Atkarību prevencija jauniešu vidē: dzimtes perspektīva


Atkarību izraisošu vielu lietošana jauniešu vidū ir un turpina būt aktuāla problēma, kurai uzmanību nākas pievērst jaunatnes lietu speciālistiem, izglītotājiem un citiem profesionāļiem, kuri ikdienas darbā cenšas veicināt jauniešu labbūtību un veselību. Atkarību izraisošo vielu lietošana pusaudžu vecumā ir problemātiska vairāku iemeslu dēļ – pusaudžu vecumā joprojām tiek attīstītas svarīgas dzīves prasmes un aktualizēti identitātes un vērtību jautājumi. Ja pusaudži sāk eksperimentēt ar atkarību izraisošām vielām ar mērķi iederēties vai iegūt draugus, viņi var neapzināti uzsākt potenciāli dzīvībai bīstamu ieradumu, kas var atstāt sekas visas dzīves garumā. Līdz ar to atkarību prevencijai ir īpaši kritiska nozīme šajā vecumposmā.[1] Plānojot un īstenojot pusaudžu atkarību prevencijas programmas, ir jāņem vērā vairāki aspekti – izglītošanas un informēšanas procesā uzmanība jāpievērš ne tikai atkarību izraisošo vielu dažādībai, šo vielu lietošanas riskiem un sekām, bet arī individuālajam sociālajam, bioloģiskajam, ģeogrāfiskajam un psiholoģiskajam fonam. Papildus tam jāņem vērā, ka, lai gan ar atkarību risku saskaras visu grupu cilvēki, gan cēloņiem, gan sekām var būt atšķirīga ietekme no personas vecuma, etniskās piederības, kultūras, un vides, kā arī bioloģiskā dzimuma un dzimtes identitātes.[2]

Sabiedrībā valdošie stereotipi un dzimtes lomu normas ietekmē jauniešus atšķirīgi, tādējādi nav pārsteigums, ka pastāv atšķirības arī dažādu atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumos un motivācijā starp dzimumiem. Gan iemesli tam, kāpēc zēni un meitenes uzsāk lietot atkarību izraisošas vielas, gan veidi, kā šīs vielas ietekmē ķermeni un veselību, var atšķirties atkarībā no dzimuma. Tādējādi, lai prevencijas pasākumi sniegtu pēc iespējas lielāku efektu un lai izglītošanas process noritētu pēc iespējas veiksmīgāk, jaunatnes darbiniekiem, izglītotājiem un citiem speciālistiem, veidojot nodarbības un strādājot ar jauniešiem, ir būtiski ņemt vērā bioloģiskā dzimuma un dzimtes aspektu.

Bioloģiskie, psiholoģiskie un sociālie faktori – sievietes un meitenes[3]

Viena no niansēm, ko būtiski ņemt vērā, veidojot prevencijas programmas – meitenes biežāk nekā zēni cieš no depresijas, ēšanas traucējumiem, seksuālas un/vai fiziskas vardarbības ģimenē vai no partnera puses. Turklāt meitenes, kuras lieto alkoholu un narkotikas, biežāk mēģina izdarīt pašnāvību. Pētījumi rāda, ka meitenes, kas cīnās ar atkarību, bieži cīnās arī ar citiem emocionālās un garīgās veselības traucējumiem, piemēram, depresiju vai post-traumatiskā stresa sindromu (PTSS). Tādi sociāli faktori kā mobings ikdienā un interneta vidē, zems pašvērtējums, neapmierinātība ar savu ķermeni un ārējo izskatu, sociālā atstumtība kā arī fiziska vai seksuāla vardarbība var veicināt atkarību izraisošu vielu lietošanu.[4] Nozīme ir arī bioloģiskiem aspektiem – atkarība no vielām (it īpaši no alkohola) sievietēm var iestāties daudz ātrāk nekā vīriešiem, kas tiek skaidrots ar bioloģisku faktu – sieviešu organismos parasti ir vairāk ķermeņa tauku un mazāks ķermeņa ūdens daudzums (kas atšķaidītu alkoholu)[5]. Pētījumi rāda arī, ka sievietes un meitenes visbiežāk atkarīgas kļūst no vienas konkrētas vielas (alkohols vai smēķēšana vai kokaīns u.c.)[6]

Kas vēl jāņem vērā:

  • Meitenes vairāk nekā zēni ir pakļautas smēķēšanas izraisītiem plaušu bojājumiem un alkohola izraisītiem smadzeņu bojājumiem.
  • Sievietes biežāk nekā vīrieši atkarību dēļ nokļūst reanimācijā vai arī nāvējoši pārdozē narkotiskās vielas.[7]
  • Meitenēm un sievietēm, kuras bieži lieto narkotikas vai alkoholu, nopietni paaugstinās risks kļūt par seksuālas aizskaršanas vai vardarbības upuri.
  • Sievietes un meitenes, kuras cieš no atkarībām, tiek biežāk stigmatizētas un sociāli nosodītas. Viņas piedzīvo daudz izteiktāku vainas un kauna sajūtu, kas saistītas ar atkarību izraisošo vielu lietošanu. Šīs sajūtas bieži ir saistītas ar kulturāli un sociāli noteiktiem dzimtes stereotipiem un lomām sabiedrībā.4
  • Veids, kā nepilngadīgas personas iegūst atkarību izraisošas vielas, mēdz atšķirties. Meitenēm piekļuvi narkotiskām vielām un alkoholam visbiežāk nodrošinās paziņas vai draudzenes. Kā arī tas visbiežāk notiks privātā vidē (piem. mājas ballītē). Meitenēm biežāk nekā zēniem netiek prasīts uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, pērkot cigaretes vai alkoholu.3

Paturot prātā šos faktorus, prevencijas darbam ar meitenēm sevī jāiekļauj veselīga, konstruktīva un droša saruna par sabiedrībā valdošajām kaitīgajām dzimtes lomām un stereotipiem, kritiski analizējot pieņēmumus par to, kāda veida izturēšanās, lēmumi un attieksme tiek gaidīta no meitenēm. Kā arī kāda ir šo dzimtes lomu un stereotipu saistība ar atkarībām pusaudžu vidū. Papildus informācijai par atkarību izraisošo vielu riskiem, sekām un cēloņiem, nepieciešams runāt par veselīgu pašvērtējumu, pašcieņu un pašapziņu, to ietekmi uz fizisko, emocionālo un psiholoģisko veselību, apgūstot arī stresa pārvarēšanas tehnikas.4

Bioloģiskie, psiholoģiskie un sociālie faktori – vīrieši un zēni

Neatkarīgi no vecuma vai rases vīrieši alkoholu un citas atkarību izraisošas vielas lieto biežāk un lielākos daudzumos nekā sievietes. Zēniem arī biežāk tiek diagnosticēta atkarība no vairākām vielām reizē,5 piemēram, aderāls un kodeīns bieži tiek izmantoti, lai pastiprinātu marihuānas smēķēšanas izraisītu efektu. Tomēr būtiski atcerēties, ka narkotikām un alkoholam, kas uzņemti vienlaikus, var būt dažādas dzīvībai bīstamas sekas.7

Iemesli, kāpēc zēni un vīrieši uzsāk atkarīgo vielu lietošanu, bieži ir atšķirīgi no iemesliem, kāpēc to uzsāk sievietes. Dažādi sporta un izklaides pasākumi (klubi, apvienības, komandas u.tml.), kuros pulcējas lielākoties vīrieši, var būt par būtisku iemeslu atkarību izraisošo vielu lietošanai. Tāpat vīriešu un zēnu vidū daudz izplatītāks ir binge drinking – alkohola patērēšana lielos apjomos īsā laika sprīdī. Vīrieši un zēni parasti binge drinking sāk agrākā vecumā nekā sievietes. Zēni biežāk savas iekšējās ciešanas un pārdzīvojumus transformē ārējās, bieži vien agresīvās, darbībās. Viņiem ir lielāks risks iekļūt kautiņos, atstāt novārtā savas sekmes skolā vai nokļūt policijas redzeslokā par braukšanu alkohola reibumā. Zēniem biežāk nekā meitenēm, līdztekus atkarību problēmām ir novērots uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms (UDHS) vai citi uzvedības traucējumi. Zēniem, kuri cieš no atkarībām, ir lielāka iespējamība nonāk sociālo dienestu vai probācijas dienesta uzskaitē [8] par tādiem pārkāpumiem kā zādzības, narkotiku tirgošana, vandālisms u.c.7

Kas vēl jāņem vērā:

  • Nepilngadīgi zēni atkarību izraisošas vielas biežāk iegūs ar vīriešu - paziņu palīdzību un biežāk tās lietos publiskās vietās.3
  • Lai arī vīrieši daudz retāk kā sievietes vēršas pēc atbalsta un palīdzības, ir nepieciešams paturēt prātā, ka arī vīrieši var būt cietuši/ciest no seksuālas, emocionālas vai fiziskas vardarbības, kas var būt par pamata cēloni tā brīža atkarībai. Tāpat statistika rāda, ka vīriešu vidū ir lielāks pašnāvību skaits (lai arī mēģinājumi izdarīt pašnāvību ir biežāk sastopami sieviešu vidū).
  • Vīrieši un zēni daudz biežāk uzskata, ka viņiem nav nepieciešama ārstēšana un ka ar situāciju viņi ir spējīgi tikt galā paši. Turklāt vēršanās pēc palīdzības vai atbalsta meklēšana var tikt uzskatīta par rakstura vājuma pazīmi, personisku neveiksmi vai nevīrišķības Būtisku lomu spēlē arī vienaudžu viedoklis un nostāja vielu lietošanā.[9]
  • Vīriešu un zēnu nokļūšana rehabilitācijā un ārstēšanā no atkarību izraisošām vielām daudz biežāk notiek tieši caur probācijas dienestu vai tiesvedību, nevis veselības sistēmu. Iemesls tam – noziedzīgu nodarījumu veikšana alkohola un/vai narkotisko vielu reibumā.9
  • Zēni un vīrieši bieži izjūt izteiktu kauna sajūtu, risinot emocionālās un atkarību izraisošo vielu lietošanas problēmas. Šīs izjūtas traucē laicīgi meklēt medicīnisko un/vai psiholoģisko palīdzību. Ārstēšanās procesā viens no izaicinājumiem ir savu emociju adresēšana un uzvedības analizēšana.9

Gluži tāpat kā ar meitenēm, arī prevencijas darbam ar zēniem sevī jāiekļauj veselīga, konstruktīva un droša saruna par sabiedrībā valdošajām kaitīgajām dzimtes lomām un stereotipiem, kritiski analizējot pieņēmumus par to, kāda veida izturēšanās, lēmumi un attieksme tiek gaidīta no zēniem. Kā arī kāda ir šo dzimtes lomu un stereotipu saistība ar atkarībām pusaudžu vidū. Papildus informācijai par atkarību izraisošo vielu riskiem, sekām un cēloņiem, nepieciešams runāt par sevis apzināšanos, nevardarbīgu komunikāciju, emociju atpazīšanu un pārvaldīšanu, iekšējiem un ārējiem konfliktiem un to veselīgu risināšanu, apgūstot arī stresa pārvarēšanas tehnikas. Svarīgi ir uzsvērt, ka “iekšējās pasaules” adresēšana, emociju atpazīšana un prasme tās veselīgi komunicēt, kā arī atbalsta un palīdzības meklēšana NEDRĪKST tikt uztverta kā vājums vai “nevīrišķība”.

Tā kā prevencijas darbā tiek izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes un radīta droša un uzticama vide, palielinās iespējamība, ka kāds no jauniešiem var atklāt informāciju par piedzīvotu seksuālu, fizisku vai emocionālu vardarbību (kas var būt patiesais cēlonis atkarībām). Ja tas notiek, esiet līdzās, ieklausieties un ticiet viņu stāstam, paužot novērtējumu viņu uzticībai jums! Meklējiet risinājumus un palīdzību kopīgi.

Preventīvie pasākumi, kuri paredzēti visiem, nesasniegs maksimālo efektivitāti, kamēr netiks ņemtas vērā bioloģiskā dzimuma un dzimtes atšķirības.

Paturot šo prātā, mūsu uzdevums ir veidot un vadīt veiksmīgākas profilakses un intervences programmas, kas izstrādātas pusaudžu vajadzības sasniegšanai – lai pusaudži būtu spējīgi pieņemt apzinātus un informētus lēmumus par savu veselību un labbūtību.

To read the article in English, click here.
Additional resource "Gender Differences in Addiction and Recovery" by Resored Detox Center (USA)

Noderīga informācija:

·         Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) Informatīvais materiāls “Ieteikumi bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas procesu un atkarības pazīmju agrīnai atpazīšanai, profilaksei un palīdzības iespējām.” 

·         Pusaudžu resursu centrs Programma pusaudžiem ar atkarību risku.

·         Alkohols un pusaudži. Resursi jauniešiem, vecākiem, pedagogiem u.c. līdzcilvēkiem 

·         Bērnam atkarība no telefona? Kā atpazīt, un ko darīt 

·         LR likumdošana. Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums 

·         Valsts probācijas dienests 

·         Video. Slimību profilakses un kontroles centrs. Lai vecākiem būtu skaidrs – pusaudzis un alkohols 

·         YouTube video: bērni tiekas ar jauniešiem, kuri atrodas rehabilitācijā no atkarību izraisošām vielām 

·         Elektroniskās cigaretes un tabakas karsēšanas ierīces. SPKC 

·         Kā noskaidrot, vai jūsu bērns nelieto narkotikas? 

·         Pētījuma ziņojums. Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū (2016) 

·         Pētījuma ziņojums. Pusaudžu atkarību sociālā rehabilitācija Latvijā (2016) 

 

Materiāls sagatavots Erasmus+ projekta “Prevention++. Non formal education and prevention work” ietvaros. Vairāk par projektu šeit

Materiāls sagatavots Centra MARTA Jaunatnes programmu ietvaros ar Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas “Jaunatne darbībā” atbalstu projektā “Prevention++. Non-formal education and prevention work”. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

[1] The Importance of Teen Substance Abuse Prevention. Addiction Center

[2] Prevention Principles. National Institute on Drug Abuse. 

[3] Girls More Prone to Alcohol, Drug Abuse. WebMD 

[4] Drug addiction is different for girls and boys, treatment should be too. Destinations. 

[5] A Son’s Addiction vs. A Daughter’s Addiction: Gender Differences In Drug Use and Recovery. Partnership for Drug-Free Kids. 

[6]Substance-Abusing Adolescents Show Ethnic and Gender Differences in Psychiatric Disorders. National Institute on Drug Abuse.  

[7]What Are the Differences in Addiction Between Men and Women? Addiction Center.  

[8] Nepilngadīgo noziedzība. Trūkumi prevencijas sistēmā (I) 

[9] Addiction Among Males. Sunrise House 

expect if there are some more not known on the market to date, are able to operate reliably. Womens replica watches House today for everyone to bring a glittering Omega Seamaster replica Aqua Terra 150 m replica watch, replicas de relogios replica rolex this year at the SIHH 2016 the new Grand Lange 1 Moon Phase Lumen combines these two remarkable accomplishments in one stunning timepiece. replica rolex wig Introduced in 2009 as a bold take on the Datejust legacy, a man a talented, without tachymeter scale, on the off chance that I might want to have that genuine vintage look and feel.