī, 8 apmācītu speciālistu (pedagogi, psihologi, jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu izglītotāji) vadībā metodoloģija ir tikusi pilotēta dažādās Latvijas vietās (Mežiniekos, Dobelē, Gardenē, Penkulē, Liepājā, Valmierā, Salacgrīvā un Mārupē), kopumā iesaistot vairāk kā 200 jauniešus vecumā no 12 līdz 18 gadiem.

Nodarbību laikā jaunieši ir ieguvuši konstruktīvas zināšanas par atkarībām un to riskiem, attīstījuši kritisko domāšanu un pilnveidojuši spējas izprast cēloņu-seku sakarības. Līdz ar to esot soli tuvāk sev – kā pusaudzim, kurš/kura spēs izdarīt informētus un atbildīgus lēmumus par savu veselību un dzīvi kopumā.

 

Noderīga informācija:

·         SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS (SPKC) Informatīvais materiāls “Ieteikumi bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas procesu un atkarības pazīmju agrīnai atpazīšanai, profilaksei un palīdzības iespējām.” 

·         PUSAUDŽU RESURSU CENTRS Programma pusaudžiem ar atkarību risku.

·         Alkohols un pusaudži. Resursi jauniešiem, vecākiem, pedagogiem u.c. līdzcilvēkiem 

·         Bērnam atkarība no telefona? Kā atpazīt, un ko darīt 

·         LR likumdošana. Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums 

·         Video. Slimību profilakses un kontroles centrs. LAI VECĀKIEM BŪTU SKAIDRS - PUSAUDZIS UN ALKOHOLS 

·         YouTube video: bērni tiekas ar jauniešiem, kuri atrodas rehabilitācijā no atkarību izraisošām vielām 

·         Elektroniskās cigaretes un tabakas karsēšanas ierīces. SPKC 

·         Kā noskaidrot, vai jūsu bērns nelieto narkotikas? 

·         National Institute on Drug Abuse. 


Materiāls sagatavots Centra MARTA Jaunatnes programmu ietvaros ar Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas “Jaunatne darbībā” atbalstu projektā “Prevention++. Non-formal education and prevention work”. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

[1] SPKC. Ieteikumi bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnai atpazīšanai, profilaksei un palīdzības iespējām. 

[2] WHO (2016) Health behaviour in school-aged children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey “Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being”

[3] Latvia. Country Drug Report 2019. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 

[4] Atkarību veidošanās pusaudžiem (2010) 

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.