„Drosme rūpēties!” Jaunieši un veselīgas attiecības.

Ikvienu veselīgu attiecību pamatā ir spēja atpazīt un komunicēt savas sajūtas, vajadzības un vēlmes cieņpilnā veidā. Kritiskā domāšana un cēloņu – seku sakarību izprašana ir rīki, kas ikvienam jaunietim ir jāpagūst, lai spētu pieņemt informētus lēmumus par savu veselību, identitāti, nākotni, seksualitāti un attiecībām gan ar sevi, gan apkārtējiem. Statistikas dati rāda, ka Latvija ir viena no līderēm ES katru gadu reģistrētajiem jauniem HIV/AIDS gadījumiem.[1] Diemžēl jauniešu zināšanas par seksualitāti un seksuālo veselību ir dramatiski pasliktinājušās, reaģējot uz likumdošanas izmaiņām, kuru rezultātā reproduktīvās veselības un ar to saistītie jautājumi netiek skarti pilnvērtīgi[2]. Lai novērstu turpmāku situācijas pasliktināšanos, Centrs MARTA ir izstrādājis metodoloģiju – uz kopienu balstītu intervences programmu - Jauniešu grupu metodi.

Metodoloģija sastāv no jauniešu grupu radīšanas un vadīšanas, ilgtermiņā veidojot drošu un atbalstošu vidi. Jauniešu grupu pieeja (metodoloģija) sastāv no 17 nodarbībām (4 - 5 mēnešu garumā), kuru pamatā ir neformālās izglītības metodes - diskusijas, grupu darbs, pašrefleksijas uzdevumi un situāciju, attieksmju un darbību analīze. Šī pieeja palīdz jauniešiem labāk izprast un kritiski novērtēt tradicionālās kaitīgās dzimumu normas, lomas un stereotipus sabiedrībā un to ietekmi uz mūsu mijiedarbību, lēmumiem un uzvedību. Metodoloģijas ietvaros tiek skatīti tādi jauniešiem svarīgi temati kā – seksuāli reproduktīvā veselība, atkarību, HIV/AIDS, STS un vardarbības prevencija jauniešu vidē.


Ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā Mazo grantu programmas atbalstu laika posmā no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.janvārim tika organizētas un vadītas 5 jauniešu grupas visos Latvijas reģionos: Dobeles Jauniešu Iniciatīvu un Veselības centrā, Priekuļu vidusskolā, Liepājas Jauniešu mājā, Rīgas pašvaldības Bērnu un jaunieša centra struktūrvienībā "Imanta" un Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls”. Apmācītu līderu vadībā grupu nodarbībās iesaistījās ap 50 jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem.


Jaunieši, kuri piedalījās grupu nodarbībās, attīstīja prasmes veidot veselīgas attiecības un pieņemt informētus, kritiski analizētus lēmumus par savu veselību, attiecībām un dzīvi kopumā.

Informāciju sagatavoja
Madara Mazjāne
Jaunatnes programmas
Centrs MARTA
madara@marta.lv

[1] https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/latvia

[2] https://nra.lv/veseliba/251976-hiv-un-aids-jauniesu-vidu-realitate-nevis-virsraksti-macibu-gramatas.htm

USFlag_text_below

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.