Drosme runāt: Dzimumu diskriminācijas un vardarbības novēršana Latvijas augstskolāsProjekta ietvaros esam radījuši attiecību veselības testu. Spied šeit un pārliecinies - cik veselīgas ir TAVAS attiecības!

Centra MARTA pieredze un sadarbība ar studentiem rāda, ka izpratne par dzimumu stereotipu, diskriminācijas un seksuālās uzmākšanās kaitīgo ietekmi ir maza. Tomēr studenti ir atklāti noraizējušies par garīgās veselības problēmām, kas bieži ir saistītas ar iepriekšminētajiem dzimumu līdztiesības jautājumiem. Projekta mērķis, līdz ar to, ir veicināt izpratni par dzimumu līdztiesību, izmantojot problemātisko jomu savstarpējo saistību - garīgās veselības problēmas adresējot kā ieejas punktu diskusijā. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot resursu studentiem, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai nošķirtu veselīgas un neveselīgas attiecības, atpazītu seksuālu uzmākšanos un seksuālu vardarbību, kā arī spētu identificēt brīdinājuma zīmes par potenciāli vardarbīgām attiecībām. Tādējādi gan cietušie, gan (potenciālie) no dzimuma balstītas diskriminācijas un vardarbības, tostarp seksuālās vardarbības, veicēji varēs labāk identificēt problemātisko uzvedību, piedāvājot alternatīvus, veselīgus mijiedarbības modeļus. Vīrieši tiks mērķtiecīgi iesaistīti, sasaistot projektu ar notiekošo iniciatīvu Forumu “Celies!”, kas darbojas kā platforma vīriešiem ar aktīvu attieksmi pret dzimumu līdztiesības veicināšanu un vardarbības mazināšanu.

Kā projekta ilgtermiņa ietekme ir paredzama studentu aktīva iestāšanās pret vardarbību, aizskaršanu un uz dzimumu balstītu diskrimināciju, kā arī pieaugs palīdzības un atbalsta meklēšana (un saņemšana) vardarbības un seksuālās aizskaršanas gadījumos.

Projekta ilgums: 20.08.2020.-30.06.2022

Projekta norises vieta: Rīga, Liepāja, Valmiera, Rēzekne. Tiešsaiste.

Rezultāti
Septiņu nodarbību cikls apkopots neformālās izglītības rokasgrāmatā.
Lejupielādē šeit: Rokasgrāmata_Drosme runāt 2022 

Projekts tika realizēts ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Rīgā un ASV Valsts departamenta Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) atbalstu.