Drosme runāt: Dzimumu diskriminācijas un vardarbības novēršana Latvijas augstskolās


Veicināt sieviešu un meiteņu aizsardzību pret vardarbību, diskrimināciju un aizskaršanu.

Centra MARTA pieredze un sadarbība ar studentiem rāda, ka izpratne par dzimumu stereotipu, diskriminācijas un seksuālās uzmākšanās kaitīgo ietekmi ir maza. Tomēr studenti ir atklāti noraizējušies par garīgās veselības problēmām, kas bieži ir saistītas ar iepriekšminētajiem dzimumu līdztiesības jautājumiem. Projekta mērķis, līdz ar to, ir veicināt izpratni par dzimumu līdztiesību, izmantojot problemātisko jomu savstarpējo saistību - garīgās veselības problēmas adresējot kā ieejas punktu diskusijā. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot resursu studentiem, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai nošķirtu veselīgas un neveselīgas attiecības, atpazītu seksuālu uzmākšanos un seksuālu vardarbību, kā arī spētu identificēt brīdinājuma zīmes par potenciāli vardarbīgām attiecībām. Tādējādi gan cietušie, gan (potenciālie) no dzimuma balstītas diskriminācijas un vardarbības, tostarp seksuālās vardarbības, veicēji varēs labāk identificēt problemātisko uzvedību, piedāvājot alternatīvus, veselīgus mijiedarbības modeļus. Vīrieši tiks mērķtiecīgi iesaistīti, sasaistot projektu ar notiekošo iniciatīvu Forumu “Celies!”, kas darbojas kā platforma vīriešiem ar aktīvu attieksmi pret dzimumu līdztiesības veicināšanu un vardarbības mazināšanu.

Kā projekta ilgtermiņa ietekme ir paredzama studentu aktīva iestāšanās pret vardarbību, aizskaršanu un uz dzimumu balstītu diskrimināciju, kā arī pieaugs palīdzības un atbalsta meklēšana (un saņemšana) vardarbības un seksuālās aizskaršanas gadījumos.

Projekta ilgums: 20.08.2020.-30.06.2022

Projekta norises vieta: Rīga, Liepāja, Valmiera, Rēzekne. Tiešsaiste.

Projekts tiek realizēts ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Rīgā un ASV Valsts departamenta Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) atbalstu.

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.