Kā mācēt attiecības?

Ar Labklājības ministrijas atbalstu 2022.gada oktobrī Jelgavā (Jelgavas jauniešiem), Rēzeknē ("Zeimuļs"), Siguldā (JIC "Mērķis") un Kuldīgā (Kuldīgas Jauniešu māja) norisinājās radošo sarunu darbnīcu cikls jauniešiem par cieņpilnu attiecību veidošanu. Četras darbnīcas iesaistīja 86 jauniešus vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Darbnīcu laikā ar neformālās izglītības metožu palīdzību tika veicināta izpratne par dzimumu līdztiesību un pilnveidotas jauniešu prasmes par cieņpilnu un līdztiesībā balstītu attiecību veidošanu un vardarbības mazināšanu sabiedrībā.

Gan Latvijā, gan Eiropā kopumā vardarbība joprojām ir klātesoša  un aktuāla problēma. Šo situāciju izgaismo arī veiktie pētījumi - Eiropas Savienības dalībvalstīs fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā vidēji piedzīvojušas 22% sieviešu, savukārt Latvijā fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā piedzīvojušas 32% sieviešu. Psiholoģisko vardarbību no esošā vai bijušā partnera Latvijā ir piedzīvojušas 60% sieviešu.  Turklāt Covid-19 pandēmija ir pastiprinājusi esošo situāciju, norādot uz to, ka vardarbības ģimenē riskam ir tendence palielināties tieši krīzes laikā.


Lai mazinātu vardarbības ģimenē un ar dzimumu saistītas vardarbības izplatību ļoti būtiska nozīme ir efektīvai vardarbības novēršanai un preventīvai pieejai. Pusaudžu un jauniešu agrīna izglītošana par dzimumu līdztiesību, kā arī izpratnes pilnveidošana par nevardarbīgām un savstarpējā cieņā un līdztiesībā balstītām attiecībām ir viena no pieejām.

Dažas no dalībnieku atziņām:
"Bija ļoti labi. Ieteiktu vairāk cilvēkiem (skolēniem) šāda tipa pasākumus!"
"Man patika viss un uzzināju daudz ko jaunu - daudz jaunus vārdus, ko nebiju zinājusi."
"Man patika mācīties par veselīgām/neveselīgām attiecībām. Patika izrunāties un izteikt savu viedokli."
"Superīgs formāts -diskusija; par šo tēmu jārunā daudz, daudz vairāk, jo arī diskusijas gaitā atklājās, ka zināšanu sabiedrībai trūkst".

Jaunieši tika aicināti paust viedokli par vardarbības izplatības problēmu Latvijā un par to - ko un kā, viņuprāt, vajadzētu mainīt, lai situācija uzlabotos.
"Ir jāizglīto vecāki par veselīgām/neveselīgām attiecībām ģimenē, kurā aug bērni. Lai ģimene būtu bērnam droša vide", tā jaunieši.
Piebilstot, ka noteikti nepieciešams skolas ietvaros vairāk adresēt un izglītot jauniešus par tādiem tematiem kā seksuāli reproduktīvā veselība (it īpaši STI un to riski), runājot arī par attiecību nozīmi un piekrišanu (consent).
Projekts tika realizēts ar Labklājības ministrijas atbalstu.

pilnkrasu_rgb-51