PROJEKTS Dare to Care Baltics

Projekts adresēts Baltijas jūras valstu padomes prioritārajai jomai “drošs un stabils reģions”, galveno uzmanību pievēršot vardarbības mazināšanai un novēršanai Baltijas valstīs dzīvojošo bērnu un jauniešu vidū. Projekta aktivitāšu mērķis ir stiprināt jauniešu labbūtību un vairot izpratni par veselīgām attiecībām, kā arī attīstīt kompetences, kas nepieciešamas, lai novērstu jauniešu iekļūšanu vardarbīgās situācijās un cilvēktirdzniecībā.

Dalīborganizācijas: Centrs MARTA, Latvija (Vadošais partneris); NVO Paikuse Open Youth Center, Igaunija (Sadarbības partneris); Women’s Issues Information Center, Lietuva (Sadarbības partneris)

Projekta norises laiks: 01.10.2020 – 30.04.2022.
CBSS PROJECT SUPPORT FACILITY. Projekta Nr. PSF 2020/1

Projekta apraksts:
Projekta tiešā mērķa grupa ir speciālisti - jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, pedagogi -, kuri strādā ar jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Projekta mērķis ir attīstīt kompetences darbā ar jaunatni, nodrošinot partnervalstu speciālistus ar nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un attieksmi, lai novērstu vardarbību starp bērniem un jauniešiem. Tas tiks darīts, izmantojot Centra MARTA izstrādāto Jauniešu grupu metodoloģiju. Projekta laikā, apmācības izgājušie speciālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ieviesa Jauniešu grupu metodoloģiju. Kopumā 25 speciālisti piedalījās tiešsaistes starptautiskās apmācības, kļūstot par jauniešu grupu vadītājiem un ieviesa metodoloģiju partnervalstu vietējās kopienās, kā arī aktīvi piedalījās kompetenču celšanas semināros un refleksijās.

"Vispirms man bija iespēja iepazīties ar mūsdienu problēmām kopumā, par jauniešu komunikāciju vai citiem jautājumiem. Iepriekš man bija tik maz zināšanu, kur meklēt nepieciešamo informāciju. Arī metodoloģijas struktūra (plāns) ir ļoti noderīgi .Visi šie materiāli un avoti dod man lielāku pārliecību par to, kas es esmu un ko daru." Jaunatnes darbinieks, Lietuva

Projekta laikā tika novadītas 17 jauniešu grupas, kopumā ilgtermiņa nodarbībās (5-7 mēnešu garumā) iesaistot vairāk kā 130 jauniešus. Jauniešu grupas metodoloģija tika pilotēta un pielāgota, ņemot vērā atsauksmes, kas saņemtas no dalībniekiem. Tādējādi nodrošinot metodoloģijas atbilstību valsts un kopienas kultūrspecifiskajam kontekstam. Lai nodrošinātu ilgtermiņa ietekmi, katra jauniešu grupa organizēja 1 vietējo aktivitāti (kopā 9), kurā tieši iesaistīja vismaz 15 cilvēkus (kopā 135), lai veicinātu izpratni par jauniešiem svarīgām tēmām, saistībā ar veselīgām attiecībām un vardarbības novēršanu.

"Piedaloties šajā projektā, es ieguvu plašāku izpratni par tēmām, ar kurām jaunieši saskaras ikdienā. Agrāk man šķita, ka dzimumu nevienlīdzība ir kaut cik normāla parādība, kas ir bijusi un būs, taču projekts iemācīja, ka tā nevajadzētu būt un ir pienācis laiks to mainīt. Jaunu cilvēku iepazīšana un izzināšana bija šo dienu [Jauniešu foruma] odziņa." Paula (18) dalībniece no Latvijas

Projektu noslēguma posmā Viļņā, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtā, ar Women’s Issues Information Center atbalstu, tika organizēts 2 dienu ilgs Jauniešu forums. Šajās divās dienās jauniešu grupu delegācijas no Baltijas valstīm tikās kopā ar vairāk nekā 40 jaunatnes darbiniekiem, izglītotājiem, projektu vadītājiem un citiem profesionāļiem no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, lai dalītos ar jauniešu grupu metodoloģijas pieeju un projekta laikā sasniegto un pieredzēto.

"Tiešām labi pavadītas divas dienas. Mēs satikām daudz pusaudžu, kuriem rūp viena un tā pati lieta - dzimumu līdztiesība. Visi bija laipni gaidīti un par visu bija padomāts - aizraujošas un jautras aktivitātes, lielisks ēdiens, iespēja mazliet apskatīt Viļņu. Es jutos lepna par sevi un citiem par to, ka runāju publikas priekšā, izteicu savu viedokli un esmu drosmīga. Es atklāju aizraušanos ar lietu, par kuru nebiju domājusi. Ceru piedalīties šāda veida pasākumos arī turpmāk!" Estere (18) dalībniece no Latvijas

Jauniešu forums apvienoja 26 jauniešus un 10 grupu vadītājus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kuri šīs divas dienas veltīja, lai iepazīstoties, veidotu draudzības un dalītos pieredzē, kas gūta savās Jauniešu grupu aktivitātēs un sesijās. Kā arī lai pārrunātu ar dzimumu nevienlīdzību saistītās problēmas un izaicinājumus projekta partnervalstīs.

"Bijām jauniešu forumā Dare2Care Baltics. Tā bija lieliska pieredze, un, ja kādam citam kādreiz rodas šāda iespēja, tad noteikti to jāizmanto. Divas dienas pavadījām iepazīstoties un daloties domās ar cilvēkiem no jauniešu grupām no visām Baltijas valstīm. Mēs arī baudījām ēdienu, piedalījāmies un vadījām aktivitātes, orientējāmies Viļņā un dzīvojām viesnīcā, kas bija pilnīgi jauna pieredze. Ja mums būtu iespēja, mēs noteikti šādā pasākumā piedalītos vēlreiz!" Līva (14) un Linda (15), dalībnieces no Latvijas

Jauniešu grupu metodoloģija ir nodarbību cikls, kurā jaunieši var sanākt kopā, diskutēt un iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs, kas aptver dažādas tēmas: sākot no draudzības, cieņpilnas komunikācijas, seksuālās un reproduktīvās veselības līdz pat neveselīgām attiecībām to riskiem, cēloņiem un sekām. Apgūstot prasmes- kā veicināt iecietību un cieņu ne tikai individuālā, bet arī lokālā kontekstā.

Video: Jauniešu grupu metodoloģija Latvijā. CBSS "Dare to Care Baltics" https://www.youtube.com/watch?v=XNNIQE2Zwqk