Jauniešu grupu metodoloģija. Ilgtspējības stratēģijas izstrāde.

[Papildināts: 28.11.2022.]
Ar Britu vēstniecības Latvijā atbalstu šī gada 22.novembrī norisinājās webinārs, kura klausītājiem bija iespēja uzzināt - kas un kāda ir ilgtspējīga metodoloģijas vai pieejas izplatīšana (scaling), kā arī dzirdēt Centrs MARTA pieredzi, izplatot Jauniešu grupu metodoloģiju Latvijā.[Papildināts: 18.10.2022.]
Ar Britu vēstniecības Latvijā atbalstu šī gada oktobrī organizācijas Spring Impact pārstāvji viesojās Latvijā, lai kopīgi ar Centrs MARTA Jaunatnes programmu darbiniekiem radītu ilgtspējīgu un jēgpilnu Jauniešu grupu metodoloģijas izplatīšanas (scaling) modeli.

Trīs dienu laikā notika aktīvs darbs pie Jauniešu grupu metodoloģijas vīzijas un misijas formēšanas, kvalitātes aspektu identificēšanas un rīcības modeļa izstrādes, kas ļaus ne tikai sniegt nepieciešamās kompetences jaunatnes jomas profesionāļiem, bet arī iezīmēs skaidras sadarbības iespējas Latvijas pašvaldībās, ar mērķi – mazināt vardarbību un veicināt veselīgas attiecības jauniešu vidū.

**
Lai nodrošinātu Centra MARTA izstrādātās Jauniešu grupu metodoloģijas ilgtspējību, sadarbībā ar organizācijām no Lielbritānijas ir uzsāktas: 

1) metodoloģijas ieviešanas kvalitātes monitorēšanas stratēģijas (Monitoring and Evaluation Strategy) izstrāde, sadarbībā ar organizāciju INTRAC (finansētājs Swiss Philantrophy Foundation)

2) metodoloģijas izplatīšanas (scaling) modeļa izstrāde, sadarbībā ar organizāciju SPRING IMPACT (finansētājs Tides Foundation)

Abu stratēģiju izstrāde un realizēšana ilgtermiņā sniegs iespēju attīstīt, finansēt un ieviest Jauniešu grupu metodoloģiju gan Latvijā, gan ārpus tās, nezaudējot svarīgāko būtību un nodrošinot tās kvalitāti un pozitīvo ietekmi vardarbības prevencijas un dzimumu līdztiesības jomā jauniešu vidē.

Realizēšanas laiks: 2022.gada februāris - decembris