Kopš 2010. gada MARTA aktīvi strādā ar jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, veidojot un vadot nodarbības skolās un jauniešu centros visā Latvijā

Nodarbību laikā tiek izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes (diskusijas; grupu darbs; pašrefleksijas uzdevumi; situāciju, attieksmju, rīcību analīze u.c.). Tās interaktīvā un saistošā veidā palīdz izprast un iedrošina runāt par sabiedrībā valdošajiem tradicionālajiem dzimumu stereotipiem un to ietekmi uz mūsu savstarpējo saskarsmi, lēmumiem un uzvedību. Jaunieši caur dažādu situāciju kritisku izvērtēšanu rod izpratni par vardarbības veidiem – tās cēloņiem un sekām, attīstot prasmes, kā veidot veselīgas attiecības, kuras ir balstītas līdztiesībā, savstarpējā atbalstā un cieņā.

Ar Oak Foundation atbalstu šobrīd noris aktīvs darbs pie kultūrai specifiskas metodoloģijas "Drosme rūpēties!" (2018-2020) izveides un pilotēšanas. Metodoloģijas mērķis ir samazināt riska faktorus pusaudžu iekļūšanai vardarbīgās attiecībās, kā arī nodrošināt izglītības speciālistu apmācību šīs metodoloģijas īstenošanai.

Paldies Mádara Organic Skincare, Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Embassy of Canada to Latvia, The International Women's Club of Riga un individuālajiem ziedotājiem.

Paldies grupu vadītājiem (Sandra Rikuna, Agija Sileniece Edgars Muktupāvels, Marina Celitāne, Sarmīte Zālīte) un jauniešiem, kuri aktīvi iesaistījās metodes izstrādē un pirmajās pilotēšanas fāzēs.

Video tapis ar organizācijas Presidential Precinct (ASV) atbalstu.


https://youtu.be/BH8V4eSkg4Q
Grupu metodes ietekme
 

 

Ietekme from RCS Marta on Vimeo.Metode

Metode from RCS Marta on Vimeo.